Порядок повідомлення та розслідування нещасного випадку на виробництві

 

 Розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, здійснюється

відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232

(далі – Порядок).

Згідно з пунктом 10 Порядку розслідування роботодавець, одержавши

повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених

пунктом 37 цього Порядку), зобов'язаний:

1.Протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом

доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з

додатком 2Порядку:

- Фонду за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний

випадок: Жашківське відділення управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у Черкаській області (м.Жашків, вул. 

Миру, б.2, телефон  (047-47) 6-11-16,

начальник відділення  Поправка А.Є. тел. 096-434-50-66, страховий

експерт з охорони праці Добротворська К.В. тел. 098-279-77-11).

- керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства

потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох

профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі

відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі

з питань охорони праці);

- керівнику підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий

є працівником іншого підприємства;

- органу державного пожежного нагляду за місцезнаходженням

підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

- закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює

санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення

гострого професійного захворювання (отруєння);

2.Протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи

та організувати проведення розслідування.

Комісія зобов'язана протягом трьох робочих діб з моменту її утворення:

- обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення

потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку

та причетних до нього осіб;

- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про

охорону праці;

- з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;

- вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації

травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення

потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини

підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого,

документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);

- визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;

- установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про

охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним

нещасним випадкам;

- скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного

випадку за формою Н-5 (далі — акт за формою Н-5) згідно з додатком 3 та

акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1

(далі — акт за формою Н-1) згідно з додатком 4Порядку (у разі, коли

нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і

передати їх роботодавцеві для затвердження;

- скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання

(отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1,

у шістьох примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння)

за формою П-5 (далі — картка за формою П-5Порядку) згідно з додатком 5.

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії.

У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про

наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою

Н-5 як його невід’ємну частину.

 

                                        За даними Жашківського відділення

                                        управління виконавчої дирекції

                                       Фонду соціального страхування України у                                                  Черкаській області  

Повернутись