Соціально - економічне становище за січень - квітень 2018 року

Цифри говорять самі за себе

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (засіченьквітень2018 року)

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населенняу Черкаській області, за оцінкою, на

1 квітня 2018р. становила 1216,9 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність наявного населення зменшилась на 3503 особи.

Порівняно з січнем–березнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 154 особи.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 2207 осіб, померлих – 5492 особи.

У квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 288,1 тис. домогосподарств області, це становило 55,5% від загальної кількості домогосподарств Черкаської області.

Кількість домогосподарств, які звернулись за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2018р. становила 32,0 тис., що у порівнянні з січнем–квітнем 2017р. менше у      2 рази. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 35,3% таких звернень, у сільській місцевості – 64,7%.

У січні–квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 20,8 тис. домогосподарств (65,1% із числа тих, що звернулися за субсидіями), із них  у міських поселеннях  –       10,8 тис., в сільській місцевості – 10,0 тис. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. кількість  домогосподарств, яким призначено субсидії зменшилась у 3,4 раза.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2018р. становила 20697,2 тис. грн, (у міських поселеннях –      13668,1 тис. грн та в сільській місцевості – 7029,1 тис. грн), у відповідному періоді 2017р. – 114096,0 тис. грн (у міських поселеннях – 63192,7 тис. грн, у сільській місцевості -50903,3 тис. грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у квітні 2018р. зменшився порівняно із квітнем 2017р. у 4,1 раза і становив 281,8 грн.

Крім того,у січні–квітні 2018р. 6,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях -1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості -5,3 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, у порівнянні із січнем–квітнем 2017р. зменшилася у 2,5 раза.

Сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–квітні 2018р. становила  17045,1 тис. грн (у міських поселеннях – 3184,9 тис. грн,  в  сільській місцевості – 13860,2 тис. грн), у січні–квітні 2017р.  сума призначених субсидій  становила 6376,1 тис. грн (у міській – 2231,3 тис.грн,  в сільській місцевості –               4144,8 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у квітні 2018р. зменшився порівняно із квітнем 2017р. на 6,6% і  становив 2715,2 грн.

Сума отриманих субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–квітні 2018р. становила 14383,5 тис. грн, у січні–квітні 2017р. відповідний показник становив           13501,7   тис. грн.

У квітні 2018р. населенням областісплачено за спожиті житлово-комунальні послуги 229,8 млн. грн (у 2,2 раза більше нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 76,3 млн. грн (76,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення області на кінець квітня 2018р. за централізо-ване опалення та постачання гарячої води становила 244,6 млн. грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 48,6 млн. грн, за постачання електричної енергії – 48,2 млн. грн, за вивезення побутових відходів – 8,4 млн. грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,4 млн. грн.

 В той же час, за рахунок попередньої оплати послуг, перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з постачання природного газу над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець квітня 2018р. була відсутня.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітнихна кінець квітня 2018р. становила 17 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,0% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області зменшився на    0,3 в.п.порівняно з березнем 2018р. і становив  на кінець квітня 2018р. 2,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,7%, у міських поселеннях – 2,0%.

Кількість вільних робочих місць(вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась у 1,7 раз і на кінець місяця становила 1294 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітнихна 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець квітня 2018р. становило 13 осіб (проти 9 осіб на кінець березня 2018р.).Значення показника коливалося від 4 осіб у Черкаському МЦЗ до 197 осіб в Монастирищенському РЦЗ.[1]

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (30,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та  лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,2%).  

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттювпродовж квітня 2018р. становила 15,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2304 грн, що дорівнює 61,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

У січні–квітні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 27,0% і становив 6776 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилисяпрофесійна, наукова та технічна діяльність, фінансова та страхова діяльність,державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 65% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 111,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 за період з початку 2018 року зменшилася на 38,8%, або на 43,0 млн.грн і на 1 травня 2018р. становила 67,9 млн.грн, що дорівнює 4,3% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств за період з початку 2018р. зменшилась на 44,9%, або на 42,6 млн.грн і на 1 травня 2018р. становила 52,4 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 38,4 млн.грн), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 3,4 млн.грн), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів                   (на 3,2 млн.грн).

Кількістьпрацівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 травня 2018р., становила 4,3 тис. осіб, або 2,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12149 грн, що в 1,7 раза перевищує середню заробітну плату за квітень 2018р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської областіпротягомсічня–квітня 2018р. обліковано7144 кримінальні правопорушення2,з них тяжких та особливо тяжких – 35,0%.

У загальній кількості злочинів 62,0% становили злочини проти власності, 10,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,4,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів,  по 3,2% становили злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,1% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж

електрозв'язку, 1,7% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти правосуддя, 1,5% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,2% злочини проти громадського порядку та моральності, 0,9% – злочини проти довкілля.

Протягом січня–квітня 2018р. на території області було скоєно 18 умисних вбивств і замахів на вбивство, 21 умисне тяжке тілесне ушкодження,   3 випадки зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Також за січень–квітень 2018р. виявлено 3387 випадків крадіжок, 620 –  шахрайств, 113 – грабежів, 31 – хабарництва  та 18 – розбоїв.

Правоохоронними органами протягом січня–квітня 2018р. виявлено 16 осіб, які скоїли злочини у складі 4 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2018р. становила 5072 особи, із числа яких 1711 – жінки, 314 – особи похилого віку та інваліди   1  і 2 груп, 45 – неповнолітні та 27 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,0%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 2830 та 516 осіб, серед яких 33,9% – жінки (1135 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 127 осіб, з яких  19,7% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 93 особи, із числа яких 6,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 12,9% було вбито.

 Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 781, з них жінки – 10,6%, неповнолітні – 2,0%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 22,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 10,0% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,1% – вчинили злочин у складі групи.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,0%, безробітних – 10,4%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні 2018р. становив 13186,7 млн.грн. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. його фізичний обсяг збільшився на 0,5%.

Оборот роздрібної торгівлі1 у січні–квітні 2018р. становив 6819,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,8% більше обсягу січня–квітня 2017р. У квітні 2018р. проти квітня 2017р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 11,4%, проти березня 2018р. –  зменшився на 0,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні 2018р. становив 3811,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу січня–квітня 2017р.

Сільське господарство

Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–квітень 2018р. проти січня–квітня 2017р. становив 97%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 98%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 146,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2% більше порівняно з січнем–квітнем 2017р., вироблено 148,7 тис.т молока (на 3% менше) та 192 млн.шт яєць (на 10% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–квітні 2018р. складала відповідно 9%, 34% та 45%.

Станом на 1 травня 2018р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 травня 2017р. скоротилась на 6% і становить 179 тис.голів, корів – на 5% (79,5 тис.голів), свиней – на 9%       (342,7 тис.голів), овець і кіз – на 5% (47,5 тис.голів), а птиці свійської зросла на 4,7% (24 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 34% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 42% корів, 42% свиней, 92% овець і кіз, 17% птиці всіх видів.

На 1 травня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 579 тис.т зерна (на 19% менше проти 1 травня 2017р.). Запаси насіння соняшнику становили 100,4 тис.т (на 28% менше проти 1 травня 2017р.).

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1736,5 млн.грн капітальних інвестицій, що на 47,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–березень 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,1% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких витрати у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби становили 68,0% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 24,8%.

У нематеріальні активи інвестовано 1,9% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні–березні 2018р. освоєно 82,3% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 10,5%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 2,0% капітальних інвестицій, населенням на будівництво житла інвестовано 3,6%.

Найбільшу частку (43,5% або 755,4 млн.грн) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, обсяги яких порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшилися у 1,5 раза.

Частка підприємств промислових видів діяльності становила 22,1%.

Промисловість

У січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. індекс промислової продукції становив 102,6%(по Україні також 102,6%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 96,1%, у переробній – 101,0%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції становив 94,5%. У січні–квітні 2018р. вироблено 907 т туш, напівтуш, четвертин необваленихяловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 355 т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 12,8 тис.т тушок кур, курчат свіжих чи охолоджених, 312 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 22,0 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 786 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і витриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 4,7 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 668 т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 29,5 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 11,6 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 7,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 445,1 тис.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),4,3 млн.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 112,3%. У січні–квітні 2018р. вироблено 3,7 тис пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих, 29,7 тис жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 21,6 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 32,4 тис блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 2,1 тис пар чоловічого та 3,1 тис пар жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції збільшився у 1,9 раза. Вироблено 37 штдверей та їх коробок та порогів з деревини, 10,8 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, 3,1 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. 

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск продукції становив 144,5%. У січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. зросло виробництво сечовини у 2,4 раза, аміаку безводного – у 2,2 раза, парфумів – у 1,5 раза, нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) – на 47,1%, полiуретанів у первинних формах – на 21,2%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції зменшився на 10,8%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,3%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 97,9%.

Умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяг промислового виробництва зменшився на 14,3%. Скоротилось виробництво інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; трансформаторів інших потужністю більше 1 кВ А, але не більше 16 кВ А; машин пральних ємністю 10 кг і менше сухої білизни неавтоматичних; обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; розпушувачів та культиваторів; інкубаторів та брудерів для птахівництва; обладнання для сільського господарства, садівництва та бджільництва; обладнання промислового для перероблення м'яса або птиці.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітрявиробництво збільшилось на 9,5%. У січні–квітні 2018р. вироблено 850,7 млн.кВт·годин електроенергії, що на 15,0% більше ніж у січні–квітні 2017р., відпуск пари та води гарячої збільшився на 11,4%.

               Будівництво

У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 295,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 97,7%.

Скоротилось будівництво інженерних споруд на 12,2% та  нежитлових будівель – на 23,6%. Водночас зросло будівництво будівель на 2,5%, у тому числі житлових – на 35,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння у січні–квітні 2018р. становили 80,7% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (11,9% та 7,4% відповідно).

Підприємствами м.Черкаси виконано (73,7%) загальнообласного обсягу робіт.

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 24,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що на 28,4% більше ніж у січні–березні 2017 року. При цьому обсяги прийнятого житла у міських поселеннях збільшилися на 34,3% і становили 85,6% від загального обсягу, у сільській місцевості –  на 1,9% (14,4%).

У будинках із двома й більше квартирами прийнято в експлуатацію     14,1 тис.м2 (56,6%) загального обсягу житла, в одноквартирних будинках (індивідуальними забудовниками) – 10,8 тис.м2 (43,4%).

У І кварталі 2018 року прийнято в експлуатацію 327 квартир, з них у міських поселеннях та сільській місцевості, відповідно, 299 та 28 квартир. Загальна площа однієї квартири в середньому по області становила 76,0 м2 .

Транспорт

У січні–квітні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області зменшився проти січня–квітня 2017р. на 7,6% і становив 3305,2 млн.ткм.

Обсяг перевезених вантажівпідприємствами транспорту області становив  3902,1 тис.т, що на 0,1% менше обсягу січня–квітня 2017р. 

Залізничним транспортом у січні–квітні 2018р. відправлено 2038,0 тис.т вантажів, що на 9,8% менше,ніж у січні–квітні 2017р. та виконано вантажооборот в обсязі 2874,3 млн.ткм, що на 11,1% менше січня–квітня 2017р. Скоротилося відправлення: коксу – на 44,7%, зерна і продуктів перемолу – на 25,0%, будівельних матеріалів – на 16,2%, брухту чорних металів – на 6,7%. Збільшилось відправлення чорних металів у 2,3 раза, хімічних і мінеральних добрив у 1,6 раза.

Автомобільним транспортом(з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) відправлено 1864,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 430,9 млн.ткм, що відповідно на 13,3% та 25,5% більше, ніж у січні–квітні 2017р.

Загальний обсяг пасажирооборотуу січні–квітні 2018р. становив  803,7 млн.пас.км, що на 2,4% менше січня–квітня 2017р. Зменшення обсягу  пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 12,7%), збільшення –тролейбусному (на 27,2%) та залізничному (на 0,4%) транспорті.

Послугами пасажирського транспорту у січні–квітні 2018р. скористалися 31,1 млн. пасажирів, що на 6,9% менше, ніж у січні–квітні 2017р.

Залізничним транспортом відправлено 761,0 тис. пасажирів, що на 8,5% менше обсягу січня–квітня 2017р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися 20,6 млн. пасажирів, що на 17,4% менше обсягу січня–квітня 2017р.

Електротранспортом перевезено 9,8 млн. пасажирів або 127,2% від обсягу  січня–квітня 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2018р. експорт товарів становив 167081,5 тис.дол. США, імпорт – 111667,4 тис.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт збільшився на 18,2% (на 25718,1 тис.дол.), імпорт – на 12,2%                             (на 12101,7 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 55414,1 тис.дол. (у січні–березні 2017р. також позитивне – 41797,7 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 98 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 22,3%, Білорусі – 12,4%, Польщі – 6,8%, Єгипту – 6,3%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив                 48863,2 тис.дол., або 29,2% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2017р. на 4,1%.

Основу товарної структури експорту області складали жири та олії тваринного або рослинного походження – 34,1%, продукти рослинного походження – 29,3%, готовіхарчові продукти – 16,3%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 15,9%, Китаю – 14,9%, Німеччини – 11,8%, Швеції – 8,9%, Польщі – 6,6%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 48288,4 тис.дол., або 43,2% від загального обсягу та збільшився проти січня–березня 2017р. на 30,5%.

У товарній структурі імпорту переважали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 23,6%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 21,3%, мінеральні продукти – 11,0%.

У січні–березні 2018р. експорт послуг становив 7100,6 тис.дол. США, імпорт – 2803,6 тис.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт збільшився на 13,2%, імпорт – на 8,6%. Позитивне сальдо становило             4297,0 тис.дол. (у січні–березні 2017р. також позитивне  – 3691,1 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 65 країн світу.

         Експорт послуг до країн Європейського Союзу становив 50,9% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–березнем 2017р. на 0,8%, імпорт – 83,9% від загального обсягу імпорту і збільшився на 10,3%.

         Найбільші обсяги експорту послуг припадали на США – 37,4%, Німеччину – 12,1%, Люксембурґ – 7,6%, Білорусь – 6,6%, Нідерланди – 6,0%.

         У структурі експорту найбільші обсяги припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп`ютерні та інформаційні послуги – 49,7% від загального обсягу експорту, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 13,7%, транспортні послуги – 13,4%, послуги з ремонту та технічного обслуговування – 12,4%.

         Головними партнерами в імпорті послуг були: Франція – 25,1%, Кіпр  – 14,1%, Німеччина – 14,0%, Велика Британія – 9,6%, Литва – 5,1%.

         Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги – 38,3%, транспортні послуги – 15,8%, послуги, пов`язані з фінансовою діяльністю – 14,3%, роялті та інші послуги, пов`язані з використанням інтелектуальної власності – 12,8%.

  Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 353,3 млн.дол. США, або 1,1% від загального обсягу залучених інвестицій в економіку України. Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 1 квітня 2018р. становив 289,1 дол.

  Прямі інвестиції надійшли від нерезидентів із 43 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 89,1% загального обсягу іноземного капіталу, належать: Беліз, Кіпр, Німеччина, Чехія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Естонія та Нідерланди.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 80,8% загального обсягу. У підприємства та організації, що здійснюють операції з нерухомим майномзалучено 8,6% прямих інвестицій, у підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 5,3%,оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів– 2,2%.

Серед міст та районів області найбільші обсяги іноземного капіталу унесено у підприємства Черкаського району та м.Черкаси – відповідно 51,5% та 31,6%.

Споживчі ціни

Індекс  споживчих  цін  (індекс  інфляції)  у  січні–квітні  2018 р.  по Черкаській області становив 104,1% (у відповідному періоді 2017 р. – 105,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,7%.Найбільше (на 24,8% і 14,3%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 7,8–2,2%  стали дорожчими хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, маргарин, молоко та молокопродукти, соняшникова олія, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, масло.Водночас на 14,4% подешевшали гречані крупи, на 2,7% і 1,1% – цукор та сало.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,4%, що в основному спричинено подорожчанням твердого палива на 9,6%, підвищенням тарифів на каналізацію на 9,4%, водопостачання – на 6,4%, матеріалів для утримання і ремонту житла – на 5,5%, утримання будинків та  прибудинкових  територій  –  на  4,8%  та  послуг  з  утримання  та  ремонту житла – на 4,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,4% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 7,7%, послуг лікарень – на 4,5%, а також фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,6%.

Ціни на транспорт підвищилися на 4,9% головним чином через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 6,0% та автомобілів – на 5,6%. Крім того, паливо та мастила, а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті стали дорожчими на 2,7%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 7,0% зумовлено переважно  подорожчанням поштових послуг на 25,0%, послуг інтернету – на 12,4%, місцевого телефонного зв’язку – на 8,2% та мобільного зв’язку – на 7,0%.

Послуги освіти подорожчали на 1,2%, що пов’язано насамперед з підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 5,7%.

 

Повернутись