соціально - економічне становище Черкаської області за 2016 рік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–листопад 2016 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

  Упродовж  січня–жовтня 2016р. чисельність наявного населення Черкаської області зменшилась на 7970 осіб і, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1235,0 тис. осіб, з них міського населення – 703,3 тис. осіб та сільського – 531,7 тис. осіб.

Визначальним фактором зменшення чисельності населення області є природне скорочення. За рахунок перевищення у 1,9 рази кількості померлих над народженими чисельність населення області скоротилась на 7729 осіб.

У січні–листопаді 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 337,6  тис. домогосподарств (відповідно у січні–листопаді 2015р. – 241,6 тис. домогосподарств). Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міській місцевості, становить 57,7%.

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2016р., становила 289,9 тис., що більше на 38,7% порівняно з відповідним періодом 2015р. Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у міських поселеннях – 176,4 тис. домогосподарств, в сільській місцевості –  113,5 тис.

У листопаді 2016р. 269,1 тис. домогосподарств отримали субсидії, що становить 51,3% від загальної кількості домогосподарств області (у листопаді 2015р. отримали субсидії34,3%  домогосподарств області).

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень–листопад 2016р. склала 197371,9 тис.грн, що у 3,3 рази більше порівняно із відповідним періодом 2015р., з неї у міській місцевості –    107147,3 тис.грн, сільській – 90224,6 тис.грн.

За січень–листопад 2016р. 34,5 тис. домогосподарств (62,5% від числа тих, що звернулися за даний період) було призначено субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у січні–листопаді 2015р. було призначено субсидії 24,9 тис. домогосподарств або 78,5% від тих, що звернулися).

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–листопаді 2016р. становила 58853,4 тис.грн (з них у міській  – 9929,5 тис.грн  в сільській місцевості – 48923,9 тис.грн).

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–листопаді 2016р. становила 41655,2  тис.грн, за відповідний період 2015р. – 20653,4  тис.грн.

  У січні–листопаді 2016р. населенням області сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1443,2 млн.грн, або 116,9%  нарахованих за даний період сум.

Заборгованість населення області за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець листопада 2016р. становила 169,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,5 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець листопада 2016р. була відсутня.

Крім того, за електроенергію сплачено у листопаді 2016р. 69,7 млн.грн. Сума заборгованості за електроенергію  на кінець листопада становила          47,4 млн.грн.

     Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016р. становила 16,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 77,8% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на       0,2 в.п. порівняно з попереднім місяцем і становив  на кінець листопада 2016р. 2,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,5%, у міських поселеннях – 1,9%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. зменшилась на 12,3% і на кінець місяця становила  1479 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець листопада 2016р. становило 11 осіб (проти 9 осіб на кінець жовтня 2016р.).Значення показника коливалося від 2 осіб у Черкаському МЦЗ до 166 осіб у Шполянському РЦЗ.[1]

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (27,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%). 

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2016р. було працевлаштовано 1169 осіб, або 6,0% від  загальної кількості безробітних. Серед працевлаштованих 51,9% становили жінки, 35,8% – молодь у віці до      35 років. Найбільша частка працевлаштованих серед осіб, які мали статус безробітного,  спостерігалася у  Смілянському МРЦЗ (12,7%), найменша – у  Драбівському  та Лисянському РЦЗ  (2,7%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2016р., становила 11,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1764 грн, що дорівнює 121,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) за січень–листопад 2016р. становила 4094 грн і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 24,5%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств у листопаді 2016р. становила 4442 грн, що у 3,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1450 грн) і склала 102,4% до жовтня 2016р. та 122,1% до листопада 2015р.

Нарахування за одну відпрацьовану годину у листопаді 2016р. становили 28,79 грн, що на 5,6% менше, ніж у попередньому місяці.

У більшості видів економічної діяльності було зафіксовано зростання рівня заробітної плати у листопаді п.р. порівняно з жовтнем. Найбільше – у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (на 36,3%), інформації та телекомунікаціях (на 17,3%), наукових дослідженнях та розробках (на 15,3%), виробництві електричного устатковання (на 14,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 13,5%). Водночас зменшення заробітної плати спостерігалося у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (на 19,7%), виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції (на 13,8%) та поштовій та кур’єрській діяльності (на 13,7%).

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Найбільшою була заробітна плата працівників у фінансовій та страховій діяльності, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці у зазначених видах діяльності становило 1,4–2,4 раза.

Водночас заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, наданні інших видів послуг, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, операціях з нерухомим майном не перевищувала 64% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. становив 100,5%, відносно листопада 2015р. – 109,8%, за січень–листопад проти січня–листопада 2015р. – 109,9%.

Упродовж листопада 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в економіці області збільшилась на 0,9%, або на 207,6 тис.грн і на 1 грудня 2016р. становила 23,8 млн.грн.

Якщо в цілому по економіці обсяг невиплаченої заробітної плати на початок грудня 2016р. становив 2,4% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2016р., то серед видів економічної діяльності він коливався від 0,1% в інформації і телекомунікаціях та освіті до 39,4% в операціях з нерухомим майном.

На 1 листопада 2016р. основна частка заборгованості припадала на підприємства промисловості (56,5%) та сільського господарства (12,5%), на міста Черкаси і Сміла та Черкаський район припадало відповідно 30,2%, 27,2% та 12,7% загальної суми боргу.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж листопада 2016р. зменшилась на 8,8%, або на 315,9 тис.грн і на 1 грудня 2016р. становила 3,3 млн.грн. Серед видів економічної діяльності на 153,7 тис.грн збільшилася заборгованість в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, значне погашення відбулося в промисловості (457,9 тис.грн).

Упродовж листопада 2016р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату зменшилась на 6,8% і на 1 грудня 2016р.  становила 0,5 тис. осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 6514 грн, що становить 146,7% середньої заробітної плати за листопад 2016р.

За рахунок місцевих бюджетів не виплачено 155,4 тис.грн працівникам освіти і 73,0 тис.грн – працівникам сфери творчості, мистецтва та розваг.

Сума заробітної плати, не виплачена працівникам підприємств-банкрутів, упродовж листопада 2016р. збільшилася на 3,2% або на 523,5 тис.грн і на початок грудня 2016р. становила 17,0 млн.грн.Підприємствами промисловості не виплачено 55,8% цієї суми, сільського господарства – 17,6%, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 10,7%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 9,8%.

У територіальній структурі найвагоміша частка боргу припадає на підприємства міст Черкаси, Сміла та Черкаського району (26,6%, 17,5% та 17,8% відповідно).

Борг перед працівниками економічно неактивних підприємств склав 3562,0 тис.грн (3502,0 тис.грн припадає на підприємства м.Сміла, 60,0 тис.грн – м.Черкаси).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області, протягом січня–листопада 2016р. обліковано 18206 кримінальних правопорушень.Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,8%  – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,4% становили злочини проти власності, 10,2% – злочини проти життя та здоров’я особи,4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян,4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,4% – злочини проти правосуддя, по 1,3% становили злочини проти громадської безпеки та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності,0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–листопада 2016р. скоєно крадіжок – 9289,  зафіксовано випадків шахрайств – 1757, скоєно грабежів – 495,розбоїв  - 72,  випадків умисних тяжких тілесних ушкоджень - 54, випадків хабарництва – 50, очевидних умисних вбивства і замахів на вбивство -48 та 15 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.  

Правоохоронними органами за січень–листопад 2016р. виявлено              22 особи, які скоїли злочин у складі 3 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені 3 організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2016р. становила 12905 осіб,із числа яких 5178 – жінки, 1002 – особи похилого віку та інваліди   1 і 2 групи, 123 – неповнолітні та 53 особи – діти до 14 років.Найбільша кількість потерпілих від крадіжок та шахрайства – відповідно 7475 та 1382 особи,серед яких 40,8% – жінки.У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 404 особи, з яких 68 осіб  – загинуло.Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 190 осіб,із числа яких 11,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень,39,5% було вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини становила 2427, з них жінки – 12,2%, неповнолітні – 2,2%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 15,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 7,7% – вчинили злочин у складі групи. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 66,9%, безробітних – 12,9%.

Діяльність підприємств

За 9 місяців 2016 року збитки, понесені великими та середніми підприємствами області (крім банків та підприємств, що займаються сільськогосподарським виробництвом), зменшилися проти січня–вересня 2015р. у 2,5 раза і склали 1563,6 млн.грн. Прибутково працювали 71,1% підприємств, отримавши 2657 млн.грн прибутків, що на 11,8% більше відповідного періоду попереднього року.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області склав 1093,4 млн.грн прибутків (за 9 місяців 2015р. – 1459,1 млн.грн збитків).

Найкращі фінансові результати мали промислові підприємства –          891,9 млн.грн прибутків, в основному, за рахунок виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 583,3 млн.грн прибутків.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)за січень–листопад 2016р. становив 27341,2 млн.грн., що складає 102,9% обсягу січня–листопада 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлінаорганізовані та неформальні ринки припадало 33,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльністьіз роздрібної торгівлі,за січень–листопад 2016р. становив     10808,8 млн.грн., що в порівнянних цінах складає 101,3% обсягу січня–листопада 2015р.

Сільське господарство

За обсягом виробництва продукції сільського господарства в середньому на одну особу Черкащина займає 4 місце серед областей України. За розрахун-ковими даними за січень–листопад 2016р. проти січня–листопада 2015р. дещо скоротився обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств.

В області проведений посів озимини під урожай 2017 року.

Площі посіву озимих на зерно та зелений корм у цілому по області  скоротилися проти відповідного показника попереднього року на 14%, у т.ч. зернові на зерно – на 17%. У структурі площ зернових озимих на зерно частка озимої пшениці становить 92%, ячменю – 7%, жита – 1%.

Зяблева оранка в сільгосппідприємствах проведена на площі               498,1 тис. га, що на 6% менше ніж торік.

Черкащина вносить вагомий вклад в виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 2 місце, молока – 8,  яєць – 10.

У сільськогосподарських  під-приємствах збільшилось вироб-ництво м’яса  на 6%, молока – на 1%, а яєць зменшилось на 29%.

Надій молока від однієї корови зріс на 1%, і становить     5747 кг і займає 4 місце серед регіонів України.

Несучістькурей-несучок становить 244 шт, що на 14 шт більше ніж в середньому по Україні.

Обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 4%, що зумовлено зростанням обсягів вирощування великої рогатої худоби на 2%, свиней – на 0,3% та птиці – на 4%. Відношення обсягів вирощування до обсягів реалізації тварин на забій становило 98% (у січні–листопаді 2015р. – 101%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі в січні–листопаді 2016р. проти січня–листопада 2015р. зросли на 4 г, свиней – на 3 г і становили, відповідно, 588 г та 410 г (проти 535 та 493 г по Україні).

Частка господарств населення у загальному виробництві становила 8% м’яса, 45% молока і 50% яєць.

Станом на 1 грудня 2016р. поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 грудня 2015р. скоротилось на 6% і становить 192,5 тис.голів, корів – на 6%  (86,5 тис.голів), свиней  – на 5%   (393,9 тис.голів), овець і кіз – на 7% (36,6 тис.голів), а птиці всіх видів зросло на 6% (24,2 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 37% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 46% корів, 43% свиней, 90% овець і кіз, 21% птиці всіх видів.

На 1 грудня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 2013,2 тис.т зерна (на 2% більше проти 1 грудня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 980,2 тис.т зерна, у т.ч. 240,7 тис.т пшениці, 659,1 тис.т кукурудзи, 51,1 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  1033 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 317,3 тис.т (на 3% менше проти       1 грудня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 202,8 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 114,5 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–листопаді 2016р. становила 3090,3 грн. за т (проти січня–листопада 2015р. зросли на 34%), з них на пшеницю – 3224,8 грн. за т (на 25% більше), на кукурудзу – 3025,1 грн. за т (на 36% більше), ячмінь – 2922 грн.      за т (на 14%), жито – 3240,3 грн. за т (на 37%); на соняшник – 8561,6 грн за т (на 22% більше).

Промисловість

За підсумками січня–листопада 2016р. індекс промислової продукції становив 107,6% (по Україні – 102,1%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг промислової продукції зменшився на 6,0%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 107,8%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції збільшився на 3,4%.

Серед випуску основних видів продукції порівняно з січнем–листопадом 2015р. зросло виробництво: олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – у 7,5 раза, маргарину і жирів харчових подібних – у 2,1 раза, продуктів молоковмісних – у 1,6 раза, овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти – на 20,0%, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 9,6%, овочів консервованих натуральних – на 9,4%, напоїв безалкогольних – на 8,5%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 6,5%, вод натуральних мінеральних негазованих – на 6,2%. Водночас скоротився випуск: молока і вершків сухих – на 58,7%, соків фруктових та овочевих (крім сумішей) – на 44,1%, лікерів та інших спиртних напоїв (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів) – на 40,5%, борошна – на 32,6%, риби переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби – на 31,7%, масла вершкового – на 22,3%, виробів ковбасних – на 19,2%, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання – на 17,9%, вод натуральних мінеральних газованих – на 16,5%, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 9,5%, печива солодкого і вафель – на 8,1%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно

модифікованих) – на 7,1%.

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–листопаді 2016 року, %

   

 

Листопад 2016р.

до

жовтня

2016р.

Січень–листопад 2016р.

до січня–листопада 2015р.

Промисловість 

94,3

107,6

Добувна та переробна промисловість

92,6

107,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

112,3

94,0

Переробна промисловість  

92,3

107,8

у тому числі

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

95,5

103,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

104,6

96,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

82,9

72,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

43,1

138,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

84,4

104,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

96,6

95,5

Металургійне виробництво,виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

93,4

121,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

146,1

156,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

103,1

107,9

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 96,5%. Скоротилось виробництво костюмів та комплектів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих на 42,6%, білизни постільної – на 21,8%, взуття – на 21,6%, трикотажу спіднього – на 17,4%. Водночас, збільшився випуск пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих у 1,5 раза, жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 24,5%, блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 6,9%, суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 5,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва промислової продукції зменшилися на 27,1%. Скоротилось виробництво: деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених; фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних з деревини; шпону лущеного; паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих; етикеток з паперу чи картону; вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів з деревини. Збільшився випуск газет, журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих.

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції збільшився на 38,3%. Зросло виробництво нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) у 1,5 раза, сечовини – на 38,4%, аміаку безводного – на 38,3%, засобів мийних та засобів для чищення – на 35,2%, фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчинів – на 17,9%, смол амінових інших, смол фенольних та поліуретанів у первинних формах – на 13,9%, фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі – на 5,3%. Менше випущено парфумів та води туалетної на 12,0%, фарб та лаків, інших, сикативів готових – на 4,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції збільшився на 4,5%. Зросло виробництво препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи антибіотики; матеріалів перев'язувальних клейких, кетгуту і матеріалів подібних, аптечок першої допомоги та сумок санітарних; скоротився випуск препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 4,5%. Скоротився випуск скла безпечного (безосколкового); елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного. Водночас зросло виробництво блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва; вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів з пластмас; сумішей будівельних сухих;розчинів бетонних, готових для використання; виробів будівельних з пластмас.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової  продукції становив 121,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 156,6%. Збільшився випуск трансформаторів електричних; пристроїв електромонтажних; обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей; обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; розпушувачів та культиваторів; борін дискових; обладнання промислового для цукрового виробництва. Водночас, скоротилось виробництво електродвигунів потужністю не більше 37,5Вт, двигунів постійного струму інших, генераторів постійного струму; приладів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; устатковання для птахівництва, інкубаторів і брудерів; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин);обладнання промислового для перероблення м’яса або птиці; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво за 11 місяців 2016р. зросло на 7,9%. У січні–листопаді 2016р. вироблено 1466,2 млн.кВт·годин електроенергії, що на 15,3% більше ніж у січні–листопаді 2015р., відпуск теплоенергії збільшився на 19,6%.

У січні–жовтні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 42848,8 млн.грн. У структурі реалізованої промислової продукції частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 82,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 15,4%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 0,9%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 0,8%.

Будівництво

У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 746,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2016р. порівняно із  січнем–листопадом 2015р. становив 96,8%.

Cкоротилось будівництво будівель на 9,2%, у т.ч. житлових – на 30,9%. Водночас будівництво нежитлових будівель зросло у півтора раза, інженерних споруд – на 11,6%.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становила 81,7% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (9,8% та 8,5% відповідно).

Підприємствами м.Черкаси виконано 70,7% загальнообласного обсягу робіт.

Транспорт

У січні–листопаді 2016р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 8936,8млн.ткм, що на 3,1% менше обсягів січня–листопада 2015р.

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту області становив 9585,6тис. т, що на 13,1% більше обсягів січня–листопада 2015р.

Залізничним транспортом відправлено вантажів на 7,9% більше порівняно із січнем–листопадом 2015р., протевантажооборот зменшився на 5,7%до обсягів відповідного періоду 2015р.

Автомобільним транспортомвиконано вантажооборот в обсязі            903,1 млн.ткм та відправлено 3654,4 тис.т вантажів,  що відповідно на 27,7% та 22,9% більше проти січня–листопада 2015р. Обсяг перевезених вантажів автотранспортом фізичних осіб–підприємців збільшився порівняно із січнем–листопадом 2015р. на 32,6% і становив 1587,5 тис.т.

Загальний обсяг пасажирообороту у січні–листопаді 2016р. становив 2386,8млн.пас.км, що на 0,1% менше обсягів січня–листопада 2015р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–листопаді 2016р. скористалися 84,1 млн. пасажирів, що на 6,5% менше проти січня–листопада 2015р.

Залізничним транспортом відправлено 5262 тис. пасажирів, що на 0,8% менше обсягів січня–листопада 2015р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні, становила 4588 тис. пасажирів, що на 0,2% менше січня–листопада 2015р.

Автомобільним транспортом скористалися 61,9 млн. пасажирів, що на 7,2% менше обсягів січня–листопада 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців скоротилися на 11,8% і становили 13,3 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 17 млн. пасажирів, що на 5,8% менше обсягів січня–листопада 2015р. Обсяги виконаних платних перевезень становили 4,7 млн. осіб, або 27,9% від загальних перевезень.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2016р. експорт товарів становив 367,7 млн.дол. США,  імпорт – 226,7 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2015р. експорт збільшився на 4,2%, імпорт – на 22,8%. Позитивне сальдо становило 141,0 млн.дол. (у січні–жовтні 2015р. – 171,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 118 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Білорусі – 12,0%, Польщі – 8,6%, Туреччини – 6,3%, Єгипту – 5,8%, Російської Федерації – 5,4%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 135,0 млн.дол., або 36,7% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2015р. на 7,8%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 35,9%, готові харчові продукти – 20,6%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 14,9%, деревина і вироби з деревини – 5,1%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 13,4%, Німеччини – 13,3%, Китаю – 11,3%, Швеції – 7,9%, Білорусі – 6,8%.

Імпорт товарівіз країн Європейського Союзу становив 117,6 млн.дол., або 51,9% від загального обсягу та збільшився проти січня–жовтня 2015р. на 24,0%.

У товарній структурі імпорту переважали: машини, обладнання та механізми; електромеханічне обладнання – 22,2%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 15,8%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 9,4%, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 6,8%.

Споживчі ціни

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін у листопаді 2016 р. по Україні становив 101,8%1, по Черкаській області ­– 101,9%. Найвищим він був у Миколаївській області – 102,6%, Херсонській – 102,5% та Харківській – 102,4%, найнижчим – у  Закарпатській –  100,7% та в Івано-Франківській і Чернівецькій областях – 100,9%. 

Наспоживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. На 9,7–1,3% підвищилися ціни на масло, молоко, сметану, овочі, сири, кисломолочну продукцію, яйця, сало, цукор, продукти переробки зернових, яловичину. Водночас на 6–1,5% подешевшали фрукти, маргарин, м’ясо птиці, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,9%, алкогольні напої – на 0,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,5% відбулося головним чином за рахунок подорожчання опалення на 20,2%, квартирної плати – на 13,2%, а також підвищення тарифів на каналізацію на 4% та водопостачання – на 3,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,4%, що спричинено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання, та амбулаторних послуг (на 0,5%).

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 1,4%, насамперед через подорожчання автомобілів на 4,2%, палива та мастил – на 1,6%.

Зростання цін на різні товари та послуги на 1,2% пов’язано переважно з подорожчанням товарів для особистого догляду на 2%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 0,6%.

 

 

Повернутись