Розроблено Концепцію розвитку педагогічної освіти

MON-vyneslo-na-obgovorennya-kontseptsiyu-rozvytku-pedagogichnoyi-osvity

 

  Міністерство освіти і науки України запропонувало до громадського обговорення проект Концепції розвитку педагогічної освіти. Текст документа оприлюднений на сайті відомства, інформує osvita.ua.

     Метою Концепції є модернізація педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних працівників нової генерації та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей розвитку педагогів, які стануть умовою впровадження реформи «Нова українська школа».

     Автори концепції зазначають, що здійснення масштабних освітніх реформ неможливе без докорінної модернізації усієї системи підготовки педагогічних працівників, яка може бути реалізована лише в контексті набуття педагогом гідного суспільного статусу.

     Разом з тим найбільшим викликом розвитку педагогічної освіти автори називають рівень оплати праці, який в сукупності з умовами праці, ресурсною базою, системою підготовки та професійного розвитку самих освітян, архаїчним управлінням обумовлює низький соціальний статус учителів, непривабливість педагогічної кар’єри, брак перспективних працівників з високим інтелектуальним рівнем та управлінськими здібностями.

     У проекті документа також йдеться про те, що середній прохідний бал ЗНО для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступників, які подавали документи для участі у конкурсі на зарахування на педагогічні спеціальності у 2015 році становив 146,2 бали. Тенденція зарахування до закладів вищої освіти на педагогічні спеціальності здобувачів із невисокими показниками ЗНО збереглася і в 2017 році.

     “Значна частина здобувачів педагогічної освіти має невисокий рівень підготовки, апріорі не орієнтована на подальшу діяльність в галузі освіти і не зацікавлена в здобутті професійних компетентностей, практично відсутній професійний відбір при переході з одного рівня освіти на вищий, немає об’єктивних даних про реальний стан професійної підготовки випускників у зв’язку з відсутністю незалежної системи оцінювання”, – зазначається у проекті документа.

     За визначенням авторів Концепції розвитку педагогічної освіти, в Україні необхідно розв’язати проблему дисбалансу між запитами українського суспільства на висококваліфікованих педагогічних працівників та реальним станом педагогічної освіти, а також результатами діяльності закладів освіти і готовністю педагогічних працівників до реалізації освітніх реформ в Україні.

     «Розв’язання проблеми передбачається здійснити шляхом проведення комплексної реформи системи педагогічної освіти та професійного й особистісного розвитку педагогічних працівників, зокрема структури, змісту, організації та методики (технології) навчання, збільшення в освітніх програмах питомої ваги практичної підготовки», – йдеться у проекті документа.

     Автори концепції наголошують, що реформування педагогічної освіти передбачає дії за трьома напрямами: розроблення сучасної моделі педагогічної професії, модернізація освіти за педагогічними спеціальностями та визначення перспективних шляхів безперервного професійного розвитку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

     Розробники концепції очікують, що реалізація концепції сприятиме покращенню якості підготовки педагогічних працівників, залученню до педагогічної професії випускників з високими показниками інтелектуального розвитку, оновленню складу педагогічних працівників в закладах освіти, покращенню якості надання освітніх послуг, а також поліпшенню якості вищої освіти за рахунок якісної підготовки у школах та закладах професійної освіти і кращого конкурсного відбору вступників.

Повернутись