Статистичні дані за січень 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

за січень2018 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населенняу Черкаській області, за оцінкою, на на 1 січня 2018р. становила 1220,4 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність наявного населення зменшилась на 10844 особи.

Порівняно з 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 709 осіб.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 9640 осіб, померлих – 20034 особи.

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5,5 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями)), із них  у міських поселеннях  – 3,8 тис., в сільській місцевості – 1,7 тис. Порівняно із січнем 2017р. кількість  домогосподарств, яким призначено субсидії зменшилась у 4,7 раза.

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2018р. становила 7873,3 тис.грн., (у міських поселеннях – 5360,5 тис. грн та в сільській місцевості – 2512,8 тис. грн), у відповідному періоді 2017р. –   42509,0 тис. грн (у міських поселеннях – 21553,8 тис. грн, у сільській місцевості -20955,2 тис. грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у січні 2018р. зменшився порівняно із січнем 2017р. на 13,0% і становив 1418,1 грн.

Крім того, у січні 2018р. 356 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях -47 домогосподарствам, у сільській місцевості -309. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, у порівнянні із січнем 2017р. зменшилася у  3,5 раза.

Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у січні 2018р. зріс порівняно із січнем 2017р. на 44,0%  і становив 3237,1 грн.

Сума отриманих субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2018р. становила       10262,0 тис. грн, у січні 2017р. відповідний показник становив 10754,2 тис. грн.

У січні 2018р. населенням області сплаченоза спожиті житлово-комунальні послуги215,6млн. грн (61,3% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії  – 70,7 млн. грн (71,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення області на кінець січня 2018р. за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 251,7 млн. грн, за постачання електричної енергії – 59,9 млн. грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,0 млн. грн, за вивезення побутових відходів – 7,5 млн. грн, за централізоване водопостачання  та водовідведення – 0,7 млн. грн. В той же час, за рахунок попередньої оплати послуг,за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець січня 2018р. була відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

 

Кількість зареєстрованих безробітнихна кінець січня 2018р. становила 19,9 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 84,2% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на   0,3 в.п.порівняно з груднем 2017р. і становив  на кінець січня 2018р. 2,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 3,5%, у міських поселеннях – 2,0%.

Кількість вільних робочих місць(вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем збільшилась у 2,5 раза і на кінець місяця становила 609 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітнихна 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня 2018р. становило 33 особи (проти 74 осіб на кінець грудня 2017р.).

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (18,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та  лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,6%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня 2018р., становила 14,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2397 грн, що дорівнює 64,4% законодавчовизначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Доходи населення

 

У січні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6418 грн і порівняно з груднем 2017р. становив 88,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність,державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, транспорт, а серед промислових видів діяльності – виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших

 

 

Примітка.До роботодавців відносяться підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці.

транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, у сфері творчості, мистецтва та розваг,виробництві електричного устатковання і не перевищував 70% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 110,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 за період з початку 2018 року зменшилася на 0,1%, або на 163,4 тис.грн і на 1 лютого 2018р. становила 110,7 млн.грн, що дорівнює 7,8% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2018р. зменшилась на 0,8%, або на 773,6 тис.грн і на 1 лютого 2018р.становила 94,2 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 7,2 млн.грн), але при цьому відбувся ріст заборгованості в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 4,9 млн.грн), складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту ( на 1,8 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 лютого 2018р., становила 8,2 тис. осіб, або 3,8% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11527 грн, що в 1,8 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2018р.

Послуги

У IV кварталі2017р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області, становив 2281,3 млн. грн, що                 (у фактичних цінах) на 11,4% більше до відповідного кварталу 2016р.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг найбільшу питому вагу займають послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 36,2%, послуги у сфері телекомунікацій – 13,2%, операції з нерухомим майном – 7,0%, послуги у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 5,5%, послуги  у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4,8%, послуги  у сфері освіти – 3,7%, послуги у галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1,8%. Найменшу питому вагу займають послуги мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,4% від загального обсягу послуг.

Населенню області у ІV кварталі 2017р. надано послуг на 535,6 млн.грн, що становить 23,5% від загального обсягу реалізованих послуг.

У структурі послуг реалізованих населенню найбільшу частку складають послуги  телекомунікацій – 38,4%, у сфері транспорту – 19,3%, у сфері освіти – 14,5%, у сфері тимчасового розміщування та організації харчування – 7,0%, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 5,2% від загального обсягу послуг.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської областіпротягомсічня 2018р. обліковано2062кримінальні правопорушення1,з них тяжких та особливо тяжких – 37,4%.

У загальній кількості злочинів 58,4% становили злочини проти власності, 13,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення,5,1% –злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, 3,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,8% – становили злочини проти громадського порядку та моральності, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 1,4% – злочини проти громадської безпеки та злочини проти правосуддя, 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня 2018р. на території області було скоєно 6 умисних вбивств і замахів на вбивство, 6 умисних тяжких тілесних ушкоджень,  випадків зґвалтувань і замахів на зґвалтування не зафіксовано.

Також за січень 2018р. виявлено 915 випадків крадіжок, 142 –  шахрайств, 35 – грабежів, 4 – розбоїв та 8 – хабарництва.

Правоохоронними органами протягом січня 2018р. виявлено 9 осіб, які скоїли злочини у складі 2 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено            2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2018р. становила 1200 осіб, із числа яких 424 – жінки, 92 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 6 – неповнолітні та 10 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (59,6%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 639 та 76 осіб, серед яких 36,6% – жінки (262 особи). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 33 особи, з яких 27,3% – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 25 осіб, із числа яких 8,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 12,0% було вбито.

  Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 115, з них жінки – 10,4%, неповнолітні – 2,6%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 13,9% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 2,6% – вчинили злочин у складі групи.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 73,0%, безробітних – 10,4%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні 2018р. становив 1382,6 млн.грн. Порівняно із січнем 2017р. його фізичний обсяг зменшився на 8,9%.

Оборот роздрібної торгівлі1 у січні 2018р. становив 1668,7 млн.грн,що у порівнянних цінах на 13,8% більше від обсягу січня 2017р. У січні 2018р. проти грудня 2017р. оборот роздрібної торгівлі зменшився на 21,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні 2018р. становив 907,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,5% більше від обсягу січня 2017р.

Сільське господарство           

 

За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина займає перше місце серед областей України. За розрахунковими даними обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств за січень 2018р. проти січня 2017р. скоротився на 6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – теж на 6%.

Черкащина вносить вагомий вклад у виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає  2 місце, молока – 3,  яєць – 10.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 36,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3% менше порівняно з січнем 2017р., вироблено 36,1 тис.т молока (на 3% менше) та 41,9 млн.шт яєць (на 8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні 2018р. складала відповідно 10%, 32% та 33%.

Станом на 1 лютого 2018р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 лютого 2017р. скоротилось на 7% і становить 165,2 тис.голів, корів – на 6% (78,4 тис.голів), свиней  – на 12% (338,5 тис.голів), овець і кіз – на 5% (29,7 тис.голів), а кількість птиці свійської зросла на 5% (24,3 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 29% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 42% корів, 42% свиней, 87% овець і кіз, 17% птиці всіх видів.

На 1 лютого 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1376,4 тис.т зерна (на 11% менше проти 1 лютого 2017р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 675,7 тис.т зерна, у т.ч.     116,7 тис.т пшениці, 499тис.т кукурудзи, 25,5 тис.т ячменю, 0,7 тис.т жита.Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 700,7 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 187,3 тис.т (на 19% менше проти      1 лютого 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 106,8 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 80,5 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні 2018р. становила 3911,2 грн. за т (проти січня 2017р. зросла на 12%), з них на пшеницю – 4005,8 грн. за т (на 5%), на кукурудзу – 3910,6 грн. за т (на 14%), ячмінь – 4248,6 грн. за т (на 22%); на соняшник – 8880,7 грн за т (на 1% більше).

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7462,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 18,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких витрати у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби становили 54,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 40,5%.

У нематеріальні активи інвестовано 0,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,4% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 4,7%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 16,9% капітальних інвестицій, населенням на будівництво житла інвестовано 5,2%.

Найбільшу частку (39,5% або 2950,9 млн.грн) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, обсяги яких збільшилися на 17,9%.

Частка підприємств промислових видів діяльності становила 18,9%.

Промисловість

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 100,0% (по Україні – 103,6%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 176,7%, у переробній – 98,9%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції становив 92,3%. У січні 2018р. вироблено 212 т туш, напівтуш, четвертин необваленихяловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 76 т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 3,6 тис.т тушок кур, курчат свіжих чи охолоджених, 89 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 5,3 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 0,9 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 9,5 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 3,2 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 2,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 99,7 тис.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),0,7 млн.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 118,5%. У січні 2018р. вироблено 1,2 тис пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих, 13,7 тис жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 3,1 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 11,5 тис блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 0,5 тис пар жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції збільшився у 2,1 раза. Вироблено 7 штдверей та їх коробок та порогів з деревини, 2,1 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, 0,7 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. 

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск продукції становив 91,5%. У січні 2018р. менше випущено нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) на 21,2%, засобів мийних та засобів для чищення – на 18,1%, мила та речовин поверхнево-активних органічних у вигляді брусків, брикетів, фігурних формованих виробів або у інших формах для туалетних цілей – на 5,1%. Зросло виробництво аміаку безводного – у 3 рази, парфумів – на 43,1%, полiуретанів у первинних формах – на 22,2%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції зменшився на 18,2%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 104,9%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 121,2%.

Умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяг промислового виробництва збільшився на 9,2%. За січень 2018р.збільшився випуск трансформаторів вимірювальних потужністю не більше       1 кВ·А (уключаючи для вимірювання напруги); устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток, устатковання для газування напоїв; обладнання для сільського господарства, садівництва та бджільництва; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво збільшилось на 2,2%. У січні 2018р. вироблено 199,6 млн.кВт·годин електроенергії, що на 18,7% більше ніж у січні 2017р., відпуск теплоенергії зменшився на 18,5%.

        Будівництво

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 52,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2018р. порівняно
з січнем 2017р. становив 119,6%.

Зросло будівництво інженерних споруд в 2,2 раза та будівництво будівель – на 4,2%, у тому числі житлових – зросло на 37,9%, нежитлових – зменшилось на 19,1%.

Нове будівництво, реконструкції та технічного переозброєння у січні 2018р. становило86,9% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (3,6% та 9,5% відповідно).

У 2017 році в області прийнято в експлуатацію153,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 22,0% більше попереднього року. При цьому, обсяги прийнятого житла у міських поселеннях збільшилися на 26,5% і становили 86,6% загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію, у сільській місцевості зменшилися на 0,7% (13,4%).

Найбільше (54,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 44,7% – в одноквартирних будинках, решту (0,7%) – у гуртожитках.

Із загального обсягу житла індивідуальними забудовниками прийнято в експлуатацію 68,9 тис.м2 житла (44,9% загальнообласного обсягу).

У 2017 році прийнято в експлуатацію 1725 квартир, з них у міських поселеннях та сільській місцевості, відповідно, 1581 та 144 квартири. Загальна площа однієї квартири в середньому по області становила 79,3 м2.

Транспорт

У січні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області зменшився проти січня 2017р. на 3,5% і становив 855,6млн.ткм.

Обсяг перевезених вантажівпідприємствами транспорту області становив  763,7 тис. т, що на 12,8% менше проти обсягу січня  2017р. 

Залізничним транспортом у січні 2018р. відправлено 382,3 тис.т вантажів, що на 29,8% менше ніж у січні 2017р. та виконано вантажооборот в обсязі 771,7 млн.ткм, на 5,8% менше січня 2017р. Скоротилося відправлення: лісових вантажів – на 92,0%, зерна і продуктів перемолу – на 39,4%, будівельних матеріалів – на 17,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 12,7%. брухту чорних металів – на 11,5%.

Автомобільним транспортомвідправлено 381,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 83,9 млн.ткм, що відповідно на 15,1% та 24,2% більше проти січня 2017р. Обсяг перевезених вантажів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшився порівняно із січнем 2017р. на 30,0% і становив 246,7 тис.т.

Загальний обсяг пасажирооборотуусічні 2018р. становив                   186,7 млн.пас.км,що на 1,7% більше обсягу січня 2017р. Збільшення обсягу  пасажирообороту відбулося на тролейбусному – на 26,8%  та на автомобільному транспорті – на 0,4%.

Послугами пасажирського транспорту у січні 2018р. скористалися          7,7 млн. пасажирів, що на 0,6%  менше ніж у січні 2017р.

Залізничним транспортом відправлено 194,0 тис. пасажирів, що на 0,1% більше обсягу січня 2017р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні, становила 157,0 тис., що становить 100,1% від обсягу  2017р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися 5,2 млн. пасажирів, що на 9,4% менше обсягу січня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців зменшились на 28,3% і становили 0,9 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 2,3 млн. пасажирів, або 126,8% від обсягу  січня 2017р.

 Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. експорт товарів становив 617,8 млн.дол. США, імпорт –            404,5 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 30,2%, імпорт – на 38,9%. Позитивне сальдо становило 213,3 млн.дол. (у 2016р. – 183,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 121 країни світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Білорусі – 13,5%, Китаю – 13,3%, Польщі – 7,0%, Індії – 6,1%, Нідерландів – 4,5%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 210,0 млн.дол., або 34,0% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з 2016р. на 24,1%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 30,3%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 24,6%, готові харчові продукти – 22,8%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 15,4%, Китаю – 14,6%, Італії – 11,0%, Німеччини – 11,0%, Польщі – 6,6%, Швеції – 4,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 198,8 млн.дол., або 49,2% від загального обсягу та збільшився проти 2016р. на 38,2%.

У товарній структурі імпорту переважали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 24,8%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 22,8%, мінеральні продукти – 10,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 6,8%.

У 2017р. експорт послуг становив 27,0 млн.дол. США, імпорт –             13,9 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 37,0%, імпорт – зменшився на 37,6%. Позитивне сальдо становило 13,1 млн.дол. (у 2016р. було від'ємне  – 2,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 76 країн світу.

         Частка експорту послуг країнам ЄС становила 50,3% від загального обсягу експорту та збільшилась порівняно з попереднім роком на 17,7%, частка     імпорту – 87,2% від загального обсягу імпорту і зменшилась на 42,0%.

         Найбільші обсяги експорту послуг припадали на США – 34,6%, Велику    Британію – 13,3%, Німеччину – 8,8%, Білорусь – 6,2%, Люксембурґ – 5,1%, Латвію – 4,0%.

         У структурі експорту найбільші обсяги припадали на послуги у сфері телекомунікацій, комп`ютерні та інформаційні послуги – 45,2% від загального обсягу експорту, транспортні послуги – 21,0%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 12,0%, послуги з ремонту та технічного обслуговування – 9,6%.

         Головними партнерами в імпорті послуг були: Кіпр – 33,9%, Велика Британія – 18,0%, Німеччина – 9,3%, Франція – 8,6%, Російська Федерація – 4,5%, Польща – 4,0%.

         Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов`язані з фінансовою діяльністю – 37,7%, ділові  послуги – 24,0%, транспортні послуги – 14,9%, роялті та інші послуги, пов`язані з використанням інтелектуальної власності – 8,5%.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 337,8 млн.дол. США, або 0,9% від загального обсягу залучених інвестицій в економіку України. Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу населення на 31 грудня 2017р. становив 276,4дол.

Прямі інвестиції надійшли від нерезидентів із 43 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 88,9% загального обсягу іноземного капіталу, належать: Беліз, Кіпр, Німеччина, Чехія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Естонія та Нідерланди.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 80,4% загального обсягу. У підприємства та організації, що здійснюють операції з нерухомим майномзалучено 8,1% прямих інвестицій, у підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 5,1%,оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів– 2,4%.

Споживчі ціни

Індекс  споживчих  цін  (індекс  інфляції)  у  січні  2018 р.  по Черкаській області становив 101,1% (у січні 2017 р. – 101,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,2%. Найбільше (на 5,7–4%) зросли ціни на овочі, фрукти та яйця. На 1,9–0,7% стали дорожчими молоко та молокопродукти, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, рис, хліб. Водночас на 1,7–0,7% подешевшали цукор, гречані крупи та сало.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% в основному спричинено подорожчанням матеріалів для утримання і ремонту житла на 2,1%, підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 1,5%, та опалення – на 1,2%. Разом з тим відбулося зниження тарифів на каналізацію та водопостачання на 0,5% і 0,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 1%, що зумовлено подорожчанням послуг лікарень на 4,1% та амбулаторних послуг – на 3,4%.                                                                                                                     

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,2% пов’язано переважно з подорожчанням палива та мастил, автомобілів на 4,4%, а також транспортних послуг – на 2%.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 2,7% відбулося за рахунок подорожчання поштових послуг на 25% та місцевого телефонного зв’язку – на 8,2%.

 

Повернутись