ДРАЦС ГТУЮ інформує

Залежно від країни подання документів, засвідчення документа може потребувати проставлення апостиля. Проставлення апостиляабо апостилювання документа в Україні - це процедура додаткового контролю та підтвердження документа.

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від  04.11.2015 року “Про деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля” завтерджено Порядок ведення Електронного реєстру апостилів.   Також, визначений Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2015 №2268/5 (далі – Порядок).

         Цей Порядок визначає процедуру проставлення Міністерством юстиції України апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.      Проставлення апостиля, відмова у його проставленні здійснюються державною мовою, крім випадку розміщення додаткової інформації під штампом апостиля, яка викладається, українською, англійською та французькою мовами.

         Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки , а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля» від 18.12.2003 №161/5, плата за надання послуг з проставлення апостиля становить:

·для громадян України, іноземних громадян та осіб, без громадянства –  3 неоподатковані мінімуми доходів громадян (51 грн.);

·для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України наступні документи:

·документ, що посвідчує його особу;

·оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

·документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

         У разі коли заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, документ про таку оплату не подається. У такому випадку заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною посадовою особою виготовляється копія та долучається до поданої заяви.

         Для проставлення апостиля подаються окремі заяви для кожного виду документів, виданих органами юстиції, судами або оформлених нотаріусами України. Кількість таких документів, поданих разом із однією заявою, не обмежується.

         Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України. За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Реєстру. 

          У проставленні апостиля посадова особа Міністерства юстиції України відмовляє виключно за наявності підстав, визначених Правилами проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05. грудня 2003 року №237/803/151/5., з обов’язковим зазначенням відповідної підстави у повідомленні про відмову.

         За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.  Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

         У разі відмови в проставленні апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру візуалізує на папері та видає заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві, повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля. У разі відмови у проставленні апостиля плата за надання послуг з проставлення апостиля не повертається.