Реєстрація народження ромів

У сучасному суспільстві приділяють значну увагу захисту прав і свобод національних меншин, зокрема інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини. на відміну від більшості національних меншин роми не мають власної державності. 

Дискримінація і утиски ромів у деяких державах спричинили послаблення їх інтегрованості. даний факт призвів до того, що ромська національна меншина є найбільш соціально вразливою меншиною в Європі. 

Відповідно до ст. 11 Конституції України держава сприяє розвиткові етнічно, культурної, мовної  та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, а на підставі ст. 53 Основного Закону України громадянами, які належать до національних меншин відповідно до Закону гарантується право на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у державних закладах або через національні культурні товариства. 

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей та її участі у соціально-економічному та культурному житті держави Указом Президента України від 08 квітня 2016 року № 201/2013 схвалено «Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». 

Отже відповідно до вищевказаної Стратегії та із здійсненням Плану реалізації Національної стратегії у сфері прав людини - реєстрація народжень у відділах державної реєстрації актів цивільного стану  проводиться незалежно від етнічного походження та соціального статусу громадян, в тому числі і ромської національності. 

З метою удосконалення законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту відповідно до міжнародних стандартів та запровадження позитивних стимулів для вільної і доступної реєстрації народження усіх дітей, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус взято до уваги та забезпечується реєстрація всіх дітей, в тому числі і ромів.

Монастирищенський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ

у Черкаській області

Повернутись