Проведено засідання медичної ради

 
 
   Нещодавно голова районної державної адміністрації Олег Недогода, заступник голови районної ради Майя Фариба взяли участь у медичній раді, на якій було розглянуто підсумки роботи центральної районної лікарні за 2015 рік та окреслено завдання на 2016 рік.

   У своїй доповіді головний лікар ЦРЛ Володимир Чуйко доповів про установи, якими надавалась медична допомога населенню району, а саме: Монастирищенська ЦРЛ, Цибулівська ЛА, Аврамівська, Сатанівська, Летичівська, Княже-Криницька, Попуднянська амбулаторії сімейного типу, Копіюватська ЛА та 28 ФАПів.
  Кадрове забезпечення лікарями з урахуванням сумісництва, за словами В.П.Чуйка, становить 100%, хоча на даний момент не укомплектованими є 2 посади лікаря педіатра та посада лікаря ортопеда-травматолога.
   З приводу демографічної ситуації  головний лікар зазначив, що в районі проживає 36478 осіб, у 2015 році народилося 304 дитини, померло – 561 особа, з них - одна дитина до одного року.
Володимир Петрович розповів про кожне відділення, недоліки у роботі, плани та завдання на 2016 рік.
Терапевтичне відділення. Нормативна модель виконана, коефіцієнт досягнень складає 1,0%. Покращились показники сумісної роботи терапевтів, кардіолога та неврологів щодо виявлення початкових проявів цереброваскулярної патології. 
Недоліки: збільшилась летальність: 1,9% проти 1,6% в 2014 році. 
Планові завдання на 2016 рік: продовжити роботу по наданню терапевтичної допомоги населенню району на сучасному рівні, контролювати строки перебування хворих у відділенні, запобігати гіпер- та гіподіагностики терапевтичних захворювань, при фінансовій можливості придбати новий кардіологічний УЗД апарат та велоергометр.
Педіатричне відділення. Нормативна модель виконана лише на 0,84%, на що вплинула систематична відсутність вакцини, збільшення первинної дитячої інвалідності за рахунок вроджених вад у дітей до року та невикористання путівок у обласні санаторії із-за відмов батьків. Профілактичні огляди дітей виконані на 100%. 
Недоліки: періодична відсутність вакцини, нерегулярний огляд дітей першого року життя педіатром на селі. 
Планові завдання на 2016 рік: продовжити обстеження та лікування дітей згідно з протоколами, посилити санітарно-освітню роботу серед батьків щодо своєчасного обстеження і лікування з патологією виявленою на профоглядах, профілактики травматизму у дітей раннього віку.
Хірургічне відділення. Модель виконана на 0,95%. Не виконано норматив по денних стаціонарах, дещо зменшилась кількість операцій у ЦРЛ. Зменшилась післяопераційна летальність в порівнянні з 2014 роком. 
Планові завдання на 2016 рік: налагодити чіткий облік амбулаторних операцій, збільшити кількість денних стаціонарів для лікування хворих хірургічного профілю.
Акушерство – гінекологія. Нормативна модель виконана. За звітний рік народилося 304 дитини, в тому числі 1 двійня. Збільшилась загальна кількість акушерських операцій, зменшилась кількість кесарських розтинів. Додає позитиву низький рівень абортів. 
Недоліки: зменшився рівень цитологічних досліджень жінок. 
Планові завдання на 2016 рік: активізувати роботу по цитологічному скринінгу серед міського та сільського населення, сформувати групу ризику ЕГП серед вагітних для своєчасного обстеження та лікування, продовжити роботу по виходжуванні живо народжених дітей із 22 тижнів, забезпечити активний патронаж вагітних з групи ризику з ціллю зниження кесаревих розтинів та патологічних родів.
Фтизіатрія. Захворюваність на туберкульоз становить 32,9 на 100 тис. населення. Захворюваність на ко-інфекцію, туберкульоз/ВІЛ зменшилась у порівнянні з 2014 роком. 
Недоліки: не всі хворі проходять флюорографічне обстеження, особливо з групи ризику, низька вакцинація БЦЖ в пологовому відділенні. 
Планові завдання на 2016 рік: покращити вакцинацію БЦЖ новонароджених в пологовому відділенні, дільничним терапевтам покращити обстеження контингентів івз груп ризику, з метою раннього виявлення туберкульозу.
Стоматологія. Показники на рівні обласних. Сановано 10228 осіб, з них 3852 дітей, зубопротезовано 228 чоловік, з них безкоштовно 64 особи, в тому числі 28 учасників АТО. Копіюватська та Сатанівська дільниці забезпечені турбінними приставками та компресорами. Залучаються спонсорські та благодійні кошти для забезпечення стоматологічними матеріалами для оздоровлення дітей, на ремонт відділення, закупку матеріалів, був придбаний компресор за 3700грн. 
Планові завдання на 2016 рік: постійно приділяти увагу по виявленню раку ротової порожнини.
Неврологічне відділення. В роботі неврологічної служби налагоджена взаємодія неврологічного відділення, неврологічного кабінету, статистичного відділу, кардіологічного кабінету, терапевтичного відділення, що дає можливість достовірно реєструвати хворих ЦВП. Зменшилась кількість інсультів у хворих працездатного віку, хоча був один випадок інсульту, що прикро, у дитини 14 років. В працездатному віці помер один хворий від інсульту. 
Недоліки: збільшилась первинна інвалідність працездатного населення з наслідками перенесених травм нервової системи, неврологічне відділення не укомплектоване ПІТ кардіомоніторм, інгалятором, вібромасажером. 
Планові завдання на 2016 рік: покращити якість вторинної профілактики інсультів шляхом диспансеризації хворих, що перенесли інсульт; при наявності фінансування доукомплектувати ПІТ в неврологічному відділенні необхідним оснащенням: кардіомонітор, вібромасажер, інгалятор; продовжити роботу щодо 100% госпіталізації хворих на інсульт в ПІТ в перші години.
Онкологія. На облік за 2015 рік взято 120 хворих. В порівнянні з попереднім роком рівень захворюваності збільшився, хоча зменшилась летальність до 1 року життя. Але ці показники є нижчими середньо обласних. 
Недоліки: незадовільна якість профілактичних оглядів населення з метою виявлення раку на ранній стадії. 
Планові завдання на 2016 рік: хворим з ШКТ обов’язково проводити ФГДС 2 рази на рік з метою раннього виявлення раку; покращити якість профоглядів; всі сумнівні знімки ОКГ переглядати комісійно; хворих з підозрою на захворювання легень відправляти на КТ; подати клопотання до райдержадміністрації з проханням про придбання нового діагностичного обладнання; відкрити чоловічий оглядовий кабінет.
Лабораторія. За 2015 рік було зроблено 633074 досліджень лабораторіями району. Всі показники в межах середньо обласних і минулорічних. В 2015 році в клініко-діагностичній лабораторії було зроблено ремонт, приміщення реконструйовано – лабораторія стала окремим відділенням. Лабораторія проатестована з видачею сертифіката терміном на 4 роки, було закуплено гематологічний аналізатор, мікроскоп, сухожарову шафу. 
Планові завдання на 2016 рік: підвищити якість лабораторних досліджень шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень відповідно до вимог нормативних документів; забезпечити КДЛ необхідними реактивами для виконання досліджень, затверджених галуззю атестації.
   На закінчення свого виступу В.П.Чуйко подякував усім медичним працівникам за плідну роботу, побажавши і надалі працювати якісно.
  Далі присутні мали змогу поспілкуватися з головою райдержадміністрації О.Ф.Недогодою та заступником голови районної ради М.М.Фарибою, почути відповіді на запитання, які їх цікавлять. Олег Федорович у своєму виступі зауважив, що влада й надалі буде підтримувати галузь медицини, сприяти розвитку районної лікарні, всіляко допомагати у залученні спонсорських коштів, по можливості забезпечувати потрібними медикаменти, покращувати матеріально-технічну базу. Майя Миколаївна, спілкуючись із працівниками медичної галузі, цікавилась кадровим забезпеченням ЦРЛ, сільських амбулаторій та ФАПів. А також запевнила, що районна рада готова до плідної співпраці і буде надавати постійну всебічну допомогу.
 
 

 

Повернутись