Перелік цифрових копій документів до виставки до річниці Незалежності України

Картинки по запросу до виставки до річниці незалежності

 

За документами Державного архіву Черкаської області

         1. ІІІ Універсал Центральної Ради. Копія. 7 листопада 1917 р.

Підстава: Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО), ф. Р-2478, оп. 1, спр. 6, арк. 44.

         2. ІV Універсал Центральної Ради. Копія. 9 січня 1918 р. ДАЧО, ф. Р-2478, оп. 1, спр. 6, арк. 61.

         3. Циркуляр Секретарства справ освітніх Генерального Секретаріату України до директорів середніх шкіл всіх відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та інших шкіл із настановами про національне виховання молоді. Копія. 16 листопада 1917 р. ДАЧО, ф. 101, оп. 1, спр. 2, арк. 10.

         4. Циркуляр Черкаської повітової шкільної ради до завідуючих вищими початковими, двокласними і однокласними школами Черкаського повіту про ведення діловодства українською мовою. Копія. 4 квітня 1918 р. ДАЧО, ф. 130, опю 1, спр. 5, арк. 37.

За документами державних архівних установ України

         5. Конституція Варшавського сейму від 22 листопада 1649 р., на якому було ратифіковано Зборівський мирний договір. 12 лютого 1650 р.

         6. Присяги польського короля Яна-Казимира і сенаторів від 10 червня 1659 р. у Варшаві про затвердження Гадяцького договору 1658 р. (перший етап ратифікації). 23 червня 1659 р.

         7. Універсал гетьмана І. Виговського від 26 січня 1659 р. до ротмістрів і капітанів військ, розміщених між річками Случчю і Горинню, з наказом відійти з цієї території згідно з угодою, укладеною ним з Річчю Посполитою. 
1 березня 1659 р.

         8. «Коломацькі статті» про регулювання відносин між Росією і Україною, встановлені при обранні гетьманом Івана Мазепи. 25 липня 1687 р.

         9. Акт про обрання Кирила Розумовського гетьманом України. 
15/23 лютого 1750 р.

         10. Повідомлення з похідної канцелярії гетьмана Кирила Розумовського в Канцелярію Академії наук про повний титул графа Кирила Розумовського після призначення його гетьманом України. 31 липня 1750 р.

         11. Другий універсал Української Центральної Ради (робочий варіант). 
3 липня 1917 р.

         12. Четвертий універсал Української Центральної ради. 9 січня 1918 р.

         13. Постанова Верховної Ради України "Про День проголошення незалежності України". 16 липня 1990 р.

         14. Президія позачергової сесії Верховної Ради України 12-го скликання, на якій було прийнято Акт проголошення незалежності України. Зліва направо сидять: І. Плющ, Л. Кравчук, В. Гриньов. 24 серпня 1991 р.

         15. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі з питання проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р.

Вложения:

 
Скачать этот файл (1.jpg)1.jpg [ ]
Скачать этот файл (10..jpg)10..jpg [ ]
Скачать этот файл (11_1.jpg)11_1.jpg [ ]
Скачать этот файл (11_2.jpg)11_2.jpg [ ]
Скачать этот файл (11_3.jpg)11_3.jpg [ ]
Скачать этот файл (12_1.jpg)12_1.jpg [ ]
Скачать этот файл (12_2.jpg)12_2.jpg [ ]
Скачать этот файл (12_3.jpg)12_3.jpg [ ]
Скачать этот файл (12_4.jpg)12_4.jpg [ ]
Скачать этот файл (12_5.jpg)12_5.jpg [ ]
Скачать этот файл (13.jpg)13.jpg [ ]
Скачать этот файл (14.jpg)14.jpg [ ]
Скачать этот файл (15.jpg)15.jpg [ ]
Скачать этот файл (2.jpg)2.jpg [ ]
Скачать этот файл (3.jpg)3.jpg [ ]
Скачать этот файл (4.jpg)4.jpg [ ]
Скачать этот файл (5..jpg)5..jpg [ ]
Скачать этот файл (6..jpg)6..jpg [ ]
Скачать этот файл (7..jpg)7..jpg [ ]
Скачать этот файл (8_1..jpg)8_1..jpg [ ]
Скачать этот файл (8_2..jpg)8_2..jpg [ ]
Скачать этот файл (8_3..jpg)8_3..jpg [ ]
Скачать этот файл (9..jpg)9..jpg [ ]

                                         за документами Державного архіву Черкаської області та  державних архівних установ України

Повернутись