Соціально-економічне становище Черкаської області за січень 2020 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в Черкаській області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 1192,1тис. осіб. Упродовж 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 14214 осіб.

Порівняно з 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 538 осіб.

Кількість живонароджених у 2019р. становила 7620 осіб, померлих – 19702 особи.

У січні 2020р. населенням області сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги 547,2 млн.грн (77,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення області на кінець січня 2019р. за послуги з постачання природного газу становила 503,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 484,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 100,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 52,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 34,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 19,2 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

За даними Черкаського обласного центру зайнятості на кінець січня 2020р. кількість зареєстрованих безробітних становила 20,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,5% громадян. Більше половини від загальної кількості безробітних становили чоловіки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по областізбільшився на 0,3 в.п. і становив на кінець січня 2020р. 2,8% населенняпрацездатного віку,3,7% –у сільській місцевості, у міських поселеннях – 2,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттювпродовж січня 2020р.,становила 17,4 тис. осіб.Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3857 грн,що дорівнює 81,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у січні 2020р. порівняно з попереднім місяцемзбільшилась у 2,4 рази і на кінець місяця становила 1082 одиниці.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (18,5% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітнихна одну вакансію по області на кінець січня 2020р. становило 19 осіб(проти 40 осіб на кінець грудня 2019р.).Значення показника коливалося від 5 осіб у Черкаському МЦЗ до 417 осіб уЗвенигородській районній філії ЧОЦЗ.

Доходи населення

У січні 2020р. розмір середньої номінальної заробітної платиштатних працівників (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) порівняно з січнем 2019р. збільшився на 15,8% і становив 8865 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–2,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг, виробництві електричного устатковання і не перевищував 60% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної платиу січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. становив 112,8%.

Загальна сумазаборгованості з виплати заробітної плати (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників)протягом січня 2020 року збільшилася на 12,6%, або на 5,7 млн.грн і на 1 лютого 2020р. становила 51,2 млн.грн, що дорівнює 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2020р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2019р. зменшилась на 11,3%, або на 3,3 млн.грн і на 1 лютого 2020р. становила 29,3 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у професійній, науковій та технічній діяльності(на 0,8 млн.грн), повністю погасили заборгованість в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів(6,0 млн.грн). Але при цьому відбувся ріст заборгованості у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 814,0 тис.грн), складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту (на 329,0 тис.грн). Утворилася заборгованість із виплати заробітної плати увиробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання у розмірі 2,1 млн.грн, виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції – 591,9 тис.грн, виробництві харчових продуктів і напоїв – 450,6 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 лютого 2020р., становила 1,9 тис. осіб, або 0,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13,6 тис.грн, що в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2020р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області протягом січня 2020р. обліковано 1571 кримінальне правопорушення,з них тяжких та особливо тяжких – 33,1%.

У загальній кількості злочинів 51,8% становили злочини проти власності, 16,5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 8,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 2,6% – злочини проти довкілля, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 2,0% – злочини проти правосуддя, 0,6% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,4% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж електрозв’язку, 0,3% – злочини проти громадського порядку та моральності.

У січні 2020р. на території області було скоєно 3 умисних вбивства та замахів на вбивство, 6 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 1 випадок зґвалтування і замах на зґвалтування.

Також за січень 2020р. кількість випадків крадіжок становила 561, шахрайств – 147, грабежів – 31, розбоїв – 3, хабарництва – 7.

Правоохоронними органами протягом січня 2020р. виявлено 9 осіб, які скоїли злочини у складі 2 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2020р. становила 991 особа, із числа яких 338 – жінки, 72 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 16 – неповнолітні та 8 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62,2%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 456 та 130 осіб, серед яких 33,4% – жінки (206 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 47 осіб, з яких 23,4% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 25 осіб, із числа яких 4,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 8,0% було вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 114, з них жінки – 19,3%, неповнолітні – 3,5%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 24,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,7% мають незняту або непогашену судимість, 9,6% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 7,9% – вчинили злочин у складі групи. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,7%, безробітних – 8,8%.

Послуги

У IV кварталі2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області, становив 2703,7 млн.грн, що (у фактичних цінах) на 1,4% менше у порівнянні з ІVкварталом 2018р.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому вагу займають послуги складського господарства та допоміжної діяльності в сфері транспорту – 29,7%, у сфері діяльності транспорту – 24,0%, операції з нерухомим майном – 10,5%, у сфері інформації та телекомунікацій – 9,1%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, – 6,9%, у сфері освіти – 5,9%, у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 5,6%, у галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 2,5%, у сфері тимчасового розміщування й організації харчування – 2,2%. Найменшу питому вагу займають послуги мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,8% від загального обсягу послуг.

Населенню області у ІVкварталі 2019р. надано послуг на 473,0 млн.грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2018р. менше на 25,3%. Обсяг послуг наданих населенню становить 17,5% від загального обсягу реалізованих послуг.

У структурі послуг реалізованих населенню найбільшу частку складають послуги у сфері освіти – 32,0%, у сфері транспорту – 19,2%, у сфері інформації та телекомунікацій – 14,0%, у сфері тимчасового розміщування та організації харчування – 11,1%, у галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 8,6%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,1%, у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 3,5% від загального обсягу послуг.

Значна частка обсягу реалізованих послуг належала підприємствам сфери послуг обласного центру – 52,1% (1408,8 млн.грн). Серед міст обласного значення найбільшу частку реалізованих послуг забезпечили підприємства міст Умані – 8,2% (222,8 млн.грн) та Сміла – 7,2% (194,2 млн.грн); серед районів: Черкаського – 9,1% (245,3 млн.грн), Христинівського – 6,9% (185,3 млн.грн) та Шполянського – 5,5% (150,0 млн.грн).

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні 2020р. становив 2343,3 млн.грн. Порівняно із січнем 2019р. його фізичний обсяг зменшився на 1,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні 2020р. становив 2236,6 млн.грн,що у порівнянних цінах на 10,6% більше обсягу січня 2019р. У січні 2020р. проти грудня 2019р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 20,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні 2020р. становив 1243,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,5% більше від обсягу січня 2019р.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств у січні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 88%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 87%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 39,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3% більше порівняно з січнем 2019р., вироблено 35 тис.т молока (на 3% більше) та 43,6 млн.шт яєць (на 20% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні 2020р. складала відповідно 9%, 28% та 36%.

Станом на 1 лютого 2020р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 лютого 2019р. скоротилась на 6% і становить 152,9 тис.голів, корів – на 6% (69,1 тис.голів), свиней – на 8% (326,6 тис.голів), овець і кіз – на 8% (25,6 тис.голів), птиці свійської – на 8% (24 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 26% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 37% корів, 38% свиней, 90% овець і кіз, 20% птиці всіх видів.

На 1 лютого 2020р. в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1629,6 тис.т зерна (на 10% менше проти 1 лютого 2019р.). Запаси насіння соняшнику становили 275,3тис.т (на 9% більше).

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10798,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 4,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (97,0% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких витрати у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби становили 48,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 43,8%.

У нематеріальні активи інвестовано 3,0% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні–грудні 2019р. освоєно 73,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 4,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 16,9% капітальних інвестицій, населенням на будівництво житла інвестовано 3,6%.

Найбільшу частку (31,9% або 3447,2 млн.грн) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, що становить 95,6% від обсягів січня–грудня 2018р.

Частка підприємств промислових видів діяльності у освоєнні капітальних інвестицій становила 31,4%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво зменшились на 20,0% порівняно із січнем–груднем 2018р.

Промисловість

У січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. індекс промислової продукції становив 101,6%(по Україні – 94,9%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 102,4%, у переробній – 102,2%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції становив 103,3%. У січні 2020р. вироблено 257,4 т туш, напівтуш, четвертин необваленихяловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 61,7 т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 3,6 тис.т тушок курей, курчат свіжих чи охолоджених, 16,9 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 6,8 тис.т олії соняшникової та її фракцій нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 402,1 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 1,2 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру),4,0 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 2,7 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 2,0 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 111,3 тис.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),858,1тис.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 96,2%. У січні 2020р. вироблено 6,2 тис жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 8,6 тис футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного чи ручного в’язання.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. становив 109,1%. Вироблено 15 дверей та їх коробок і порогів, з деревини та 1,1тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих.

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукціїпроти січня 2019р. індекс промислової продукції становив 138,5%. Зросло виробництво аміаку безводного – на 45,1%, сечовини, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) – на 42,2%, нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) – на 33,8%, мила та речовин поверхнево-активних органічних у вигляді брусків, брикетів, фігурних формованих виробів або у інших формах для туалетних цілей – на 7,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції у січні 2020р. зменшився на 33,0%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції збільшився на 22,5%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 98,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання,індекс виробництва становив 88,9%. Скоротилось виробництво обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток, устатковання для газування напоїв; обладнання для зважування іншого; розпушувачів та культиваторів; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин); обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зменшилось на 2,3%. У січні 2020р. вироблено 146,7 млн.кВт·годин електроенергії, що на 0,9% меншеніж у січні 2019р.

Будівництво

У січні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 77,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. становив 104,8%.

У загальному обсязі виробленої будівельної продукції нове будівництво становило 75,8%, капітальний і поточний ремонти – 14,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 10,0%.

Будівництво будівель збільшилось – на 42,3%, інженерних споруд на 3,3%.

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 172,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 49,8 тис.м2 (або 28,8% загального обсягу житла) відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (далі – Порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у 2019р. порівняно з 2018р. збільшилась на 31,7%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку збільшилась – на 4,9%.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становив 133,0 тис.м2, або 77,0% від загального обсягу, у сільській місцевості – 39,8 тис.м2 (23,0%).

У одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 67,4% (116,4 тис.м2) загального обсягу житла, у будинках із двома й більше квартирами – 32,6% (56,4 тис.м2).

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1333 квартири (80,0% загальної кількості), у сільській місцевості – 333 квартири (20,0%).

Загальна площа однієї квартири в середньому по області становила 103,7м2.

Транспорт

У січні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 994,4 млн.ткм, або 120,4% від обсягу січня 2019р.

Підприємствами транспорту перевезено 1,2 млн.т вантажів, що становить 115,6% від обсягів січня 2019р.

На залізничному транспорті у січні 2020р. скоротилося відправлення вантажів на 3,5%, зокрема: лісових вантажів – на 69,7%, зерна і продуктів перемолу – на 12,9%. Збільшилось відправлення чорних металів у 4,2 раза, будівельних матеріалів – у 1,7 раза, хімічних і мінеральних добрив – на 24,6%.

Автомобільним транспортом відправлено 747,6 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 319,8 млн.ткм, що відповідно у 1,3 та у 3,5 раза більше ніж у січні 2019р.

У січні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 189,5 млн.пас.км, або 96,9% від обсягу січня 2019р.

Зменшення обсягу пасажирообігу відбулося на тролейбусному та залізничному транспорті (на 8,3% та 5,4% відповідно), збільшення – на автомобільному транспорті (на 3,7%).

Послугами пасажирського транспорту скористалися 6,3 млн. пасажирів, або 93,9% від обсягу січня 2019р.

Залізничним транспортом відправлено 194,3 тис. пасажирів, що на 3,3% більше від обсягу січня 2019р.

Автомобільним транспортом скористалися 4,4 млн. пасажирів, що на 5,5% менше ніж у січні  2019р.

Електротранспортом перевезено 1,7 млн. пасажирів, що на 8,3% менше від обсягу січня 2019р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2019р. експорт товарів становив 863607,0 тис.дол. США, імпорт – 691173,8 тис.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 9,9% (на 77965,5 тис.дол.), імпорт – на 38,2% (на 191102,8 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 172433,2 тис.дол. (у 2018р. також позитивне – 285570,5 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 138 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю – 14,1%, Нідерландів – 7,5%, Німеччини – 6,0%, Індії – 5,7%, Іспанії – 5,3%, Єгипту – 5,2%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 346511,4 тис.дол., або 40,1% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з 2018р. на 35,8%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 43,5%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 25,5%, готові харчові продукти – 8,6%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Угорщини – 15,0%, Словаччини – 12,8%, Китаю – 11,9%, Німеччини – 10,3%, Польщі – 10,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 436120,1 тис.дол., або 63,1% від загального обсягу та збільшився проти 2018р. у 1,6 раза.

У товарній структурі імпорту переважали: мінеральні продукти – 37,6%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання –15,3%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 14,3%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 5,7%.

У 2019р. експорт послуг становив 38611,6 тис.дол. США, імпорт – 19986,8 тис.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 31,1% (на 9155,3 тис.дол.), імпорт – зменшився на 8,6% (на 1892,5 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 18624,8 тис.дол. (у 2018р. також позитивне – 7577,0 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 84 країн світу.

Експорт послуг до країн Європейського Союзу становив 31,7% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з 2018р. на 6,1%, імпорт – 80,4% від загального обсягу імпорту і зменшився на 12,6%.

Найбільші обсяги експорту послуг припадали на США – 52,8%, Білорусь – 5,8%, Велику Британію – 5,5%, Німеччину – 4,9%.

У структурі експорту найбільші обсяги припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп`ютерні та інформаційні послуги – 58,9% від загального обсягу експорту, транспортні послуги – 14,6%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 10,0%, послуги з ремонту та технічного обслуговування – 6,2%.

Головними партнерами в імпорті послуг були: Велика Британія – 19,3%, Кіпр – 15,4%, Німеччина – 9,1%, Франція – 8,9%, Швейцарія – 8,0%.

Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов`язані з фінансовою діяльністю – 28,1%, транспортні послуги – 22,3%, ділові послуги – 20,5%, послуги у сфері телекомунікації, комп`ютерні та інформаційні послуги – 9,5%, роялті та інші послуги, пов`язані з використанням інтелектуальної власності – 9,3%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2020 р. по Черкаській області становив 100,2% (у січні 2019 р. – 100,7%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 3,7–0,4%зросли ціни на овочі, продукти переробки зернових, маргарин, макаронні вироби, молоко та молочні продукти. Водночас на 3,3–0,6%подешевшали фрукти, соняшникова олія, яйця, цукор, м’ясо та м’ясопродукти.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,7%відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 9,3%та тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій – на 6,1%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 1,4%, що викликано подорожчанням послуг лікарень на 7,7%та амбулаторних послуг – на 4,6%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,2%спричинено здешевленням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,0%, палива та мастил –на 2,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%. Крім того, послуги інтернету зросли в ціні на 2,8%.

Послуги освіти подорожчали на 2,2%через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 6,0%.

 

 

Повернутись