Державна реєстрація народження дитини

  Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України.

Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є медичне свідоцтво про народження.

Державна реєстрація народження проводиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи одного з них, в разі якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилась дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця від дня народження дитини. У разі несвоєчасної державної реєстрації народження зазначаються поважні причини пропуску місячного строку або складається протокол про адміністративне правопорушення.

Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження подаються та в актовому записі про народження зазначаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, то відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються. Надалі ці дані можуть бути доповнені відповідно до законодавства, яке регулює порядок внесення змін до актових записів цивільного стану;

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини, заява матері).

Якщо дитина народилась у подружжя, дружина записується матір’ю, а чоловік – батьком дитини за заявою будь-кого з них.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі одного із документів, передбачених Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, а походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства.

Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про визнання батьківства до народження дитини.

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. У разі якщо мати чи батько дитини не може особисто з’явитись до органу державної реєстрації актів цивільного стану, то її (його) заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, може бути подана через представника. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища – батька чи матері – повинно починатися прізвище дитини.

За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки та піклування або суду.

Власне ім’я дитини визначається за згодою батьків. Власне ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір’ю дитини.

При державній реєстрації народження іншою особою власне ім’я дитини присвоюється за її вказівкою.

При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

У разі відсутності при державній реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння власного імені спір вирішується органами опіки і піклування або судом.

По батькові дитині присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за власним іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Щоб зробити маленький внесок для комфорту жінок, які народжують майбутнє покоління, з метою реалізації сервісів Міністерства юстиції України, забезпечення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану та створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини, відділами державної реєстрації актів цивільного стану Черкаської області запроваджено прийняття працівниками відділів документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини та видачі свідоцтв про народження дітей безпосередньо у пологовому будинку.

З цього питання працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється виїзний прийом громадян безпосередньо у закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи.

Для подання заяви про державну реєстрацію народження та отримання свідоцтва про народження безпосередньо в пологовому будинку, крім медичного свідоцтва про народження, Вам необхідно надати наступні документи:

якщо Ви перебуваєте у зареєстрованому шлюбі та маєте :

 - спільнепрізвище: паспорти батьків та свідоцтво про шлюб (присутність батька не обов’язкова);

-  якщо Ви перебуваєте у зареєстрованому шлюбі та маєте різні прізвища: паспорти батьків, свідоцтво про шлюб та спільна заява щодо присвоєння дитині прізвища.Заява складається при подачі документів (присутність обох батьків як при поданні заяви, так і при отриманні свідоцтва про народження обов’язкова);

- якщо Ви не перебуваєте у зареєстрованому шлюбі, але бажаєте вказати відомості про батька дитини: паспорти батьків та спільна заява про визнання батьківства.Заява складається при подачі документів (присутність обох батьків як при поданні заяви, так і при отриманні свідоцтва про народження обов’язкова);

- якщо мати дитини не перебуває у зареєстрованому шлюбі і немає заяви особи, яка визнає своє батьківство: паспорт матері та заява про запис відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.Заява складається при подачі документів.

Звертаємо увагу, що державна реєстрація народження проводиться у відповідності із статтями 143-147 Сімейного кодексу України, згідно яких батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Невиконання цього обов’язку є підставою для покладання на них відповідальності, встановленої законом.

                        За даними Монастирищенського районного відділу                                                ДРАЦС ГТУЮ в Черкаській області 

 

Повернутись