Державна реєстрація зміни імені

 

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (стаття 28 Цивільного кодексу України – надалі ЦКУ). Законодавство передбачає право фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років, на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (ст. 295 ЦКУ).
Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків (піклувальників) або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері (ст. 295 ЦКУ).
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження, а також у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону (ст. 295 ЦКУ).
Державна реєстрація зміни імені проводиться лише стосовно громадян України (ст.16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).
Із заявою про зміну імені необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану ( надалі ВДРАЦС) за місцем проживання заявника (п. 2 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи – надалі Порядок про зміну імені, п.2 гл. 4 р. ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні – надалі Правила).
Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України (п. 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені, п. 3 гл. 5 р. ІІІ Правил)Заява про надання згоди батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи може подаватися ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, така заява, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків (п. 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені, п.1 гл. 5 р. ІІІ Правил).
До заяви про зміну імені додаються: свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартка заявника; квитанція про сплату державного мита у розмірі 5 гривень 10 копійок, за державну реєстрацію повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу держмито стягується у розмірі 51 гривні (п. 4 Порядку розгляду заяв про зміну імені, п. 4 гл. 5 р. ІІІ Правил).
Крім того, здійснюється перевірка відомостей про заявника органами внутрішніх справ. ВДРАЦС надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені (п. 8 Порядку розгляду заяв про зміну імені, п.8 гл. 4 р. ІІІ Правил).
Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами до ВДРАЦС. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є: перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей (п. 9 Порядку розгляду заяв про зміну імені, п. 9 гл. 4 р. ІІІ Правил).
ВДРАЦС на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або про відмову у зміні імені в двох примірниках, один з яких надсилає заявнику.
У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк від дня його надання відділом державної реєстрації актів цивільного стану може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складається актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена в суді в установленому порядку (п.11 гл. 4 р. ІІІ Правил).
Про державну реєстрацію зміни імені призовника і військовозобов’язаного ВДРАЦС в семиденний строк надсилає повідомлення відповідному комісаріату, у якому він перебуває на обліку, а також повідомлення до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника (п. 13 гл. 4 р. ІІІ Правил).
Після державної реєстрації зміни імені ВДРАЦС на першій сторінці паспорта заявника робиться відмітка про те, що паспорт у зв’язку із зміною імені підлягає обміну протягом місяця (п. 14 гл. 4 р. ІІІ Правил).
Заява про зміну імені розглядається ВДРАЦС у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Повернутись