Соціально-економічне становище Черкаської області за січень-лютий 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень-лютий 2018 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населенняу Черкаській області, за оцінкою, на    1 лютого 2018р. становила 1219,1 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність наявного населення зменшилась на 1245 осіб.

Порівняно з січнем 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 11 осіб.

Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 747 осіб, померлих – 1952 особи.

У січні–лютому 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 9,3 тис. домогосподарств (83,2% із числа тих, що звернулися за субсидіями), із них  у міських поселеннях  –          6,4 тис., в сільській місцевості – 2,9 тис.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2018р. становила 13728,8 тис. грн, (у міських поселеннях –    9069,7 тис. грн та в сільській місцевості – 4659,1 тис. грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018р. зменшився порівняно із лютим 2017р. на 7,3% і становив 1574,1 грн.

У січні–лютому 2018р.сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у становила 14324,8 тис. грн.

У лютому 2018р. населенням області сплаченоза спожиті житлово-комунальні послуги250,7 млн. грн  (86,1% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії  – 85,6 млн. грн (86,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення області на кінець лютого 2018р. за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 274,6 млн. грн, за постачання електричної енергії  –  57,2 млн. грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,5 млн. грн, за вивезення побутових відходів – 7,6 млн. грн.

В той же час, за рахунок попередньої оплати послуг, перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з постачання природного газу та централізованого постачання холодної води та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець лютого 2018р. була відсутня.

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 20,7 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 85,2% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на      0,1 в.п.порівняно з січнем 2018р. і становив на кінець лютого 2018р. 2,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 3,7%, у міських поселеннях – 2,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттюв лютому 2018р. становила 18,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2330 грн, що дорівнює 62,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вільних робочих місць(вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем збільшилась у 1,6 раза і на кінець місяця становила 949 одиниць.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (22,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та  лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,6%).   

Навантаження зареєстрованих безробітнихна 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого 2018р. становило 22 особи (проти 33 осіб на кінець січня 2018р.).

Доходи населення

У січні–лютому 2018р.розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій         (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 27,9% і становив 6506 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, фінансова та страхова діяльність, професійна, наукова та технічна діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг, тимчасовому розміщуванні й організації харчування і не перевищував 70% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив111,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 за період з початку 2018 року зменшилася на 17,6%, або на 19,5 млн.грн і на 1 березня 2018р. становила 91,4 млн.грн, що дорівнює 6,3% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств за період з початку 2018р. зменшилась на 21,3%, або на 20,2 млн.грн і на                 1 березня 2018р. становила 74,7 млн.грн.Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 19,1 млн.грн), оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на3,9 млн.грн), але при цьому відбувся значний ріст заборгованості в складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту  (на3,1 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 березня 2018р., становила 8,6 тис. осіб, або 4,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8715 грн, що в 1,3 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2018р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області,протягомсічня–лютого 2018р. обліковано3776 кримінальних правопорушень1,з них тяжких та особливо тяжких – 36,8%.

У загальній кількості злочинів 60,6% становили злочини проти власності, 13,0% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,3,8% – злочини проти авторитету органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, по  3,1% становили злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 1,6% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–лютого 2018р. на території області було скоєно 12 умисних вбивств і замахів на вбивство, 10 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 1 випадок зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 1727, шахрайств – 302, грабежів – 63, розбоїв – 9, хабарництва – 14.

Правоохоронними органами протягом січня–лютого 2018р. виявлено 12 осіб, які скоїли злочини у складі 3 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2018р. становила    2494 особи, із числа яких 884 – жінки, 151 – особи похилого віку та інваліди     1 і 2 групи, 20 – неповнолітні та 12 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,0%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 1374 та 222 особи, серед яких 35,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 58 осіб, з яких  22,4% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 47 осіб, із числа яких 4,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 12,8% було вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 314, з них жінки – 8,9%, неповнолітні – 1,6%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 23,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 11,1% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 4,5% – вчинили злочин у складі групи.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,6%, безробітних – 10,5%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–лютому 2018р. становив 4,3 млрд.грн. Порівняно із січнем–лютим 2017р. його фізичний обсяг збільшився на 14,5%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 3,2 млрд.грн,що у порівнянних цінах на 9,3% більше обсягу січня–лютого 2017р.

У лютому 2018р. проти лютого 2017р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 8,4%, проти  січня 2018р. – зменшився на 4,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–лютому 2018р. становив 1803,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,5% більше обсягу січня–лютого 2017р.

Сільське господарство           

Обсяг продукції сільського господарствав усіх категоріях господарствза січень–лютий 2018р. проти січня–лютого 2017р. становив 93%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 94%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 69,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1% менше порівняно з січнем–лютим 2017р., вироблено 69,6 тис.т молока (на 3% менше) та 81,6 млн.шт яєць (на 10% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у  січні-лютому 2018р. складала відповідно 9%, 32% та 35%.

Станом на 1 березня 2018р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 березня 2017р. скоротилось на 5% і становить 169,6 тис.голів, корів – на 6% (78,6 тис.голів), свиней  – на 14% (329,9 тис.голів), овець і кіз – на 6% (32,7 тис.голів), а кількість птиці свійської зросла на 3% (23,6 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 30% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 42% корів, 41% свиней, 89% овець і кіз, 17% птиці всіх видів.

На 1 березня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1119,9 тис.т зерна (на 11% менше проти 1 березня 2017р.). Запаси насіння соняшнику становили 161,2 тис.т (на 26% менше проти               1 березня 2017р.).

Промисловість

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. індекс промислової продукції становив 99,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 159,4%, у переробній – 97,9%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції становив 91,9%. У січні–лютому 2018р. вироблено 454 т туш, напівтуш, четвертин необваленихяловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 176 т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 6,1 тис.т тушок кур, курчат свіжих чи охолоджених, 171 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 10,7 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 386 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і витриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 1,9 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 372 т сиру плавленого (крім тертого або порошкового), 19,1 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 6,1 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 3,6 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 201,9 тис.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),1,4 млн.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 114,8%. У січні–лютому 2018р. вироблено 1,5 тис пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих, 25,3 тис жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 12,1 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 19,0 тис блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 0,9 тис пар жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції збільшився у 2,1 раза. Вироблено 17 штдверей та їх коробок та порогів з деревини, 5,5 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, 1,4 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. 

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск продукції становив 86,8%. У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. менше випущено сечовини на 23,3%, засобів мийних та засобів для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для роздрібної торгівлі – на 20,4%, нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) – на 13,2%, мила та речовин поверхнево-активних органічних у вигляді брусків, брикетів, фігурних формованих виробів або у інших формах для туалетних цілей – на 6,1%, фарб та лаків інших, диспергованих чи розчинених у водному середовищі – на 5,6%, аміаку безводного – на 1,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції зменшився на 15,2%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 110,2%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 114,0%.

Умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяг промислового виробництва зменшився на 1,6%. Скоротилось виробництво інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; трансформаторів інших потужністю більше 1 кВ А, але не більше 16 кВ А; машин пральних ємністю 10 кг і менше сухої білизни неавтоматичних; обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; розпушувачів та культиваторів; інкубаторів та брудерів для птахівництва.

Упостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво збільшилось на 1,6%.У січні–лютому 2018р. вироблено 385,2 млн.кВт·год електроенергії, що на 18,5% більше ніж у січні–лютому 2017р. Відпуск теплоенергії зменшився на 13,2%.       

        Будівництво

У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 116,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 114,7%.

Зросло будівництво інженерних споруд у 1,6 раза та будівництво будівель – на 3,7%, у тому числі житлових – зросло на 36,1%, нежитлових – зменшилось на 21,1%.

Нове будівництво, реконструкції та технічнепереозброєння у січні-лютому 2018р. становило 87,6% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів  (2,9% та 9,5% відповідно).

Транспорт

У січні–лютому 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області зменшився проти січня–лютого 2017р. на 3,8% і становив 1688,7 млн.ткм. Підприємствами транспорту перевезено 1748,5 тис. твантажів, що на 5,3% менше обсягу січня–лютого 2017р. 

Залізничним транспортом у січні–лютому 2018р. відправлено 905,2 тис.т вантажів, що на 19,8% менше ніж у січні–лютому 2017р. та виконано вантажооборот в обсязі 1494,9 млн.ткм, на 6,8% менше січня–лютого 2017р. Скоротилося відправлення основних видів груп номенклатурних вантажів: будівельних матеріалів – на 23,5%, зерна і продуктів перемолу – на 24,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 10,8%, лісових вантажів – на 2,9%. Збільшилось відправлення брухту чорних металів на 35,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту(з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) відправлено 843,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот  в обсязі 193,8 млн.ткм, що відповідно на 17,5% та 27,9% більше ніж у січні–лютому 2017р.

Загальний обсяг пасажирооборотувсіма видами транспорту у січні–лютому 2018р. становив  378,2 млн.пас.км, що на 0,2% більше обсягу січня–лютого 2017р. Збільшення обсягу пасажирообороту відбулося на тролейбусному (на 23,3%) та залізничному (на 7,0%) транспорті, на автомобільному транспорті відбулося зменшення пасажирообороту на 14,5%.

Послугами пасажирського транспорту у січні–лютому 2018р. скористалися 15,1 млн. пасажирів, що на 9,2% менше ніж у січні–лютому 2017р.

Залізничним транспортом відправлено 366,0 тис. пасажирів, що на 3,5% менше обсягу січня–лютого 2017р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні, становила 282,0 тис., що на 8,7% менше обсягів січня–лютого 2017р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися 10,1 млн. пасажирів, що на 19,3% менше обсягу січня–лютого 2017р.

Електротранспортом перевезено 4,7 млн. пасажирів, або 123,3% від обсягу  січня–лютого 2017р.

 Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2018р. експорт товарів становив 49,6 млн.дол. США, імпорт – 27,5 млн.дол. Порівняно з січнем 2017р. експорт збільшився на 19,3%                (на 8,0 млн.дол.), імпорт – на 3,3% (на 0,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 22,1 млн.дол.  (у січні 2017р. – 15,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 81 країни світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 34,3%, Білорусі – 11,2%, Польщі – 7,7%, Об`єднаних Арабських Еміратів – 6,3%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 15,0 млн.дол., або 30,3% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з січнем 2017р. на 15,1%.

Основу товарної структури експорту області складали жири та олії тваринного або рослинного походження – 44,9%, продукти рослинного походження – 22,8%, готові харчові продукти – 14,1%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 25,7%, Російської Федерації – 12,1%, Польщі – 10,1%, Німеччини – 7,6%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 7,6 млн.дол., або 27,6% від загального обсягу та збільшився проти січня 2017р. на 36,0%.

У товарній структурі імпорту переважали: продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 28,2%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 19,4%, мінеральні продукти – 12,7%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2018р. по Черкаській області становив 102,2% (у відповідному періоді 2017 р. – 102,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,3%. Найбільше (на 13,1% і 9,9%) зросли ціни на фрукти та овочі. На 5,6–1,4% стали дорожчими яловичина, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, яйця, маргарин, соняшникова олія. Водночас на 9,2% подешевшали гречані крупи, на 1,8–1,3% – сало, цукор, рис.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,5%, що в основному спричинено подорожчанням твердого палива на 4,9%, матеріалів для утримання і ремонту житла – на 4,4%, послуг з утримання та ремонту житла – на 3,2% та підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 1,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,9% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 6,7%, послуг лікарень – на 4,2% та фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,1%.

У сфері транспорту ціни підвищилися на 6,0% головним чином через подорожчання палива та мастил на 6,8%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 5,3%  та автомобілів – на 5,2%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 4,7% зумовлено переважно  подорожчанням поштових послуг на 25,0%, послуг інтернету – на 9,0% та місцевого телефонного зв’язку – на 8,2%.

    Інформація надана за даними офіційного сайту обласної ради

 

Повернутись