Соціально - економічне становище Черкаської області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–лютий 2016 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

         Станом на 1 лютого 2016р. в області, за оцінкою, проживало 1241,9 тис. жителів. Упродовж січня 2016р. чисельність населення скоротилась на 1059 осіб. За рахунок перевищення кількості померлих над народженими чисельність населення скоротилась на 1081 особу, за рахунок міграційного скорочення населення збільшилось на 22 особи.

Природний  рух  населення  області характеризувався такими даними:

 

 

Усього, осіб

 січень 2016р.

у  % до

січня 2015р.

січень 2016р.

січень 2015р.

Кількість живонароджених

891

1002

88,9

Кількість померлих

1972

1984

99,4

   у тому числі дітей

   віком до 1 року

10

8

125,0

Природне приріст, скорочення (–)

населення

–1081

–982

110,1

Кількість прибулих

935

1119

83,6

Кількість вибулих

913

1028

88,8

Міграційний приріст,

скорочення (–) населення

22

91

24,2

У січні–лютому 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг зверталося 47,4 тис. домогосподарств (відповідно у січні–лютому 2015р. – 14,6 тис. домогосподарств). Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міській місцевості становить 57,5%.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у лютому  2016р. становив 1460,7 грн (у лютому 2015р.– 399,6  грн).

Призначено субсидії у січні–лютому 2016р. 47,3 тис. домогосподарств, що становило 99,8% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них  у міських поселеннях – 26,5 тис. домогосподарств,  в сільській місцевості – 20,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2015р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 31,2 тис., або у 1,9 раза.

У лютому 2016р. 222,5 тис. домогосподарств отримали субсидії, що   становить 42,4% від  загальної кількості домогосподарств області. У порівнянні із лютим 2015р. кількість домогосподарств, що отримали субсидії зросла у 3,8 раза.

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2016р. склала 67208,4 тис.грн, що у 10,8 раза більше порівняно із відповідним періодом  2015р., з неї у міській місцевості –          30919,9 тис.грн, сільській – 36288,5 тис.грн.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2016р. становила 1774,3 тис.грн, (з них у міській  – 394,1 тис.грн,  в сільській місцевості – 1380,2 тис.грн). 

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у лютому 2016р. становив 1862,4 грн.

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2016р. становила 4204 тис.грн, за відповідний період 2015р. – 90,4 тис.грн.

У січні-лютому 2016р. населенням області сплачено за спожиті житлово–комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 426,6 млн.грн, або 150,7% нарахованих за даний період сум.

Рівень сплати населенням за спожиті житлово–комунальні послуги за січень–лютий 2016р. в усіх містах та районах перевищував 100%.

Заборгованість населення області на кінець лютого 2016р.(з урахуванням боргів попередніх періодів) за видами житлово-комунальних послуг становила: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 154,3 млн.грн., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,7 млн.грн., за централізоване водопостачання  та водовідведення – 11,4 млн.грн, за вивезення    побутових відходів – 6,2 млн.грн,  крім того  за електроенергію – 30,1 млн.грн.

         У лютому 2016р. порівняно з січнем поточного року відбулося зниження заборгованості за всіма видами  житлово-комунальних послуг, зокрема, за централізоване водопостачання  та водовідведення – на 16%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – на 13,2%, за вивезення побутових відходів – на 2,4%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – на 1,6%, крім того за електроенергію  – на 39,1%.

Зайнятість та безробіття

 Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2016р. становила 26,3 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,1% громадян, які мали статус безробітного.

   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні попереднього місяця і становив на кінець лютого 2016р. 3,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 4,2%, у міських поселеннях – 2,9%.

  Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у лютому 2016р. порівняно з січнем 2016р. збільшилась на 4,5% і на кінець місяця становила  868 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого 2016р. становило 30 осіб (проти 31 особи на кінець січня 2016р.). Значення показника коливалося від 9 осіб у Черкаському МЦЗ до 484 особи у Тальнівському РЦЗ.1

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (21,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,7%). 

За сприяння державної служби зайнятості у лютому 2016р. було працевлаштовано 1457 громадян, або 4,9% від  загальної кількості безробітних. Серед працевлаштованих 45,5% становили жінки, 42,2% – молодь у віці до

35 років. Найбільша частка працевлаштованих серед осіб, які мали статус безробітного,  спостерігалася у  Шполянському РЦЗ (12,5%), найменша – у  Жашківському РЦЗ  (1,6%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2016р., становила 22,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1490 грн., що дорівнює 108,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій2 (далі – підприємства) за січень–лютий 2016р. становила 3563 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 28,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств у лютому 2016р. становила 3606 грн., що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу        (1378 грн.) і складає 103,5% до січня 2016р. та 128,1% до лютого 2015р.

Нарахування за одну оплачену годину у лютому 2016р. становили 24,89 грн., що на 8,3% менше, ніж у попередньому місяці.

 Збільшення рівня заробітної плати у лютому п.р. порівняно з січнем спостерігалося у більшості видів економічної діяльності, найвищий приріст було зафіксовано в транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (19,8%), будівництві (14,2%);найзначніше зменшення відбулося в тимчасовому розміщуванні й організації харчування – на 6,8%.

На підприємствах промислових видів діяльності здебільшого спостерігалося зростання номінальної заробітної плати, темпи якого коливалися в межах від 0,2% на підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів до 68,9% у виробництві електричного устатковання. Найбільший спад розміру оплати праці зафіксовано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції та виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 4,7% та 4,9% відповідно).

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та у фінансовій і страховій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці відповідно в 1,3-1,4 раза; серед промислових видів: заробітна плата у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції та виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних  препаратів – в 1,7–2,8 раза вище середнього рівня по економіці.

Значно нижче, ніж у середньому по області, оплачувалася праця зайнятих у поштовій та кур’єрській діяльності, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, де рівень заробітної плати не перевищив 53% від середнього по економіці області; у промисловості: у виробництві електричного устаткування – не перевищив 61% від середнього рівня по економіці.

У лютому 2016р. порівняно з січнем збільшилась кількість відпрацьованого робочого часу на 17 годин, коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 86,3%, що на 0,7 в.п. більше показника за лютий 2015р. і на 1,5 в.п. більше порівняно з попереднім місяцем.

Індекс реальної заробітної платиу лютому 2016р. порівняно з січнем 2016р. становив 104,1%, відносно лютого 2015р. – 91,7%, за січень–лютий проти січня–лютого 2015р. – 86,3%.

Упродовж лютого 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в економіці областізбільшилась на 4,6%, або на 1,2 млн.грн. і на 1 березня 2016р. становила 27,9 млн.грн.1

Обсяг невиплаченої заробітної плати дорівнював 3,4% фонду оплати праці нарахованого за лютий 2016р., найбільше – у операціях з нерухомим майном – 39,3%.

На 1 березня 2016р. основна частка заборгованості припадала на підприємства промисловості (53,5%), на міста Черкаси і Сміла та Черкаський район припадало відповідно 27,6%, 26,4% та 11,4% загальної суми боргу.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж  лютого 2016р. збільшилась  на 12,1%, або на 1,2 млн.грн. і на 1 березня 2016р. становила 10,9 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найбільш значне збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах промисловості (на 1,4 млн.грн.).

Упродовж лютого 2016р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату збільшилась на 35,6% і на 1 березня 2016р.  становила 2,4 тис. осіб, або 1,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 4625 грн., що в 1,3 раза більше від середньої заробітної плати за лютий 2016р.

За рахунок коштів Державного бюджету не виплачено 75,8 тис.грн., за рахунок місцевих бюджетів не виплачено 155,4 тис.грн. працівникам освіти і 73,0 тис.грн. – працівникам сфери творчості,  мистецтва та розваг.

Сума заробітної плати, не виплачена працівникам підприємств-банкрутів, упродовж лютого 2016р. збільшилася на 61,4 тис.грн. і на початок березня 2015р. становила 13,5 млн.грн. Підприємствами промисловості не виплачено 64,5% цієї суми. У територіальній структурі найвагоміша частка боргу припадає на підприємства м.Черкаси та м.Сміла (25,7% та 23,2% відповідно).

 Борг перед працівниками економічно неактивних підприємств склав 3562,0 тис.грн. (3502,0 тис.грн. припадає на підприємства м. Сміла,                   60,0 тис.грн. – м.Черкаси).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області, протягом січня–лютого  2016р. обліковано 4321  кримінальні правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 66,8% становили злочини проти власності, 13,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти правосуддя,  1,8% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,4% – злочини проти громадської безпеки, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–лютого 2016р. скоєно 18 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 10 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість випадків крадіжок становила 1988, шахрайств – 584, випадків грабежів –77, хабарництва –15 та зафіксовано 10 випадків розбоїв. 

Протягом січня–лютого 2016р. на території області не  було виявлено організованих злочинних груп і злочинних організацій.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2016р. становила 2464  осіб, із числа яких 941  жінка, 184 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 24 – неповнолітні та 11 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,6%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 1353 та 337 осіб, серед яких 38,2% – жінки (645осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 50 осіб, з яких 9 осіб (18%) – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 73 особи, із числа яких           4,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 71,2% було вбито.

Серед виявлених осіб (259), які вчинили злочини 24,3% або 63 особи раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 6,6% – вчинили злочин у групі, 17,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,5% – жінки, 0,8% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 69,5%, безробітних – 14,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2016р. становив 4129,1 млн.грн., що складає 97% обсягу січня–лютого 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 33,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–лютий 2016р. становив 1633,5 млн.грн., що в порівнянних цінах складає 97% обсягу січня–лютого 2015р.

Капітальні інвестиції

За січень–грудень 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4196,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 11,1% більше обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2014р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу)спрямовано в матеріальні активи, з яких витрати у будівлі та споруди становили 48,4% усіх інвестицій, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 46,5%.У нематеріальні активи інвестовано 0,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основним джерелом фінансування інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 68,7% загального обсягу. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 10,5% капітальних інвестицій. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків становила 3,9%. Населеннямна будівництво житла інвестовано16%.

Найбільшу частку (36,5% або 1533,4 млн.грн.) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, обсяги яких порівняно з січнем–груднем 2014р. збільшилися на 10,7%.

Підприємства промислових видів діяльності зменшили освоєння капітальних інвестицій на 1,7%, а їх частка в загальнообласному обсязі становила 20,8%. Зокрема, інвестиції підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зменшилися на 44,8%. Підприємства з водопостачання, каналізації та поводження з відходами збільшили обсяги освоєння капітальних інвестицій майже у 2 рази, добувної промисловості і розроблення кар’єрів на – у 1,7 раза. Підприємства переробної промисловості порівняно з січнем–груднем 2014р. збільшили обсяги капітальних інвестицій на 8,5%.

У січні–грудні 2015р. капітальні інвестиції будівельних підприємств збільшилися майже у 2 рази, організацій з тимчасового розміщення й організації харчування , а також установ державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування – у 1,7 раза, закладів охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 36,4%, установ та закладів освіти – на 16,6%, установ у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 9,9%, установ фінансової та страхової діяльності – на 9,8%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном – на 7,3%.

Зменшення обсягів капітальних інвестицій зафіксовано на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності на 50,6%, підприємствах діяльності у сфері інформації та телекомунікації – на 45,9%, підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранс-портних засобів і мотоциклів – на 35,7%, у організаціях професійної, наукової та технічної діяльності – на 29,9%, закладах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 20,2%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 911,2 млн.грн. (21,7% від загального обсягу).

Сільське господарство

За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина постійно займає друге місце серед областей України. За розрахунковими даними обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств за січень–лютий 2016р. проти січня–лютого 2015р. зріс на 2%, у тому числі у сільськогосподарських підпри-ємствах – на 4%.

Черкащина вносить вагомий вклад в виробництво тварин-ницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 2 місце, молока – 3,  яєць – 11.

У сільськогосподарських  підприємствах збільшилось виробництво м’яса  на 11%, молока – на 1%, а яєць зменшилось вдвічі.

Надій молока від однієї корови  дещо знизився, що становить 975 кг і займає 4 місце серед регіонів України.

Несучість курей-несучок становить 46 шт, що дещо більше, ніж в середньому по Україні.

Обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 10%, що зумовлено зростанням обсягів вирощування великої рогатої худоби та свиней на 1%,     птиці – на 11%. Відношення обсягів вирощування до обсягів реалізації тварин на забій становило 98% (у січні–лютому 2015р. – 99%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі в січні–лютому 2016р. проти січня–лютого 2015р. зменшилися на 39 г, а свиней зросли на 4 г і становили, відповідно, 531 г та 388 г (проти 510 та 493 г по Україні).

Частка господарств населення у загальному виробництві становила 9% м’яса, 37% молока і 37% яєць.

Станом на 1 березня 2016р. поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 березня 2015р. скоротилось на 2% і становить 192 тис. голів, корів – на 3%  (88,6 тис. голів), свиней  – на 9%                   (389,9 тис. голів), овець і кіз – на 8% (37,1 тис. голів),  птиці всіх видів – на 6%                     (21,7 млн. голів).

У господарствах населення утримувалося 33% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 46% корів, 45% свиней, 89% овець і кіз, 18% птиці всіх видів.

На 1 березня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 919,4 тис.т зерна (на 11% менше проти 1 березня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 393,2 тис.т зерна, у т.ч. 126,5 тис.т пшениці, 211,5 тис.т кукурудзи, 36,1 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  526,2 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 164,0 тис.т (на 12% менше проти               1 березня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 74,8 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 89,2 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–лютому 2016р. становила 2675,2 грн. за т (проти січня–лютого 2015р. зросли на  28%), з них на пшеницю – 3090,6 грн. за т (майже як торік), на кукурудзу – 2564,6 грн. за т (на 24% більше), ячмінь – 3083,3 грн. за т (на 90%); на соняшник – 8118 грн за т (на 37% більше).

Промисловість

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, %     

 

Лютий 2016р. до  січня

2016р.

Січень–лютий 2016р. до

січня–лютого 2015р.

Промисловість 

107,5

101,4

Добувна та переробна промисловість

112,5

100,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

206,1

95,6

Переробна промисловість  

111,8

100,9

у тому числі

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

112,3

101,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

123,9

103,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

153,4

79,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

103,1

100,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

79,1

107,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

100,7

90,5

Металургійне виробництво,виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

143,3

100,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

144,2

106,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,2

103,4

У січні–лютому 2016р. проти січня–лютого 2015р. індекс промислової продукції в області становив 101,4% (по Україні – 102,9%), проти січня – 107,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у лютому 2016р. проти січня обсяг вироб-ництва збільшився у 2 рази, на підприємствах переробної  про-мисловості – на 11,8%, у поста-чанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – скоротився на 7,8%.

На підприємствах з виробництва харчових продук-тів, напоїв проти січня–лютого 2015р. випуск промислової продукції збільшився на 1%. Серед випуску основних видів продукції зросло виробництво: олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифі-кованих) – у 18 разів, горілки з вмістом спирту не більше           45,4% – у 2,2 раза, вод натуральних мінеральних негазованих – на 17%, сирів жирних – на 14%, пряників та виробів подібних – на 12%, масла вершкового – на 11%, круп – на 7%, виробів ковбасних – на 3%. Водночас скоротився випуск: риби сушеної і в’яленої – на 76%, лікерів та інших спиртних напоїв (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів) – на 75%, риби переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із  риби – на 65%, риби, у тому числі філе, копченої та м'яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 47%, вод натуральних мінеральних газованих – на 28%, м'яса свиней свіжого чи охолодженого – на 26%, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання – на 18%, напоїв безалкогольних – на 17%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 8%, печива солодкого і вафель – на 6%.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 103,1%. Збільшився випуск пальт та плащів тощо, жіночих та дівчачих у                     3,1 раза, жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 15%, тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних – на 10%, блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 5%, взуття – на 3%. Водночас, скоротилось виробництво: костюмів та комплектів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 67%, трикотажу спіднього – на 25%, білизни постільної – на 23%, суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 15%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва промислової продукції зменшилися на 20,2%. Скоротилось виробництво: деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, шпону лущеного, паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини, коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. Збільшився випуск: шпону струганого, вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів з деревини, паперу і картону гофрованих у рулонах або в аркушах, етикеток з паперу чи картону, газет, журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих.

На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції збільшився на 0,3%. Зросло виробництво фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчинів у 2,5 раза, фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі – у 1,7 раза, засобів мийних та засобів для чищення – на 42%, смол амінових інших, смол фенольних та поліуретанів у первинних формах – на 11%, нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) – на 6%, аміаку безводного – на 1%. Зменшився випуск: сечовини, фарб та лаків, інших, сикативів готових.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції збільшився на 7%. Зросло виробництво препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи антибіотики. Скоротився випуск препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики; матеріалів перев'язувальних клейких, кетгуту і матеріалів подібних; аптечок першої допомоги та сумок санітарних.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 9,5%. Скоротився випуск: скла безпечного (безосколкового), елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), виробів будівельних з пластмас. Поряд із цим зросло виробництво: блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів з пластмас, сумішей будівельних сухих, розчинів бетонних, готових для використання.

На підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 100,5%.

У машинобудуванні обсяги промислового виробництва зросли на 6,2%. Збільшився випуск: трансформаторів електричних, обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей, обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів або олій, устатковання для птахівництва, інкубаторів і брудерів, розпушувачів та культиваторів. Водночас, скоротилось виробництво: інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою, мікроскопів стереоскопiчних, мікроскопів інших для мікрофотографування, мікрокінознімання або мiкропроекціювання, електродвигунів потужністю не більше 37,5 Вт, двигунів постійного струму інших, генераторів постійного струму, пристроїв електромонтажних, вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії для товарів і матеріалів, обладнання завантажувального спеціально призначеного для використання у сільському господарстві, обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин), обладнання промислового для перероблення м’яса або птиці.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зросло на 3,4%. У січні–лютому 2016р. вироблено                                302,8 млн.кВт·год електроенергії, що на 1,9% більше січня–лютого 2015р., відпуск теплоенергії порівняно з січнем–лютим попереднього року збільшився на 4,4%.

Будівництво

У січні–лютому 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 68,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 84,8%. Скоротилось будівництво будівель на 17,2%, у т.ч. житлових – на 25,1%. Будівництво нежитлових будівель зросло на 15,8%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 7,4%.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні–лютому 2016р. становила 88,4% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (3,2% та 8,4% відповідно).

Підприємствами м.Черкаси виконано 86,4% загальнообласного обсягу робіт.

Транспорт  і зв'язок

У січні–лютому 2016р. вантажооборот підприємств транспорту області зменшився проти січня–лютого 2015р. на 18% і становив 1372,4 млн.ткм.

Зниження  відбулося за рахунок залізничного транспорту (на 20,4%), але поряд з цим  вантажооборот на автомобільному транспорті порівняно із січнем–лютим 2015р. зріс в цілому на 19,7% за рахунок фізичних осіб-підприємців.

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту області становив 1398,6 тис. т, що на 10,7% більше проти обсягів січня–лютого 2015р.

Залізничним транспортом у січні–лютому 2016р. (за попередніми даними) виконано вантажооборот в обсязі 1251,2 млн.ткм, що менше обсягів відповідного періоду минулого року  на 20,4% та відправлено 907 тис.т вантажів, що порівняно із січнем–лютим 2015р. більше на 12%.

 Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) виконано вантажооборот в обсязі  121,2 млн.ткм та відправлено 491,6 тис.т вантажів,  що відповідно на 19,7% та 8,3% більше проти січня–лютого 2015р. 

Загальний обсяг пасажирообороту у січні–лютому 2016р. становив               343,1 млн.пас.км, що менше на 3,2% обсягів січня–лютого 2015р. Значне зниження обсягів  пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті – на 21,3%.

Послугами пасажирського транспорту у січні–лютому 2016р. скористалися 15,7 млн. пасажирів, що менше на 1,1% проти січня–лютого  2015р.

Залізничним транспортом (дані попередні) відправлено 866,9 тис. пасажирів, що на 0,9% більше рівня обсягів січня–лютого 2015р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні становила 771,1 тис. пасажирів, що на 1%  менше проти січня–лютого 2015р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися 10,9 млн. пасажирів, що на 9,6% менше обсягів січня–лютого 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців скоротилися на 9,7% і становили 2,5 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 3,9 млн. пасажирів, або на 33,5% більше обсягів січня–лютого 2015р. Обсяги виконаних платних перевезень становили 1,1 млн. осіб, або 28,4% від загальних перевезень. 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2016р. експорт товарів становив 23,4 млн.дол. США, імпорт – 12,2 млн.дол. Порівняно із січнем 2015р. експорт скоротився на 52,2%, імпорт – на 30,4%. Позитивне сальдо становило 11,2 млн.дол. (у січні 2015р. – 30,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 73 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Італії – 15,8%, Нідерландів – 9,5%, Німеччини – 8,1%, Білорусі – 7,4%, Австрії – 7%, Польщі – 5,6%, Туреччини – 5,4%, Казахстану – 5,1%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 13,2 млн.дол., або 56,4% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем 2015р. на 28,3%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 36,6%, продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості – 20,9%, готові харчові продукти – 17,4%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 8,4%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,7%, Німеччини – 14%, Російської Федерації – 8,7%, Польщі – 8,1%, Швеції – 7,7%, Білорусі – 5,6%, Казахстану – 4,3%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5,5 млн.дол., або 44,9% від загального обсягу та зменшився проти січня 2015р. на 22,6%.

У товарній структурі імпорту переважали: продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості – 22,8%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 12,4%, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 9,8%, механічні та електричні машини – 8,3%, продукти тваринного походження – 8,3%.

Споживчі ціни

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін по Україні у лютому 2016р. становив 99,6%1, по Черкаській області ­– 99,4%. Найнижчим він був у Волинській, Луганській, Полтавській та Чернівецькій областях – 99,3%, найвищим – у Дніпропетровській – 100,1% та Одеській області – 100,0%.  

Наспоживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,9%. Найбільше (на 26,5%) подешевшали яйця. На 3–0,5% знизилися ціни на сало, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, рис, цукор. Водночас (на 4,2–0,9%) подорожчали продукти переробки зернових, масло, молоко та молочні продукти, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої зросли на 0,9%, на тютюнові вироби – знизилися на 3,4%.

Одяг і взуття стали дешевшими на 2,4%, із них взуття – на 3,9%, одяг – на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому знизилися на 0,4%, що спричинено зниженням тарифів на гарячу воду та опалення (на 3,4% і 2,5% відповідно). Разом з тим зросла плата за каналізацію та водопостачання (на 2,2% і 2%).

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 1%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,8% переважно за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції (на 1,2%).

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,3% пов’язано зі здешевленням палива та мастил на 1%. Водночас стали дорожчими перевезення залізничним пасажирським транспортом на 2,4% та автомобілі – на 1,3%.

Подорожчання послуг освіти на 8,6% зумовлено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 33,8%.  

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,8% в основному через подорожчання туристичних послуг (на 12,1%). 

Послуги ресторанів та готелів зросли в ціні на 0,5%.

 

 

 

Повернутись