Статистичні дані (січень - червень 2019 року)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

засічень-червень 2019 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення у Черкаській області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 1200,0тис. осіб. Упродовж січня–травня 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 6360 осіб.

Порівняно з січнем–травнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 602 особи.

Кількість живонароджених у січні–травні 2019р. становила 3174 особи, померлих – 9083 особи.

У червні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуготримували 115,4 тис. домогосподарств області.

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у червні 2019р. зменшився порівняно із червнем 2018р. на 9,5% і становив 54,0 грн.

Кількість домогосподарств, які звернулись за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2019р. становила 179,6 тис., що порівняно з січнем–червнем 2018р. менше в 1,5 раза. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 58,3% таких звернень, у сільській місцевості – 41,7%.

У січні–червні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послугпризначено 147,0 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848); із них у міських поселеннях – 82,6 тис. домогосподарств та 64,4 тис. – в сільській місцевості. Порівняно із січнем–червнем 2018р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилась в 1,7 раза.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2019р. становила 37,3 млн.грн (із них у міських поселеннях – 24,1 млн.грн та в сільській місцевості – 13,2 млн.грн), що порівняно з відповідним періодом 2018р. більше на 46,4%.

У січні–червні 2019р. 13,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях -2,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості -11,1 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, у порівнянні із січнем–червнем 2018р. зменшилася у 1,9 раза.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–червні 2019р. становила 38,6 млн.грн (у міських поселеннях – 7,3 млн.грн, в сільській місцевості – 31,3 млн.грн), у січні–червні 2018р. сума призначених субсидій становила 72,2 млн. грн (у міських поселеннях – 11,1 млн. грн, в сільській місцевості – 61,1 млн. грн).

Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у червні 2019р. становив 2793,9грн (у червні 2018р. – 3074,1грн).

Сума отриманих субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–червні 2019р. становила 29,4 млн.грн, у січні–червні 2018р. відповідний показник становив 53,1 млн.грн.

У червні 2019р. населенням області сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 169,0 млн.грн (159,6% нарахованих за цей період сум1), за постачання електричної енергії сплачено 83,3 млн.грн (83,4% нарахованих за цей період сум1).

Заборгованість населення області на кінець червня 2019р. за централізоване опалення та постачання гарячої води – 288,0 млн.грн, за послуги з постачання природного газу становила 202,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 64,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 47,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 15,5 млн.грн,за постачання електричної енергії – 78,7 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

За даними Черкаського обласного центру зайнятості на кінець червня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних становила14,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,9% громадян. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області зменшився на    0,2 в.п. і становив на кінець червня 2019р. 1,9% населенняпрацездатного віку,2,2% –у сільській місцевості, у міських поселеннях – 1,7%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттювпродовж червня 2019р., становила 11,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2934 грн, що дорівнює 70,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 13,9% і на кінець місяця становила 1376 одиниць.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (23,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,9%).

Навантаження зареєстрованих безробітнихна одну вакансію по областіна кінець червня 2019р. порівняно з попереднім місяцем не змінилося і становило 10 осіб.Значення показника коливалося від 3 осіб у Черкаському МЦЗ до 714 осіб у Монастирищенській районній філії ЧОЦЗ1

Доходи населення

У січні–червні 2019р.розмір середньомісячної номінальної заробітної платиштатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 19,0% і становив 8415 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність,державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування,а серед промислових видів діяльності – виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,5 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, виробництві електричного устатковання, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 59% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної платиу січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив109,5%.

Загальна сумазаборгованості з виплати заробітної плати2за період з початку 2019 року зменшилася на 36,3%, або на 21,2 млн.грн і на 1 липня 2019р. становила 37,3 млн.грн, що дорівнює 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2019р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств за період з початку 2019р. зменшилась на 46,9%, або на 19,7 млн.грн і на 1 липня 2019р. становила 22,4 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві

хімічних речовин і хімічної продукції (на 21,5 млн.грн), у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 1,8 млн.грн), виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання (на 824,1 тис.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 669,0 тис.грн), добувній промисловості і розробленні кар`єрів (на 401,2 тис.грн). При цьому утворилася заборгованість в сфері охорони здоров'я і наданні соціальної допомоги (1,1 млн.грн) та збільшилась у складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту (на 2,5 млн.грн); оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 1,1 млн.грн); у професійній, науковій та технічній діяльності (на 754,8 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 липня 2019р., становила 1491 особу, або 0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 15,0 тис. грн, що в 1,7 раза перевищує середню заробітну плату за червень 2019р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області протягом січня–червня 2019р. обліковано 8530 кримінальних правопорушень1,з них тяжких та особливо тяжких – 33,3%.

У загальній кількості злочинів 55,9% становили злочини проти власності, 12,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 7,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,5,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,4% –злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і

громадянина, по 2,3% становили злочини проти громадської безпеки та

злочини у сфері господарської діяльності, 2,0% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти довкілля, 0,6% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж електрозв’язку.

Протягом січня–червня 2019р. на території області було скоєно 19 умисних вбивств і замахів на вбивство, 26 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 9 випадків зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

  Також за січень–червень 2019р. кількість випадків крадіжок становила 3669, шахрайств – 659,грабежів – 141, розбоїв – 32 та хабарництва – 30.Правоохоронними органами протягом січня–червня 2019р. виявлено 22 особи, які скоїли злочини у складі 5 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2019р. становила 5032 особи, із числа яких 1754 – жінки, 384 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 55 – неповнолітні та 28 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (66,8%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 2872 та 488 осіб, серед яких 34,5% – жінки (1159 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 132 особи, з яких 26,5% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 109 осіб, із числа яких 7,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 11,9% було вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1355, з них жінки – 13,6%, неповнолітні – 2,1%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має не зняту або непогашену судимість, 11,4% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 4,7% – вчинили злочин у складі групи.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 72,7%, безробітних – 9,4%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–червні 2019р. становив 22363,6 млн.грн. Порівняно із січнем–червнем 2018р. його фізичний обсяг збільшився на 24,0%.

Оборот роздрібної торгівлі1 у січні–червні 2019р. становив 12615,0 млн.грн,що у порівнянних цінах на 16,3% більше від обсягу січня–червня 2018р. У червні 2019р. проти червня 2018р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 18,9%, проти травня 2019р. – на 5,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні–червні 2019р. становив 7056,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,1% більше від обсягу січня–червня 2018р.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств у січні–червні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 105%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 107%.

Під урожай 2019р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1192,8 тис.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 931,6 тис.га (78% до загальної площі), у господарствах населення – 261,2 тис.га (22%).

Зернові та зернобобові культури посіяні на площі 675,1 тис.га, що на 1% більше ніж торік, у тому числі зернова кукурудзи займає 403,3 тис.га (на 9% більше), просо – 2,1 тис.га (у 3,6 раза більше). Менше проти попереднього року посіяно пшениці на 3%, ячменю – на 10%, гречки – 29%, жита та зернобобових – майже вдвічі. З числа технічних культур скоротилися площі під цукровим буряком (фабричним) на 32%, соєю – на 5%, соняшником – на 3%, а під ріпаком розширилися на 25%. Площа посіву картоплі та овоче-баштанних культур зросла на 3% і становить 72,4 тис.га.

У сільськогосподарських підприємствах у структурі засіяної площі зернові і зернобобові культури займають 60%, соняшник – 19%, соя – 9%, ріпак – 5%, цукрові буряки – 1%, картопля та овочі – 0,7%, кормові культури – 5%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 231,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6% більше порівняно з січнем–червнем 2018р., вироблено 227,8 тис.т молока (на 7% менше) та 428,2 млн.шт яєць (на 34% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–червні 2019р. складала відповідно 7%, 36% та 40%.

Станом на 1 липня 2019р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 липня 2018р. скоротилась на 4% і становить 174,8 тис.голів, корів – на 8% (73,4 тис.голів), овець і кіз – на 4% (45,1 тис.голів), а свиней – зросла на 1% (380,7 тис.голів), птиці свійської – на 9% (29 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 33% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 40% корів, 42% свиней, 95% овець і кіз, 28% птиці всіх видів.

На 1 липня 2019р. в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 376 тис.т зерна (на 48% більше проти 1 липня 2018р.). Запаси насіння соняшнику становили 48,7 тис.т (як торік).

Промисловість

У січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. індекс промислової продукції становив 100,4%(по Україні – 100,5%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 92,8%, у переробній – 101,7%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції становив 101,5%. У січні–червні2019р. вироблено 1,6 тис.т туш, напівтуш, четвертин необваленихяловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 358т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 15,9 тис.т тушок курей, курчат свіжих чи охолоджених, 90 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 40,6 тис.т олії соняшникової та її фракцій нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 3,1 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 7,7 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 28,3 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 15,7 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 9,8 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 1,3 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),7,3 млн.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 105,0%. У січні–червні2019р. вироблено 39,0 тис жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 27,3 тис жіночих та дівчачих блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), 19,7 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 2,5 тис пар чоловічого та 3,2 тис пар жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції у січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 98,0%. Вироблено 15,8 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, 5,8 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих.

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукціїпроти січня–червня 2018р. індекс промислової продукції становив 116,3%. Зросло виробництво сечовини, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) в 1,6 раза, засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрібної торгівлі та аміаку безводного в 1,5 раза, мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей) – на 15,2%, засобів косметичних iндивiдуальних інших (парфумних, туалетних, для видалення волосся і т.ін.) – на 10,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції у січні–червні2019р. збільшився на 24,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 9,2%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 82,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання,обсяг промислового виробництва зменшився на 4,3%. Скоротилось виробництво печей електричних побутових кухонних інших (крім для вмонтовування та печей мікрохвильових); обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток, устатковання для газування напоїв; обладнання для зважування іншого; розпушувачів та культиваторів; інкубаторів та брудерів для птахівництва; обладнання для сільського господарства, садівництва та бджільництва; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітрявиробництво зменшилось на 5,0%. У січні–червні 2019р. вироблено 877,1 млн.кВт·год електроенергії, що на 25,1% менше ніж у січні–червні 2018р., відпуск пари та води гарячої збільшився на 0,4%.

        Будівництво

У січні–червні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 725,1 млн.грн. У загальному обсязі виробленої будівельної продукції нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 65,8%, капітальний і поточний ремонти – 29,5% та 4,7% відповідно.

Індекс будівельної продукції у січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 110,4%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 36,9%, будівель – зменшилося на 6,2%.

Транспорт

У січні–червні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області збільшився проти січня–червня 2018р. на 12,1% і становив 5368,5 млн.ткм.

Підприємствами транспорту області перевезено 6,9 млн.т вантажів, що на 17,7% більше від обсягів січня–червня 2018р.

Залізничним транспортом у січні–червні 2019р. відправлено 2973,9 тис.т вантажів, що відповідає обсягу січня–червня 2018р. та виконано вантажооборот в обсязі 4602,5 млн.ткм (на 12,2% більше). Порівняно з січнем–червнем 2018р. збільшилось відправлення кам’яного вугілля у 31 раз, коксу – у 1,5 раза, зерна і продуктів перемолу – на 39,0%. Разом з цим скоротилося перевезення лісових вантажів на 89,9%, чорних металів – на 71,3%, будівельних матеріалів – на 47,4%, брухту чорних металів – на 17,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,7%.

Автомобільним транспортом відправлено 3961,2 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 766,0 млн.ткм, що відповідно на 35,4% та 11,4% більше ніж у січні–червні 2018р.

У січні–червні 2019р. усіма видами транспорту виконанопасажирооборот в обсязі 1385,5 млн.пас.км, що на 0,7% менше січня–червня 2018р. Зменшення обсягу пасажирообороту відбулося на тролейбусному та автомобільному транспорті (на 20,2% та 10,2% відповідно), збільшення – на залізничному транспорті (на 4,3%).

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2019р. скористалися 39,6 млн. пасажирів, що на 13,9% менше ніж у січні–червні 2018р.

Залізничним транспортом відправлено 1269,3 тис. пасажирів, що на 2,8% більше від обсягу січня–червня 2018р.

Автомобільним транспортом скористалися 27,3 млн. пасажирів, що на 11,7% менше ніж у січні–червні 2018р.

Електротранспортом перевезено 11,0 млн. пасажирів, що на 20,2% менше від обсягу січня–червня 2018р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2019р. експорт товарів становив 357211,1 тис.дол. США, імпорт – 292453,4 тис.дол. Порівняно з січнем–травнем 2018р. експорт збільшився на 15,0% (на 46607,2 тис.дол.), імпорт – на 44,1%                             (на 89462,5 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 64757,7 тис.дол. (у січні–травні 2018р. також позитивне – 107613,0 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 107 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю – 13,4%, Індії – 9,5%, Нідерландів та Білорусі – по 6,2%, Єгипту – 6,0%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 135102,1 тис.дол., або 37,8% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–травнем 2018р. у 1,5 раза.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 42,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 28,4%, готові харчові продукти – 9,8%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Угорщини – 17,4%, Китаю – 15,1%, Німеччини – 12,4%, Польщі – 9,2%, Російської Федерації – 7,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 181760,9 тис.дол., або 62,2% від загального обсягу та збільшився проти січня–травня 2018р. у 1,9 раза.

У товарній структурі імпорту переважали: мінеральні продукти – 30,9%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 18,5%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 16,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 5,8%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2019 р. по області становив 103,1% (у відповідному періоді 2018 р. – 104,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%.Найбільше (на 42,2% і 24,1%) зросли ціни нафрукти та овочі. На 10,1–2,3% стали дорожчимицукор, продукти переробки зернових, хліб, масло, макаронні вироби, кисломолочна продукція, рибата продукти зриби, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на49,5% подешевшали яйця, на 4,5% – рис.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду на 18,4%, опалення – на 16,7%, цін на кам’яне вугілля – на 16,4%,плати за оренду житла – на 4,0%, тарифів на водопостачання – на 3,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,5%. Разом з тим відбулося зниження цін на природний газ на 12,7%.

Зростання цін усфері охорони здоров’я на 4,6%викликано насамперед подорожчаннямамбулаторних послуг на 15,0% та послуг лікарень – на 4,9%. Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання стали дорожчими на 2,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,8% головним чином через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 20,9%. Водночас паливо та мастила знизилися в ціні на 1,5%.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 8,4% зумовлено подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 12,0%, послуг інтернету – на 10,5%.

Послуги освіти подорожчали на 3,6%, зокрема, дошкільної – на 11,8%, вищої – на 2,7%.

 

Повернутись