Оголошення для депутатів районної ради

  Повідомляємо, що згідно з положеннями статей 3, 45 Закону України
"Про запобігання корупції" (далі – Закон) депутати місцевих рад є суб’єктами декларування та зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК.
   Положення частини 2 статті 45 Закону також зобов’язують:
1) депутатів місцевих рад, які припиняють діяльність, пов’язану з
виконанням функцій місцевого самоврядування подавати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;
2) депутатів місцевих рад, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування подавати декларацію
наступного року після припинення діяльності, за минулий рік.
 Статтею 52 Закону визначені додаткові заходи здійснення фінансового
контролю, що покладають на депутатів місцевих рад обов’язок у десятиденний строк письмово повідомляти НАЗК, у встановленому ним порядку, про:
1) відкриття депутатом або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента;
2) суттєвої зміни у майновому стані депутата, а саме отримання ним
доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.
Повернутись