Проаналізовано досвід впровадження першої пробаційної програми для клієнтів

В кінці червня закінчена перша пробаційна програма «Зміна прокримінального мислення», для клієнтів пробації, що перебувають на обліку в Монастирищенському районному секторі філії Центру пробації в Черкаській області. 
Мета даної програми полягає в ознайомленні засуджених із різними типами сприйняття інформації, корисними та некорисними переконаннями, їх зв’язком з вибором стратегії поведінки, розвитком вміння критично мислити, формуванням проактивної життєвої позиції, відповідального ставлення щодо своєї поведінки.
Протягом квітня-червня 2019 року цю програму проходили 3 клієнти пробації. По її закінченню за допомогою аналізу опитувань засуджених виявлено, які теми та вправи викликали найбільший інтерес, та враховано побажання щодо організації проведення занять у майбутньому. 
Так, особливу зацікавленість у суб’єктів пробації викликає виконання практичних завдань. Це допомагає їм зрозуміти, що вони здатні керувати власним життям і відповідальні за свої вчинки. 
Отриманий досвід допомагає зробити заняття більш цікавими, що, у свою чергу, підвищує їх ефективність. 
З липня фахівці Монастирищенського районного сектору пробації розпочали чергову пробаційну програму для клієнтів пробації за даною тематикою.
Наразі зайняття проходять в індивідуальній формі, так як цю програму проходить 1 засуджений, що дає можливість більше часу приділити спілкуванню, краще враховувати особливості його характеру, інтелектуальні здібності, рівень мотивації до змін. Вибирається такий темп надання інформації, який сприяє якісному засвоєнню нових знань. 
Отримані під час занять вміння допомагають йому правильно прогнозувати наслідки своїх дій, планувати свій час та конструктивно взаємодіяти із іншими людьми в різних, зокрема, складних життєвих ситуаціях. Це дозволяє вірно обирати життєві цілі, поступово їх досягати та рости на собою, бути більш успішними та корисними для суспільства.

                           За даними Монастирищенського  РС філії Центру пробації
                                                                                        в Черкаській області

Повернутись