Соціально - економічне становище Черкаської області за січень-травень

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–травень2016 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Станом на 1 травня 2016р. в Черкаській області, за оцінкою, проживало 1239,6 тис. жителів. Упродовж  січня–квітня 2016р. чисельність населення скоротилась на 3372 особи. За рахунок перевищення кількості померлих над народженими чисельність населення скоротилась на 3604 особи, за рахунок міграційного скорочення населення збільшилось на 232 особи.

У січні–травні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг зверталося 147,7 тис. домогосподарств (відповідно у січні–травні 2015р. – 65,6 тис. домогосподарств). Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міській місцевості, становить 56,8%.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у травні  2016р. становив 891,2 грн (у травні 2015р.– 623,5 грн).

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2016р., становила 89,6 тис., у міських поселеннях – 55,2 тис. домогосподарств,  в сільській місцевості –  34,4 тис. 

У травні 2016р. 190,6 тис. домогосподарств отримали субсидії, що   становить 36,3% від  загальної кількості домогосподарств області (у травні 2015р. отримали субсидії 0,7%  домогосподарств області).

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за  січень–травень 2016р. склала 114,4 млн.грн, з неї у міській місцевості – 56,2 млн.грн, сільській – 58,2 млн.грн.

 За січень–травень 2016р. 2465 домогосподарствам (18,1% від числа тих, що звернулися за даний період) було призначено субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у січні–травні 2015р. було призначено субсидії               1546 домогосподарствам). 

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–травні 2016р. становила 4435,1 тис.грн, (з них у міській  –  1330,2 тис.грн,  в сільській місцевості – 3104,9 тис.грн). 

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–травні 2016р. становила 5339,6 тис.грн, за відповідний період 2015р. – 293,2 тис.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у травні 2016р. становив 1968,9 грн.  

У січні–травні 2016р. населенням області сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів,    893,2 млн.грн, або 159,7% нарахованих за даний період сум.

Рівень сплати населенням за спожиті житлово–комунальні послуги за січень–травень 2016р. серед районів і міст області значно перевищує 100%.

Заборгованість населення області за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець травня 2016р. становила 109,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,5 млн.грн, з оплати електроенергії – 27 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,8 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець травня 2016р. була відсутня.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016р. становила 20,3 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 79,6% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області зменшився на      0,2 в.п. порівняно з попереднім місяцем і становив  на кінець травня 2016р. 2,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,9%, у міських поселеннях – 2,5%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у травні 2016р. порівняно з квітнем 2016р. збільшилась в 1,6 раза і на кінець місяця становила  1290 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець травня 2016р. становило 16 осіб (проти 27 осіб на кінець квітня 2016р.). Значення показника коливалося від 5 осіб у Чигиринському РЦЗ до 266 осіб у Лисянському РЦЗ.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (19,9% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на технічних службовців (3,0%). 

За сприяння державної служби зайнятості у травні 2016р. було працевлаштовано 2218 громадян, або 9,1% від  загальної кількості безробітних. Серед працевлаштованих 45,6% становили жінки, 30,7% – молодь у віці до 35 років.Найбільша частка працевлаштованих серед осіб, які мали статус безробітного,  спостерігалася у  Тальнівському РЦЗ (18,5%), найменша – у  Черкаському МЦЗ  (4,8%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж травня 2016р., становила 11,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1390 грн, що дорівнює 95,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за січень–травень 2016р. становила 3710 грн і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 22,5%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств у травні 2016р. становила 3964 грн, що у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу       (1450 грн) і складає 101,4% до квітня 2016р. та 115,5% до травня 2015р.

Нарахування за одну оплачену годину у травні 2016р. становили        29,62 грн, що на 11,7% більше, ніж у попередньому місяці.

Збільшення рівня заробітної плати у травні п.р. порівняно з квітнем спостерігалося у більшості видів економічної діяльності, найвищий приріст було зафіксовано в охороні здоров’я (13,0%), освіті (12,6%), операціях з нерухомим майном (6,5%); найзначніше зменшення відбулося в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – на 27,6%, наданні інших видів послуг – на 7,0%.

На підприємствах промислових видів діяльності в основному спостерігалося зменшення номінальної заробітної плати, темпи якого коливалися в межах від 0,6% у виробництві харчових продуктів, напоїв до 34,2% у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Водночас у травні п.р. найбільше зросла заробітна плата на підприємствах по постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 7,8%), у виробництві комп`ютерів, електронної і оптичної продукції  (на 3,9%) та  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 3,8%).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні, промисловості, фінансовій та страховій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці області в 1,2–1,4 раза; серед промислових видів діяльності: заробітна плата у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції та виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – в 1,4–3,0 раза вище середнього рівня по економіці.

Значно нижче, ніж у середньому по області, оплачувалася праця зайнятих у поштовій та кур`єрській діяльності, наданні інших видів послуг, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, де рівень заробітної плати не перевищив 60% від середнього по економіці області; у промисловості: у виробництві електричного устатковання та текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри і інших матеріалів – не перевищив 68% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2016р. порівняно з квітнем 2016р. становив 101,0%, відносно травня 2015р. – 106,2%, за січень–травень проти січня–травня 2015р. – 103,1%.

Упродовж травня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в економіці області збільшилась на 3,2%, або на 742,8 тис.грн і на 1 червня 2016р. становила 23,6 млн.грн.

Якщо в цілому по економіці обсяг невиплаченої заробітної плати на початок червня 2016р. становив 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2016р., то серед видів економічної діяльності він коливався від 0,1% в освіті до 46,3% на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів.

На 1 червня 2016р. основна частка заборгованості припадала на підприємства промисловості (58,9%), на міста Сміла і Черкаси та Черкаський район припадало відповідно 30,5%, 27,2% та 12,4% загальної суми боргу.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж  травня 2016р. зменшилась  на 4,0%, або на 227,3 тис.грн і на 1 червня 2016р. становила 5,5 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найбільш значне погашення заборгованості спостерігалося на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності                           (на 335,0 тис.грн), промисловості (на 276,7 тис.грн). Разом з тим, відбувся ріст заборгованості в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – на 202,3 тис.грн, професійній, науковій та технічній діяльності – на 138,3 тис.грн.

Упродовж травня 2016р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату зменшилась на 4,0% і на 1 червня 2016р.  становила 1,6 тис. осіб, або 0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 3440 грн, що становить 86,8% середньої заробітної плати за травень 2016р.

За рахунок місцевих бюджетів не виплачено 155,4 тис.грн працівникам освіти і 73,0 тис.грн – працівникам сфери творчості,  мистецтва та розваг.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, упродовж травня 2016р. збільшилася на 970,1 тис.грн і на початок червня 2015р. становила 14,5 млн.грн. Підприємствами промисловості не виплачено 63,3% цієї суми, сільського господарства – 22,0%. У територіальній структурі найвагоміша частка боргу припадає на підприємства міст Черкаси та Сміла (27,7% та 21,5% відповідно).      

Борг перед працівниками економічно неактивних підприємств склав 3562,0 тис.грн (3502,0 тис.грн припадає на підприємства м.Сміла, 60,0 тис.грн – м.Черкаси).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області, протягом січня–травня 2016р. обліковано 9345кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,9% становили злочини проти власності,11,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 1,8% становили злочини проти правосуддя та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,7% – злочини проти громадської безпеки,1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% –злочини проти громадського порядку та моральності, 1% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–травня 2016р. скоєно 24 очевидних умисних вбивства і замахів на вбивство, 28 умисних тяжких тілесних ушкоджень, зафіксовано 37 випадків розбоїв, 1122 випадків шахрайств, 208 випадків грабежів а 4640 крадіжок.

Протягом січня–травня 2016р. на території області не було виявлено організованих злочинних груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2016р. становила6033 особи, із числа яких 2397 жінок, 464 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 76 – неповнолітні та 32 особи – діти до 14 років.Найбільша кількість потерпілих (69,2%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 3365 та   809 осіб,серед яких 40,9% – жінки (1706 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 183 особи, зяких 31 особа (16,9%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 108 осіб, із числа яких 6,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 51,9% було вбито.

Cеред виявлених осіб (986), які вчинили злочини 20,1% або 198 осіб раніше вже ставали на злочинний шлях,із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість,7,7% – вчинили злочин у групі,15,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння,10,3% – жінки,1,8% – неповнолітні.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,3%, безробітних – 13,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)за січень–травень 2016р. становив 11373,3 млн.грн., що складає 103,6% обсягу січня–травня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлінаорганізовані та неформальні ринки припадало33,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльністьіз роздрібної торгівлі,за січень–травень 2016р. становив         4496,2 млн.грн., щов порівнянних цінах складає 102,6% обсягу січня–травня 2015р.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 887,8 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 27,5% більше обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2015р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких витрати у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби становили 56,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,6%. У нематеріальні активи інвестовано 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основним джерелом фінансування інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні–березні 2016р. освоєно 83,8% загального обсягу. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 1,7% капітальних інвестицій. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків становила 4,5%. Населенням на будівництво житла інвестовано 9,4%.

Найбільшу частку (40,3% або 357,8 млн.грн) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, обсяги яких порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилися на 44,5%.

Підприємства промислових видів діяльності збільшили освоєння капітальних інвестицій на 34,3%, а їх частка в загальнообласному обсязі становила 23,2%. Зокрема, підприємства з водопостачання, каналізації та поводження з відходами збільшили обсяги освоєння капітальних інвестицій у 4,4 раза,підприємства переробної промисловості – у 1,6 раза.

Підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зменшили обсяги капітальних інвестицій на 47,7%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 9,3%.

У січні–березні 2016р. капітальні інвестиції установ фінансової та страхової діяльності збільшилися у 44 раза, установ у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – у 23 раза, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – у 4,7 раза, закладах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – у 1,5 раза, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном – на 20,9%, у організаціях професійної, наукової та технічної діяльності – на 9,6%.

Зменшення обсягів капітальних інвестицій зафіксовано на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів на 76,8%, установ та закладів освіти – на 59,0%, тимчасового розміщування й організації харчування – на 27,0%, підприємствах діяльності у сфері інформації та телекомунікації – на 22,9%, установ державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування – на 16,7%, будівельних підприємств – на 4,2%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 139,4 млн.грн (15,7% від загального обсягу).

Сільське господарство

За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина займає перше місце серед областей України. За розрахунковими даними обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств за січень–травень 2016р. проти січня–травня 2015р. зріс на 2%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4%.

Черкащина вносить вагомий вклад в виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 2 місце, молока – 6,  яєць – 11.

У сільськогосподарських  підприємствах збільшилось виробництво м’яса  на 11%, молока – на 3%, а яєць зменшилось вдвічі.

Надій молока від однієї корови зріс на 3%, і становить 2629 кг і займає 4 місце серед регіонів України.

Несучість курей-несучок становить 106 шт, що на рівні  середнього показника по Україні.

Обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 9%, що зумовлено зростанням обсягів вирощування великої рогатої худоби на 3%, свиней – на 2%, птиці – на 10%. Відношення обсягів вирощування до обсягів реалізації тварин на забій становило 100% (у січні–травні 2015р. – 101%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі в січні–травні 2016р. проти січня–травня 2015р. зросли на 12 г,  свиней – на 21 г і становили, відповідно, 587 г та 413 г (проти 526 та 500 г по Україні).

Частка господарств населення у загальному виробництві становила 9% м’яса, 42% молока і 52% яєць.

Станом на 1 червня 2016р. поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 червня 2015р. скоротилось на 1,2% і становить 206 тис.голів, корів – на 4%  (89,5 тис.голів), свиней  – на 5%     (404,1 тис.голів), овець і кіз – на 7% (53,7 тис.голів), а птиці всіх видів зросло на 3% (25,7 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 37% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 46% корів, 46% свиней, 93% овець і кіз, 25% птиці всіх видів.

На 1 червня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 367,7 тис.т зерна (на 12% менше проти 1 червня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 175,5 тис.т зерна, у т.ч. 64,8 тис.т пшениці, 79,1тис.т кукурудзи, 22,1 тис.т ячменю, 0,4 тис.т жита.Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  192,2 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 76,5 тис.т (на 2% більше проти          1 червня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 28,5 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 48,0 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–травні 2016р. становила 2685,4 грн. за т (проти січня–травня 2015р. зросла на 24%), з них на пшеницю – 3272 грн. за т (на 5% більше), на кукурудзу – 2572,2 грн. за т (на 20% більше), ячмінь – 2998,3 грн. за т (у 1,8 раза більше); на соняшник – 8475,7 грн за т (на 19% більше).

Промисловість

У січні–травні 2016р. проти січня–травня 2015р. індекс промислової продукції в області становив 103,1%, (на рівні України).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг промислової продукції зменшився на 3,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,3%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції збільшився на 1,4%. Серед випуску основних видів продукції порівняно з січнем–травнем 2015р. зросло виробництво: олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – у 15 разів, овочів консервованих натуральних – у 2,5 раза, продуктів молоковмісних – у 1,6 раза, вод натуральних мінеральних негазованих – на 12,9%, сирів жирних – на 9,4%, круп – на 9,3%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 8,0%, напоїв безалкогольних – на 6,6%, горілки з вмістом спирту не більше 45,4% – на 6,5%, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 5,6%, пряників та виробів подібних – на 2,0%. Водночас скоротився випуск: риби переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби – на 46,2%, лікерів та інших спиртних напоїв (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів) – на 40,5%, борошна – на 38,6%, вод натуральних мінеральних газованих – на 24,7%, риби, у тому числі філе, копченої – на 23,3%, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання – на 22,4%, м'яса свиней свіжого чи охолодженого – на 11,1%, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 10,2%, масла вершкового – на 9,7%, виробів ковбасних – на 9,0%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 8,8%, м'яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 7,7%, риби сушеної і в’яленої – на 7,5%. печива солодкого і вафель – на 2,6%.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 110,5%. Збільшився випуск тканин бавовняних у 3,8 раза, пальт та плащів тощо, жіночих та дівчачих 3,4 раза, жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 50,6%, суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 41,7%, блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 32%. Водночас, скоротилось виробництво: спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 58,3%, костюмів та комплектів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 31,3%, білизни постільної – на 29,8%, трикотажу спіднього – на 24,9%, взуття – на 7,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва промислової продукції зменшилися на 8,6%. Скоротилось виробництво: деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених; фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних з деревини; шпону лущеного; вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів з деревини; паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. Збільшився випуск: шпону струганого; паперу і картону гофрованих у рулонах або в аркушах; етикеток з паперу чи картону; газет, журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції випуск зменшився на 11,2%. Менше випущено: парфумів та води туалетної – на 28,1%, фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі – на 4%, сечовини – на 5,2%, аміаку безводного – на 0,9%. Зросло виробництво фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчинів на 43,1%, засобів мийних та засобів для чищення – на 31,7%, фарб та лаків, інших, сикативів готових – на 15,6%, смол амінових інших, смол фенольних та поліуретанів у первинних формах – на 10,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції збільшився на 2,4%. Зросло виробництво препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи антибіотики; матеріалів перев'язувальних клейких, кетгуту і матеріалів подібних, аптечок першої допомоги та сумок санітарних. Скоротився випуск препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 3,4%. Скоротився випуск: скла безпечного (безосколкового); елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного. Поряд із цим зросло виробництво: сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання); розчинів бетонних, готових для використання; блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва; вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів з пластмас; виробів будівельних з пластмас; цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових).

На підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 114,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 145%. Збільшився випуск: електродвигунів потужністю не більше 37,5Вт, двигунів постійного струму інших, генераторів постійного струму; трансформаторів електричних; пристроїв електромонтажних; вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії для товарів і матеріалів; обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей; розпушувачів та культиваторів; устатковання для птахівництва, інкубаторів і брудерів; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин); обладнання промислового для цукрового виробництва; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів або олій. Водночас, скоротилось виробництво: інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; борін дискових; обладнання промислового для перероблення м’яса або птиці.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зросло на 2,7%. У січні–травні 2016р. вироблено 827,9 млн.кВт·годин електроенергії, що на 12,6% більше ніж у січні–травні 2015р., відпуск теплоенергії порівняно з січнем–травнем попереднього року збільшився на 2,1%.

У січні–квітні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 18089,3 млн.грн. Частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 79,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 18,8%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 0,7%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 0,6%.

Будівництво

У січні–травні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 249,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2016р. порівняно із січнем–травнем 2015р. становив 93,1%.

Скоротилось будівництво будівель на 12,1%, у т.ч. житлових – на 29,0%. Водночас будівництво нежитлових будівель зросло на 58,2%, інженерних споруд – на 8,3%.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні–травні 2016р. становила 80,7% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (10,8% та 8,5% відповідно).

Підприємствами м.Черкаси виконано 75,1% загальнообласного обсягу робіт.

Транспорт  

          У січні–травні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 3760,4млн.ткм, що менше обсягів  січня–травня 2015р. на 10,2% .

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту області становив 3804,2тис. т, що на 0,7% більше проти обсягів січня–травня 2015р. 

Залізничним транспортом у січні–травні 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 3410,5 млн.ткм, що менше обсягів відповідного періоду минулого року  на 12,5% та відправлено 2392 тис.т вантажів, що порівняно із січнем–травнем 2015р. менше на 4,8%.

         Автомобільним транспортомвиконано вантажооборот в обсязі  349,9 млн.ткм та відправлено 1412,2 тис.т вантажів,  що відповідно на 21,7% та 11,7% більше проти січня–травня 2015р. Обсяг перевезених вантажів автотранспортом фізичних осіб–підприємців збільшився порівняно із січнем–травнем 2015р. на 6,8% і становив 634,1 тис.т. 

Загальний обсяг пасажирооборотуу січні–травні 2016р. становив 1055,3млн.пас.км, що більше на 6,2% обсягів січня–травня 2015р. 

Послугами пасажирського транспорту  у січні–травні 2016р. скористалися 52,8 млн. пасажирів, що більше на 26,6% проти січня–травня 2015р.

Залізничним транспортом відправлено 2362 тис. пасажирів, що на 0,3% менше рівня обсягів січня–травня 2015р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні, становила 2070 тис. пасажирів,що на 0,6%  менше проти січня–травня 2015р.

Автомобільним транспортом скористалися 28,3 млн. пасажирів, що на 8,8% менше обсягів січня–травня 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців скоротилися на 11,9% і становили 6,3 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 22,2 млн. пасажирів, або у 2,6 раза більше обсягів січня–травня 2015р. Обсяги виконаних платних перевезень становили 6,2 млн. осіб, або 28% від загальних перевезень.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2016р. експорт товарів становив 119,4 млн.дол. США,  імпорт – 82,3 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2015р. експорт скоротився на 27,7%, імпорт – збільшився на 6,2%. Позитивне сальдо становило              37,2 млн.дол. (у січні–квітні 2015р. – 87,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 103 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Білорусі – 9,7%, Єгипту – 9,6%, Італії – 7,4%, Польщі – 7,0%, Російської Федерації – 6,1%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 46,8 млн.дол., або 39,1% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з січнем–квітнем 2015р. на 19,2%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 43,3%, готові харчові продукти – 19,7%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 6,6%, деревина і вироби з деревини – 6,1%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 13,1%, Німеччини – 12,2%, Швеції – 9,1%, Російської Федерації – 8,6%, Польщі – 7,3%.

Імпорт товарівіз країн Європейського Союзу становив 45,0 млн.дол., або 54,7% від загального обсягу та збільшився проти січня–квітня 2015р. на 8,3%.

У товарній структурі імпорту переважали: машини, обладнання та механізми; електромеханічне обладнання – 21,9%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 20,4%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 9,3%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 7,6%.

Споживчі ціни

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін по Україні у травні 2016р. становив 100,1%1, по Черкаській області  ­–  100,2%.  Найвищим  він  був  у  Херсонській  області  –  100,6%  та  Одеській області – 100,5%, найнижчим – у Чернігівській – 99,5% та Київській області – 99,6%.        

На споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. На 5,8–3,5% подорожчали маргарин, фрукти, продукти переробки зернових, яйця. На 2,4–0,3% підвищилися ціни на м’ясо птиці, свинину, безалкогольні напої, соняшникову олію, молоко, масло, рис, макаронні вироби. Водночас на 3,8% подешевшали овочі, на 1,2–0,3% знизилися ціни на сало, рибу та продукти з риби, сметану, яловичину, цукор.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися в цілому на 2,1% головним чином за рахунок зниження тарифів на природний газ на 4,3%. Разом з тим зросла плата за гарячу воду на 8,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,8%, що насамперед спричинено подорожчанням амбулаторних послуг (на 2,7%). Крім того, на 0,5% та 0,4% зросли ціни на фармацевтичну продукцію та послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 3% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 6%. Разом з тим на 1,2% подешевшали перевезення залізничним пасажирським транспортом.

Діяльність підприємств

У 1 кварталі 2016 року збитки, понесені великими та середніми підприємствами області (крім банків та підприємств, що займаються сільськогосподарським виробництвом), зменшилися проти січня–березня 2015р. у 3,7 раза і склали 1431,4 млн.грн. Прибутково працювали 65,1% підприємств, отримавши 796,4 млн.грн прибутків, що на 5,7% менше відповідного періоду попереднього року.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області склав 635 млн.грн збитків (у 1 кварталі 2015р. – 4490,4 млн.грн збитків).

Найгірші фінансові результати  мали промислові підприємства –            624 млн.грн збитків, в основному, за рахунок  виробництва хімічних речовин і хімічної продукції а також виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 491,2 млн.грн та 196,4 млн.грн  відповідно.

Фінансові результати сільського, лісового та рибного господарства та сфери професійної, наукової та технічної діяльності були найкращими –        21,6 млн.грн та 15 млн.грн  прибутків відповідно.

 

Повернутись