Соціально-економічне становище Черкаської області за 2019 рік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за 2019 рік

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення у Черкаській області, за оцінкою, на 1 грудня 2019р. становила 1193,3тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 13076 осіб.

Порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 663 особи.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2019р. становила 7066 осіб, померлих – 18133 особи.

У грудні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуготримували179,5 тис. домогосподарств області.

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у грудні2019р. зменшився порівняно із груднем2018р. на 29,3% і становив 521,1грн.

Кількість домогосподарств, які звернулись за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг у 2019р., становила 286,0 тис., що порівняно з 2018р. менше на 42,3%. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 60,6% таких звернень, у сільській місцевості – 39,4%.

У 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послугпризначено 251,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848); із них у міських поселеннях – 152,7 тис. домогосподарств та 98,6 тис. – в сільській місцевості. Порівняно із 2018р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, зменшилась на 27,2%.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 2019р. становила 74,9 млн.грн (із них у міських поселеннях – 53,5 млн.грн та в сільській місцевості – 21,4млн.грн), що порівняно з 2018р. менше на 46,7%.

У 2019р. 21,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях -3,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості -17,7 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, у порівнянні із 2018р. зменшилася на 33,0%.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2019р. становила 61,3 млн.грн (у міських поселеннях – 11,1 млн.грн, в сільській місцевості – 50,2 млн.грн), у 2018р. сума призначених субсидій становила 91,3 млн.грн (у міських поселеннях – 13,9 млн.грн, в сільській місцевості – 77,4 млн.грн).

Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у грудні 2019р. становив 2762,4грн (у грудні 2018р. – 2633,1 грн).

Сума отриманих субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2019р. становила 64,1 млн.грн, у 2018р. відповідний показник становив 101,0 млн.грн.

У грудні 2019р. населенням областісплачено за спожиті житлово-комунальні послуги 438,7 млн.грн (80,3% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії сплачено 95,7 млн.грн (95,1% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення області на кінець грудня 2019р. за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 448,6 млн.грн, за послуги з постачання природного газу – 383,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 97,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 50,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 19,1 млн.грн,за постачання електричної енергії – 96,7 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

За даними Черкаського обласного центру зайнятості на кінець грудня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних становила17,8 тис. осіб, з нихдопомогу по безробіттю отримували 86,0% громадян. Більше половини від загальної кількості безробітних становили чоловіки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на 0,5 в.п. і становив на кінець грудня 2019р. 2,5% населення працездатного віку, 3,2% – у сільській місцевості, у міських поселеннях – 1,9%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттювпродовж грудня 2019р., становила 11,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3463 грн,що дорівнює 83,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у грудні 2019р.порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 52,2% і на кінець місяця становила 447 одиниць.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (23,3% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітнихна одну вакансію по області на кінець грудня 2019р. становило 40 осіб(проти 16 осіб на кінець листопада 2019р.).

Доходи населення

У 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної платиштатних працівників (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) порівняно з 2018р. збільшився на 18,2% і становив 8838 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування,а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–2,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, виробництві електричного устатковання, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 59% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної платиу 2019р. порівняно з 2018р. становив 110,0%.

Загальна сумазаборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників)за період з початку 2019 року зменшилася на 22,2%, або на 13,0 млн.грн і на 1 січня 2020р. становила 45,5 млн.грн, що дорівнює 2,2% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2019р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств за період з початку 2019р. зменшилась на 31,3%, або на 13,2 млн.грн і на 1 січня 2020р. становила 28,9 млн.грн.Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 24,7 млн.грн),виробництві меблів, іншої продукції, ремонт і монтажі машин і устатковання (на 824,1 тис.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 669,0 тис.грн).

При цьому утворилася заборгованість в сфері охорони здоров'я і наданні соціальної допомоги (1,1 млн.грн), а також збільшилась у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 5,8 млн.грн), складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту (на 4,0 млн.грн), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 1,5 млн.грн), професійній, науковій та технічній діяльності (на 711,9 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 січня 2020р., становила 1342 особи, або 0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 21,6 тис.грн, що в 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за грудень 2019р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області протягом 2019р. обліковано 13593 кримінальні правопорушення,з них тяжких та особливо тяжких – 37,2%.

У загальній кількості злочинів 57,9% становили злочини проти власності, 9,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 7,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,0% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, по 1,9% становили злочини у сфері господарської діяльності та злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини проти довкілля, 0,8% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж електрозв’язку.

Протягом 2019р. на території області було скоєно 42 умисних вбивства та замахів на вбивство, 54 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 14 випадків зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Також за 2019р. кількість випадків крадіжок становила 6071, шахрайств – 927, грабежів – 351, розбоїв та хабарництва – по 57.

Правоохоронними органами протягом 2019р. виявлено 37 осіб, які скоїли злочини у складі 9 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 9 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за 2019р. становила 8760 осіб, із числа яких 3041 – жінки, 668 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 93 – неповнолітні та 67 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,6%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 4968 та 693 особи, серед яких 35,1% – жінки (1989 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 315 осіб, з яких 25,1% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 180 осіб, із числа яких 8,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,9% було вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3050, з них жінки – 12,4%, неповнолітні – 2,5%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,6% мають незняту або непогашену судимість, 9,7% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 5,6% – вчинили злочин у складі групи. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,4%, безробітних – 9,9%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2019р. становив 40274,3 млн.грн. Порівняно із 2018р. його фізичний обсяг збільшився на 14,4%.

Оборот роздрібної торгівлі у 2019р. становив 27081,3 млн.грн,що у порівнянних цінах на 14,8% більше обсягу 2018р. У грудні 2019р. проти грудня 2018р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 19,0%, проти листопада 2019р. – на 19,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), у 2019р. становив 15147,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,7% більше від обсягу 2018р.

У грудні 2019р. роздрібний товарооборот становив 1588,6 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти грудня 2018р. – на 17,9%, проти листопада 2019р. – на 19,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств у 2019р. порівняно з 2018р. (за попередніми даними) становив 97,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 99,9%.

Сільськогосподарські товаровиробники всіх категорій господарювання у 2019р. отримали 4,6 млн.т зерна, що на 2% менше, ніж у 2018 році. Зменшення виробництва спостерігалось майже по всіх культурах зернової групи, зокрема кукурудзи на зерно – на 5%, жита – на 30%, вівса – на 14%, гречки та зернобобових культур – майже вдвічі. Збільшилось виробництво пшениці та ячменю (на 10%), проса (у 3,6 раза). Зменшення виробництва зернових культур відбулося за рахунок зниження урожайності на 4,3 ц з 1 га.

В усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2018р. зменшилось виробництво цукрової сировини та сої, що обумовлене скороченням площ збирання та зниженням урожайності відповідно на 88,1 та 3,4 ц з 1 га (валовий збір становив відповідно 393,5 тис.т та 218,9 тис.т).

На збільшення виробництва ріпаку вплинуло значне розширення площ збирання (на 23%), хоча урожайність зменшилась на 1,8 ц з 1 га. Зрослотакож виробництво соняшнику (на 5%) в основному за рахунок збільшення урожайності 1,7 ц з 1 га.

За рахунок зменшення урожайності на третину скоротилось виробництво картоплі (валовий збір становив 632,1 тис.т). Виробництво овочів дещо зросло і становило 358,8 тис.т.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 475,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6% більше порівняно з 2018р., вироблено 468,2 тис.т молока (на 3% менше) та 793 млн.шт яєць (на 20% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2019р. склалала відповідно 9%, 38% та 38%.

Станом на 1 січня 2020р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 січня 2019р. скоротилась на 4% і становила 154,2 тис. голів, корів – на 5% (70 тис. голів), свиней – на 8% (329,3 тис. голів), овець і кіз – на 7% (26,4 тис. голів), птиці свійської – на 3% (25,3 млн. голів). 

У господарствах населення утримувалося 27% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 37% корів, 38% свиней, 91% овець і кіз, 20% птиці всіх видів.

Промисловість

У 2019р. порівняно з 2018р. індекс промислової продукції становив 100,5%(по Україні – 98,2%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 99,4%, у переробній – 101,7%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції становив 100,2%. У 2019р. вироблено 3,3 тис.т туш, напівтуш, четвертин необваленихяловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 641 т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 35,6 тис.т тушок курей, курчат свіжих чи охолоджених, 190 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 85,2 тис.т олії соняшникової та її фракцій нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 7,8 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 14,9 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру),1,9 тис.тсиру плавленого (крім тертого або порошкового), 59,5 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 34,8 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 19,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 2,4 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),12,7млн.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 108,5%. У 2019р. вироблено 59,8 тис жіночих та дівчачих блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), 53,7 тис жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 27,9 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих,4,3 тис пар чоловічого та 6,0 тис пар жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції у 2019р. порівняно з 2018р. становив 107,0%. Вироблено 111 дверей та їх коробок і порогів, з деревини, 28 вікон, дверей балконних та їх рам, з деревини, 34,2 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, 12,4 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих.

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукціїпроти 2018р. індекс промислової продукції становив 116,2%. Зросло виробництво сечовини, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) – на 36,1%, аміаку безводного – на 32,0%, фарб та лаків інших, сикативів готових – на 11,3%, фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчинів – на 9,0%, засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) – на 5,3%, засобів косметичних індивідуальних інших – на 2,9%, мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей) – на 1,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції у 2019р. збільшився на 18,5%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції збільшився на 8,1%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 91,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання,індекс виробництва становив 97,4%. Скоротилось виробництво приладів електромеханічних побутових з вмонтованим електродвигуном; печей електричних побутових кухонних інших (крім для вмонтовування та печей мікрохвильових); обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток, устатковання для газування напоїв;обладнання для зважування іншого; розпушувачів та культиваторів; борін дискових; інкубаторів та брудерів для птахівництва; обладнання для сільського господарства, садівництва та бджільництва; обладнання промислового для перероблення м'яса або птиці; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітрявиробництво зменшилось на 5,3%. У 2019р. вироблено 1478,4 млн.кВт·годин електроенергії, що на 20,2% менше ніж у 2018р., відпуск пари та води гарячої зменшився на 3,4%.

Будівництво

У 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 2077,7 млн.грн. У загальному обсязі виробленої будівельної продукції нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 72,0%, капітальний і поточний ремонти – 23,4% та 4,6% відповідно.

Індекс будівельної продукціїу 2019р. порівняно з 2018р. становив 101,4%.

Будівництво інженерних споруд збільшилось на 3,3%, будівель – зменшилось на 0,5%.

Транспорт

У 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області збільшився проти 2018р. на 8,5% і становив 10764,0 млн.ткм.

Підприємствами транспорту області перевезено 14,7 млн.т вантажів, що на 11,8% більше проти обсягів 2018р. 

Назалізничному транспорті у 2019р. скоротилося відправлення вантажів на 5,5%, зокрема: лісових вантажів – на 83,2%, чорних металів – на 70,1%, будівельних матеріалів – на 44,4%, брухту чорних металів – на 27,9%, коксу – на 21,1%. Збільшилось відправлення кам’яного вугілля у 2,1 раза, зерна і продуктів перемолу – на 21,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 6,5%.

Автомобільним транспортом відправлено 8928,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1717,3 млн.ткм, що відповідно на 26,7% та 17,5% більше ніж у 2018р.

У 2019р. усіма видами транспорту виконанопасажирооборот в обсязі 2714,6 млн.пас.км, що на 1,1% менше 2018р. Зменшення обсягу пасажирообороту відбулося на тролейбусному та автомобільному транспорті (на 15,3% та 8,8% відповідно), збільшення – на залізничному транспорті (на 2,7%).

Послугами пасажирського транспорту у 2019р. скористалися 78,3 млн. пасажирів, що на 12,1% менше ніж у 2018р.

Залізничним транспортом відправлено 2520,2 тис. пасажирів, що на 1,4% більше від обсягу 2018р.

Автомобільним транспортом скористалися 53,8 млн. пасажирів, що на 11,2% менше обсягів 2018р.

Електротранспортом перевезено 22,0 млн. пасажирів, що на 15,3% менше від обсягу 2018р.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–листопаді 2019р. експорт товарів становив 768181,7 тис.дол. США, імпорт – 630699,5 тис.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. експорт збільшився на 6,1% (на 43850,1 тис.дол.), імпорт – на 36,6% (на 168872,6 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 137482,2 тис.дол. (у січні–листопаді 2018р. також позитивне – 262504,6 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 134 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю – 13,9%, Нідерландів – 7,3%, Німеччини – 6,3%, Індії – 5,9%, Єгипту – 5,4%, Іспанії – 5,1%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 308730,8 тис.дол., або 40,2% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–листопадом 2018р. на 36,1%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 42,7%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 26,0%, готові харчові продукти – 8,9%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Угорщини – 15,9%, Словаччини – 13,9%, Китаю – 11,9%, Німеччини – 10,4%, Польщі – 10,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 411179,3 тис.дол., або 65,2% від загального обсягу та збільшився проти січня–листопада 2018р. у 1,6 раза.

У товарній структурі імпорту переважали: мінеральні продукти – 38,4%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання –15,1%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 14,3%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 5,5%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2019 р. по Черкаській області становив 103,2% (у 2018 р. – 109,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,9%.Найбільше(на77,8% і28,9%) зросли ціни нагречані крупи тафрукти. На 9,8–1,2% стали дорожчимимасло, молоко та молочна продукція, хліб,макаронні вироби,яловичина, безалкогольні напої, сало, маргарин, цукор,свинина, рибата продукти зриби. Водночас на16,6% подешевшали яйця, на 4,0–1,5% – м’ясо птиці, овочі, рис, соняшникова олія.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 5,0%, що пов’язано зі зниженням цін на природний газ на 31,1%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на гарячу воду на 18,4%, опалення – на 16,5%, цін на кам’яне вугілля – на 16,4%, тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій – на 11,4%, плати за оренду житла – на 5,9%,водопостачання – на 5,7%, каналізацію – на 1,5%.

Зростання цін усфері охорони здоров’я на 7,1%викликано насамперед подорожчаннямамбулаторних послуг на 28,9% та послуг лікарень – на 11,0%. Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання стали дорожчими на 3,2%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 5,6%головним чином через здешевлення автомобілів на 18,7%, палива та мастил – на 7,5%.Разом з тим на 14,4%подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 13,7% зумовлено подорожчанням мобільного зв’язку на 25,9%, місцевого телефонного зв’язку – на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, послуг інтернету – на 12,9%.

Послуги освіти подорожчали на 10,3%, зокрема, вищої – на 12,4%, середньої – на 7,9%, дошкільної – на 4,9%.

 

Повернутись