Рекомендації щодо перейменування населених пунктів

 

    9 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 317-VІІІ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі - Закон).

    Відповідно до підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону встановлено, що символіка комуністичного тоталітарного режиму – символіка, що включає, зокрема, назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управліннях СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з’їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті (крім назв, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури).

    Згідно з пунктами 7, 8 статті 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону Раді міністрів Автономної  Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку провести громадські слухання та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів та областей, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

   Верховна Рада України у тримісячний строк, який обчислюється з дня закінчення строку, визначеного пунктом 7 цієї статті Закону, приймає рішення про перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціям, органами місцевого самоврядування, та рекомендацій Українського інституту пам’яті. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 7 цієї статті Закону, пропозиції щодо перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, не були подані до Верховної Ради України, відповідне рішення про перейменування таких населених пунктів та районів приймається Верховною Радою України на підставі рекомендацій Українського інституту пам’яті.

    Для вирішення питання перейменування населених пунктів Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими радами до Верховної Ради України подаються зазначені нижче документи та матеріали.

    Подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської міської ради з обґрунтуванням пропонованого перейменування населеного пункту, ухвалене на сесії відповідної ради.

    До подання додаються:

-         Рішення районної або міської ради (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) ради, рішення відповідної  сільської, селищної, міської (міст районного значення) ради щодо перейменування населеного пункту, прийняті з урахуванням думки громадян відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-         Соціально-економічна характеристика населеного пункту.

Таким чином, прийняття Верховною Радою України згідно з Конституцією України рішення про перейменування населених пунктів можливе лише за умови додержання встановлених чинним законодавством вимог до порядку його ініціювання та розгляду.

 

 

Інформація надана комітетом з питань

державного будівництва, регіональної політики

та місцевого самоврядування Верховної Ради України

 

Повернутись