Соціально-економічне становище Черкаської області за січень - вересень 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–вересень 2017 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населенняу Черкаській області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 1224,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність наявного населення зменшилась на 7226 осіб.

Порівняно з січнем–серпнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 774 особи.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2017р. становила 6502особи, померлих – 13687 осіб.

У січні–вересні 2017р.  субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  призначено 346,4 тис. домогосподарств (99,5% із числа тих, які звернулися), що порівняно з відповідним періодом 2016р в     1,7 раза більше. Призначено субсидіїу міських поселеннях – 206,0 тис. домогосподарств,  в сільській місцевості –  140,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послугу січні–вересні 2017р. склала 150650,6 тис.грн, що більше на 18,3% порівняно із відповідним періодом 2016р., з неї у міській місцевості –       94383,7 тис.грн, сільській – 56266,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у вересні 2017р. становив 127,1 грн  (у вересні 2016р.– 69,9 грн).

Крім того, у січні–вересні 2017р. 30,2 тис.домогосподарств (81,2% з числа тих, що звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що на 26,7% більше проти січня–вересня 2016р. Із загальної кількості домогосподарств, субсидії готівкою призначено у міських поселеннях -4,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості -25,7 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у вересні 2017р. становив 2675,6 грн (у вересні 2016р. –  1982,0 грн).

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні­–вересні 2017р. становила 87550,0 тис.грн, за відповідний період 2016р. –                       34735,7 тис.грн. 

У січні–вересні 2017р. населенням області сплаченоза спожиті житлово-комунальні послуги1377,5 млн.грн, або 84,9% нарахованих за даний період сум (у січні–вересні 2016р. населенням було сплачено           

Заборгованість населення області на кінець вересня 2017р. за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 102,6 млн.грн,за послуги газопостачання – 56,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 48,2 млн.грн,за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,8 млн.грн.

Крім того, за електроенергію сплачено у вересні 2017р. 75,1 млн.грн.Сума заборгованостіза електроенергію на кінець вересня становила 50,7 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітнихна кінець вересня 2017р. становила 14,3 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 77,9% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області зменшився на    0,1 в.п.порівняно з серпнем 2017р. і становив  на кінець вересня 2017р. 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,0%, у міських поселеннях – 1,8%.

Кількість вільних робочих місць(вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 10,3% і на кінець місяця становила 1126 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітнихна 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2017р. становило 13 осіб (проти 12 осіб на кінець серпня 2017р.). Значення показника коливалося від 3 осіб у Черкаському МЦЗ до 789 осіб у Монастирищенському РЦЗ.2

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (24,2% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та  лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,2%). 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттювпродовж вересня 2017р., становила 11,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1937 грн, що дорівнює 60,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні–вересні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5831 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 45,6%.

Примітка.До роботодавців відносяться підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники фінансових та страхових установ, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування,  а серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, виробництва електричного устатковання, сфери творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 66% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 за період з початку поточного року збільшилася в 3,6 раза, або на 55,5 млн.грн, і на             1 жовтня п.р. становила 76,5 млн.грн, що дорівнює 5,4% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2017р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств за період з початку 2017р. збільшилась в 19,8 раза, або на         56,9 млн.грн, і на 1 жовтня п.р. становила 60,0 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше зростання суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції              (на 48,4 млн.грн).

У регіональному розрізі найбільше зростання суми заборгованості зафіксовано у містах Черкаси (на 50,3 млн.грн), Сміла (на 3,7 млн.грн) та  Умань (на 1,7 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 жовтня 2017р., становила 5,2 тис. осіб, або 2,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11514 грн, що в 1,9 раза перевищує середню заробітну плату за вересень 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області, протягомсічня–вересня 2017р. обліковано15129 кримінальних правопорушень1,з них тяжких та особливо тяжких – 38,1%.

У загальній кількості злочинів 63,4% становили злочини проти власності, 10,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,0% – злочини у сфері службової діяльності та професійної

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина,  1,3% – злочини проти правосуддя, 1,0% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 0,8% становили злочини проти довкілля та у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–вересня 2017р. на території області було скоєно             43 умисних вбивства і замахів на вбивство, 59 умисних тяжких тілесних ушкоджень,  зафіксовано 12 випадків зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Також за даний період 2017р. виявлено 7277 випадків крадіжок,                   1116 –  шахрайств, 286 – грабежів, 64 випадки хабарництвата53 випадки розбоїв.

Правоохоронними органами протягом січня–вересня 2017р. виявлено 34 особи, які скоїли злочини у складі 7 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–вересень 2017р. становила 9847 осіб, із числа яких 3715 – жінки, 853 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 122 – неповнолітні та 51 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,9%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 5704 та 789 осіб, серед яких 38,6% – жінки (2509 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 334 особи, з яких  18,0% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 175 осіб, із числа яких 7,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 21,7% було вбито.

  Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2349, з них жінки – 12,0%, неповнолітні – 3,2%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 22,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість,11,3% – вчинили злочин у складі групи, 10,8% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,8%, безробітних – 11,7%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб)у вересні 2017р. становив 1959,8млн.грн. Порівняно із вереснем 2016р. його фізичний обсяг збільшився на2,4%.

Оборот роздрібної торгівлі1 у січні–вересні 2017р. становив            13759,4 млн.грн.,що у порівнянних цінах на 9,8% більше від обсягу січня–вересня 2016р. У вересні 2017р. проти вересня 2016р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 9,8%, проти серпня 2017р. – зменшився на 6,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні–вересні 2017р. становив 7840,1 млн.грн., що в порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня–вересня 2016р.

Сільське господарство        

За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина займає 4 місце серед областей України. За розрахунковими даними обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств за січень–вересень 2017р. проти січня–вересня 2016р. скоротився на 12%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 14%.

Сільськогосподарські товаровиробники всіх категорій господарювання станом на 1 жовтня п.р. отримали 1259,8 тис. т зерна, щона40% менше, ніж на цей період в минулому році. Зменшення виробництва спостерігалось по всіх культурах зернової групи, зокрема пшениці – на 41%, ячменю – на 36%, вівса – на 57%, гречки – на 17%, проса – майже втричі. Збільшилось виробництво лише зернобобових культур (на 24%). Скорочення виробництва зернових культур відбулося як за рахунок зменшення площ збирання, так і зниження урожайності на 13,7 ц з 1 га.

Сільськогосподарськими підприємствами отримано 78% загального обсягу зерна, в т.ч.  пшениці – 83%,  ячменю – 61%.

В усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2016р. зменшилось виробництво соняшника на 9%, що обумовлене зниженням урожайності на 2,3 ц.За рахунок скорочення площ збирання та зниження урожайності, зменшилось виробництво ріпаку на 9%, сої – на 14%.

На збільшення виробництва цукрової сировини (на 9%) вплинуло розширення площ збирання, хоча урожайність знизилась на 75 ц. 

 Виробництво картоплі зменшилось на 13%, а овочів – на 12% (валовий збір становить відповідно724,7 та 244,2 тис.т).

Черкащина вносить вагомий вклад у виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 2 місце, молока – 8,  яєць – 9.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 314,7 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 2% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вироблено 397,3 тис.т молока (на 3% менше) та 499,7 млн.шт яєць (на 12% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–вересні 2017р. складала відповідно 7%, 42% та 46%.

Станом на 1 жовтня 2017р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 жовтня 2016р. скоротилась на 5% і становить 190,1 тис.голів,  корів – на 7% (82,2 тис.голів), свиней – на 8%     (377,7 тис.голів), овець і кіз – на 4% (40,2 тис.голів), птиці – на 2%                (24,9 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 36% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 44% корів, 46% свиней, 91% овець і кіз, 25% птиці всіх видів.

На 1 жовтня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 780,2 тис.т зерна (на рівні відповідної дати 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 402,6 тис.т зерна, у т.ч. 216 тис.т пшениці, 120,4тис.т кукурудзи, 44 тис.т ячменю, 1,4 тис.т жита.Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  377,6 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 201,9 тис.т (на 10% менше проти      1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 115,8 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання –  86,1 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–вересні 2017р. становила 3699 грн за т (проти січня–вересня 2016р. зросла на 25%), з них на пшеницю – 3828,6 грн    за т (на 19%), на кукурудзу – 3600,3 грн. за т (на 35%), ячмінь – 3554,7 грн за т (на 23%); на соняшник – 8899,3 грн за т (на 4% більше).

Промисловість

У січні–вересні 2017р. порівняно січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,2%(по Україні – 99,7%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 97,3%, у переробній – 99,2%.

На підприємствахз виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції становив 99,3%. У січні–вересні 2017р. вироблено        2,3 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 1,1 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 192,6 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 985 т виробів ковбасних, 21,4 тис.т овочів консервованих натуральних, 56,9 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих),  5,4 тис.т масла вершкового, 1,8 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 13,7 тис.т сирів сичужних та плавлених,      86,3 тис.т борошна, 34,9 тис.т круп, 18,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 3,1 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 1,2 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),10,3 млн.дал напоїв безалкогольних.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 89,9%. За січень–вересень 2017р. вироблено 19,2 тис пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих, 86,4 тис жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 35,2 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 101,1 тис блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 10,3 тис пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції збільшився на 10,7%. Вироблено 36 шт  вікон, дверей балконних та їх рам з деревини, 141 шт дверей та їх коробок та порогів з деревини, 13,0 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини, 7,7 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. 

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск продукції становив 61,5%. З початку 2017р. випущено 271,9 тис.т аміаку безводного, 112,7 тис.т сечовини, 133,3 тис.т нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше), 374 т фарб та лаків інших, сикативів готових, 896 т засобів мийних та засобів для чищення, 114,2 т засобів для гоління, дезодорантів для тіла та антиперспірантів, засобів для прийняття ванн, засобів парфумних, косметичних та туалетних.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції збільшився на 1,8%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 99,0%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 125,6%.

Умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяг промислового виробництва збільшився на 18,7%. З початку 2017р.більше вироблено інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; трансформаторів електричних; вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії для товарів і матеріалів; обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин); обладнання промислового для перероблення м'яса або птиці.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зменшилось на 6,5%. У січні–вересні 2017р. вироблено          1286,6 млн.кВт·годин електроенергії, що на 6,2% більше ніж у відповідному періоді 2016р., відпуск теплоенергії зменшився на 18,5%.

               Будівництво

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 713,6млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 107,5%.

Зросло будівництво інженерних споруд на 20,8% та будівель – на 1,4%,
у т.ч. нежитлових – зросло на 26,1%, житлових – зменшилось на 19,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 78,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 12,9% та 8,3% відповідно.

Підприємствами м.Черкаси виконано 65,7% загальнообласного обсягу будівельних робіт.

Транспорт

           За січень–вересень 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області збільшився проти січня–вересня 2016р. на 11,3% і становив            7800,2 млн.ткм.

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту області становив  8702,5 тис. т., що на 18,1% більше проти обсягів січня–вересня 2016р. 

Залізничним транспортом у січні–вересні 2017р. відправлено 4899,0 тис.т вантажів, що порівняно із січнем–вереснем 2016р. більше на 6,3% та виконано вантажооборот в обсязі 6927,0 млн.ткм, що більше обсягів січня–вересня 2016р. на 9,8%. Збільшилось відправлення основних видів груп номенклатурних вантажів: зерна і продуктів перемолу – на 33,0%, будівельних матеріалів – на 33,7%, брухту чорних металів – на 11,4%. Скоротилося відправлення проти січня–вересня 2016р. лісових вантажів – на 13,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 42,3%.

Автомобільним транспортомвідправлено 3785,5 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі  873,1 млн.ткм, що відповідно на 37,4% та 24,5% більше проти січня–вересня 2016р. Обсяг перевезених вантажів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшився порівняно із відповідним періодом 2016р. в 1,9 раза і становив 2209,7 тис.т.

Загальний обсяг пасажирооборотуу січні–вересні 2017р. становив                       2032,5 млн.пас.км, що більше обсягів відповідного періоду 2016р. на 5,8%. Збільшення обсягів  пасажирообороту відбулося на всіх видах транспорту, які здійснювали перевезення пасажирів, зокрема, тролейбусному – на 33,0%, на залізничному – на 5,3%, на автомобільному транспорті – на 3,0%.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2017р. скористалися 71,7 млн. пасажирів, що більше на 8,1% проти січня–вересня 2016р.

Залізничним транспортом відправлено у січні–вересні 2017р. 2009,0 тис. пасажирів, що на 9,1% менше обсягів січня–вересня 2016р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні становила 1582,0 тис., що на 2,3% менше обсягів січня–вересня 2016р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися 51,4 млн. пасажирів, що на 2,0% більше обсягів січня–вересня 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців зросли на 0,4% і становили 11,0 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 18,3 млн. пасажирів, або на 33,0% більше обсягів січня–вересня 2016р. 

 Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–серпні 2017р. експорт товарів становив 387,2 млн.дол. США, імпорт – 239,4 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 34,6%, імпорт – на 30,1%. Позитивне сальдо становило          147,8 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. – 100,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами  із 114 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Білорусі – 15,1%, Китаю – 9,0%, Польщі – 7,3%, Єгипту – 5,7%, Індії – 4,7%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 132,0 млн.дол., або 34,1% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–серпнем 2016р. на 30,8%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 34,3%, готові харчові продукти – 24,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 17,7%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 18,1%, Китаю – 14,5%, Німеччини – 11,9%, Польщі – 6,5%, Швеції – 5,5%, Франції – 4,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 104,4 млн.дол., або 43,6% від загального обсягу та збільшився проти січня–серпня 2016р. на 5,7%.

У товарній структурі імпорту переважали: продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 23,1%, машини, обладнання та механізми; електромеханічне обладнання – 17,9%, мінеральні продукти – 13,7%, продукти рослинного походження – 8,3%.                

Споживчі ціни

Індекс  споживчих  цін  (індекс  інфляції)  у  січні–вересні  2017 р.  по Черкаській області становив 110,8% (у січні–вересні 2016 р. – 106,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 15,1%. Найбільше (на 66%) зросли ціни на фрукти. На 37,9–26,8% стали дорожчими сало, овочі, м’ясо та м’ясопродукти, на 18,6–4,4% – рис, хліб, молоко та молочні продукти, цукор, масло, маргарин, макаронні вироби, соняшникова олія, безалкогольні напої. Водночас суттєво (на 14,8%) подешевшали гречані крупи, на 12,5% – яйця.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 9% в основному спричинено підвищенням цін (тарифів) наутримання будинків та прибудинкових територій на 39,7%, електроенергію – на 28,1%, тверде паливо – на 20,8%, каналізацію – на 12,5%, водопостачання – на 9,9%, оренду житла – на 9,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 7%, що викликано подорожчанням амбулаторних послуг на 17,7% та послуг лікарень – на 16,8%.  Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання стали дорожчими на 4,8%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 9,3% пов’язано переважно з подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 18,7%. Крім того, на 8,9% зросли ціни на паливо та мастила, на 4,5% – на перевезення залізничним пасажирським транспортом.                                                                                                                                                                                                            

Підвищення цін у сфері зв’язку на 6,8% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 66,8% та мобільного зв’язку – на 11,5%.

Послуги освіти зросли в ціні на 19,3%, зокрема, вищої – на 22,7%, середньої – на 15,7%. Плата за утримання дітей у дошкільних закладах підвищилася на 9,4%. 

       

       

 

Повернутись