Із початку року запроваджено середньострокове бюджетне планування місцевих бюджетів

Із початку року запроваджено середньострокове бюджетне планування місцевих бюджетів

Із підписанням Президентом України 8 січня 2019 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)» стартувала нова ера в державних і місцевих бюджетах. 

Метою розробки проекту Закону було створення правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування, подальший розвиток програмно-цільового методу, а також удосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають у процесі виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Зміни до Бюджетного кодексу України, зокрема, передбачають:
• запровадження Бюджетної декларації на середньостроковий період;
• оновлення бюджетного календаря;
• розширення бюджетних правил;
• узгодження стратегічного та бюджетного планування.

Передбачено, що Бюджетна декларація та макропоказники економічного і соціального розвитку України схвалюватимуться Кабінетом Міністрів одночасно – не пізніше 1 червня року¸ який передує плановому, що забезпечить комплексне бачення розвитку економіки та бюджетної сфери, взаємозв’язок між пріоритетами держави та ресурсними можливостями бюджету. Це важливо, оскільки, зачасту, в громадах або планували більше ніж було ресурсів, або ресурси відправляли на депозит чи на непідготовлені проекти.

Таким чином, для забезпечення єдності бюджетної системи передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування і на рівні місцевих бюджетів шляхом складання місцевих фінансових планів на три роки, які базуватимуться на Бюджетній декларації.

 

                                                  За даними прес-служби обласної ради

Повернутись