Зміни в сімейному законодавстві

Картинки по запросу зміни в сімейному законодавстві

Відтепер той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця.

      Для підтвердження  місця проживання дитини для вирішення питання її тимчасового виїзду  за межі України з метою визначеною  ч.5 ст.157 Сімейного кодексу України (лікування, навчання, участь в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей ), той з батьків з ким проживає дитина , подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини такі документи :

·         заяву;

·         копію паспорта заявника;

·         копію паспорта дитини (у разі наявності);

·    довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

·         довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

·         копію свідоцтва про народження дитини;

·         копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

·       підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

·    копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Служба у справах дітей за результатами розгляду зазначених документів, відвідування дитини за місцем її проживання,проведення бесідиз тим із батьків, хто проживає окремо від дитини, або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, готує висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України та проект розпорядження  районної держадміністрації про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, або про відмову у затвердженні такого висновку.

Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України є:

неподання заявником документів, передбачених цим пунктом;

наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини.

Районна держадміністрація протягом семи робочих днів з дня подання заяви приймає розпорядження про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України або відмову в його затвердженні, яке оформлюється на бланку органу, який його видає.

Служба у справах дітей в день прийняття розпорядження інформує про нього:

     заявника — засобами телефонного зв’язку;

того з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі коли місце його проживання відоме) — шляхом надсилання йому копії рішення/розпорядження рекомендованим листом.

У разі коли протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження його не оскаржено, воно набирає законної сили і його копія, завірена в установленому порядку, видається заявнику для пред’явлення під час перетинання державного кордону України.

Розпорядження діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

 

                                                                    

Повернутись