Статистичні дані

Соціально-економічне становище Черкаської області за січень-серпень 2018 року

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–листопад2017 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населенняу Черкаській області, за оцінкою, на

1 листопада 2017р. становила 1222,2 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність наявного населення зменшилась на 8996 осіб.

Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 933 особи.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2017р. становила 8083 особи, померлих – 16745 осіб.

У січні–листопаді 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 387,8 тис. домогосподарств (103,8% із числа тих, які звернулися, ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р.,  але призначено їм було у 2017р.), з них у міських поселеннях – 231,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 156,2 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 97,8 тис., або в 1,3 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2017р. становила 165781,6 тис.грн, що на 16,0% менше порівняно із відповідним періодом 2016р., з неї у міській місцевості – 103705,4 тис.грн, сільській – 62076,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у листопаді 2017р. становив 470,4 грн  (у листопаді 2016р.– 1157,5 грн).

Крім того, у січні–листопаді 2017р. 34,7 тис.домогосподарствам (82,3% з числа тих, що звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що на 0,6% більше проти січня–листопада 2016р. Із загальної кількості домогосподарств, субсидії готівкою призначено  у міських поселеннях -5,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості -29,6 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 2720,7грн (у листопаді 2016р. –  1469,8 грн).

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні­–листопаді 2017р. становила 100658,5 тис.грн, за відповідний період 2016р. –  41655,2  тис.грн. 

 У січні–листопаді 2017р. населенням області сплаченоза спожиті житлово-комунальні послуги 1631,6млн.грн, або 83,4% нарахованих за даний період сум(у січні–листопаді 2016р. населенням було сплачено      1443,2 млн.грн, або 116,9%1 нарахованих за даний період сум).

Заборгованість населення області на кінець листопада 2017р. за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 166,6 млн.грн,за послуги газопостачання – 65,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 43,6 млн.грн,за вивезення побутових відходів –  7,5 млн.грн., за централізоване водопостачання та водовідведення –                  4,8 млн.грн.

Крім того, за електроенергію сплачено у листопаді 2017р. 69,4 млн.грн.Сума заборгованостіза електроенергію  на кінець листопада становила          51,6 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

 Кількість зареєстрованих безробітнихна кінець листопада 2017р. становила 14,7 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 78,5% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився на     0,2 в.п.порівняно з жовтнем 2017р. і становив  на кінець листопада 2017р. 2,0% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,2%, у міських поселеннях – 1,8%.

Кількість вільних робочих місць(вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 13,9% і на кінець місяця становила 1000 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітнихна 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець листопада 2017р. становило 15 осіб (проти 12 осіб на кінець жовтня 2017р.).Значення показника коливалося від 3 осіб у Черкаському МЦЗ до 574 осіб у Ватутінському МЦЗ, а на підприємствах  Лисянськогорайону взагалі не було вільних робочих місць.2

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (24,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та  лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%). 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2017р., становила 11,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2009 грн, що дорівнює 62,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні–листопаді 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5931 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 44,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники фінансових та страхових установ, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування,  а серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, виробництва електричного устатковання, сфери творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 66% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,9%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 за період з початку 2017 року збільшилася в 5,5 раза, або на 95,1 млн.грн, і на 1 грудня 2017 року становила 116,1 млн.грн, що дорівнює 7,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств за період з початку 2017р. збільшилась в 33,2 раза, або на        97,2 млн.грн, і на 1 грудня 2017р. становила 100,3 млн.грн.Серед видів економічної діяльності найвагоміше зростання суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції                 (на 47,0 млн.грн),постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 41,2 млн.грн).

У регіональному розрізі найбільше зростання суми заборгованості зафіксовано у містах Черкаси (на 66,4 млн.грн), Сміла (на 5,7 млн.грн) та  Умань (на 4,5 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 грудня 2017р., становила 8,5 тис. осіб, або 3,8% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11759 грн, що в 1,8 раза перевищує середню заробітну плату за листопад 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області, протягомсічня–листопада 2017р. обліковано17557 кримінальних правопорушень1,з них тяжких та особливо тяжких – 38,9%.

У загальній кількості злочинів 62,9% становили злочини проти власності, 10,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,7% – злочини проти громадської безпеки та  злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини проти правосуддя, по 0,9% становили злочини проти громадського порядку та моральності та злочини у сфері господарської діяльності, 0,8% – злочини проти довкілля.

Протягом січня–листопада 2017р. на території області було скоєно 47 умисних вбивств і замахів на вбивство, 71 умисне тяжке тілесне ушкодження, також зафіксовано 13 випадків зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Також за даний період 2017р. виявлено 8399 випадків крадіжок,                   1265 –  шахрайств, 322 – грабежів, 64 – розбоїв та 76 – хабарництва.

Правоохоронними органами протягом січня–листопада 2017р. виявлено 34 особи, які скоїли злочини у складі 8 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2017р. становила 11433особи, із числа яких 4315 – жінки, 451 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 136 – неповнолітні та 67 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,9%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 6639 та 895 осіб, серед яких 38,6% – жінки (2911 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало              451 особа, з яких  21,3% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 222 особи, із числа яких 6,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,0% було вбито.

  Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2987, з них жінки – 12,0%, неповнолітні – 3,4%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 22,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 10,7% – вчинили злочин у складі групи, 10,6% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння.Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,7%, безробітних – 12,0%.

Діяльність підприємств

За січень–вересень 2017 року збитки, понесені великими та середніми підприємствами області (крім підприємств, що займаються сільськогосподарським виробництвом), зменшилися проти відповідного періоду попереднього року у 3,3 раза і склали 477,7 млн.грн. Прибутково працювали 75,1% підприємств, отримавши 3665,4 млн.грн прибутків, що на 38% більше ніж у січні–вересні 2016 року.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області склав 3187,7 млн.грн прибутків (у 2,9 раза більше проти відповідного періоду попереднього року).

Найгірші фінансові результати мали підприємства, що надають послуги з тимчасового розміщування й організації харчування – 4,1 млн.грн збитків.

Промислові підприємства досягли найкращих фінансових результатів на суму 2772,2 млн.грн прибутків, в основному, за рахунок  виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1505,0 млн.грн) та виробництва хімічних речовин і хімічної продукції  (473,1 млн.грн).

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у листопаді 2017р. становив 1857,2 млн.грн. Порівняно із листопадом 2016р. його фізичний обсяг збільшився на 10,6%.

Оборот роздрібної торгівлі1 у січні–листопаді 2017р. становив               17494,3 млн.грн,що у порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу січня–листопада 2016р. У листопаді 2017р. проти листопада 2016р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 6,5%, проти жовтня 2017р. – зменшився на 0,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,у січні–листопаді 2017р. становив 9968,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,7% більше від обсягу січня–листопада 2016р.

Сільське господарство           

За обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу Черкащина займає 5 місце серед областей України. За розрахунковими даними обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств за січень–листопад 2017р. проти січня–листопада 2016р. скоротився на 12%.

В області проведений посів озимини під урожай 2018 року.

Площі посіву озимих на зерно та зелений корм у цілому по області  скоротилися проти відповідного показника попереднього року на 2%, у т.ч. зернові на зерно – на 1%. У структурі площ зернових озимих на зерно частка озимої пшениці становить 93%, ячменю – 6% та жита – 1%.

Зяблева оранка в сільгосппідприємствах проведена на площі 557,1тис. га, що на 9% більше ніж торік.

Черкащина вносить вагомий вклад в виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 2 місце, молока – 8,  яєць – 9.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 381,7 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 4% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вироблено 480,1 тис.т молока (на 2% менше) та 607 млн.шт яєць (на 13% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–листопаді 2017р. складала відповідно 8%, 42% та 44%.

Станом на 1 грудня 2017р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 грудня 2016р. скоротилась на 4% і становить 185,1 тис.голів,  корів – на 6% (81,3 тис.голів), свиней – на 9%    (357,3 тис.голів), овець і кіз – на 4% (35 тис.голів), птиці – на 0,5%                  (24 млн.голів).

У господарствах населення утримувалося 35% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 44% корів, 45% свиней, 89% овець і кіз, 21% птиці всіх видів.

На 1 грудня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1654,6 тис.т зерна (на 18% менше відповідної дати 2016р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 798,3 тис.т зерна, у т.ч.   158,8 тис.т пшениці, 586,4тис.т кукурудзи, 34,1 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита.Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  856,3 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 224,2 тис.т (на 29% менше проти     1 грудня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 134,4 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання –  89,8 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–листопаді 2017р. становила 3595,4 грн. за т (проти січня–листопада 2016р. зросла на 16%), з них на пшеницю – 3814,6 грн. за т (на 18%), на кукурудзу – 3502,1 грн. за т (на 16%)  та на ячмінь –         3564,6 грн. за т (на 22%); на соняшник – 8962,2 грн за т (на 5% більше).

Промисловість

У січні–листопаді 2017р. порівняно січнем–листопадом 2016р. індекс промислової продукції становив 98,9%(по Україні – 99,9%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 94,9%, у переробній – 99,9%.

Напідприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції становив 100,0%. У січні–листопаді 2017р. вироблено 2,8 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 1,3 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 232,4 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 1,2 тис.т виробів ковбасних, 22,3 тис.т овочів консервованих натуральних, 69,1 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих),  6,3 тис.т масла вершкового, 2,3 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 16,2 тис.т сирів сичужних та плавлених,    107,5 тис.т борошна, 42,1 тис.т круп, 22,9 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 3,9 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 1,4 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),12,1 млн.дал напоїв безалкогольних.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 94,0%. За січень–листопад 2017р. вироблено 20,6 тис пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих, 96,3 тис жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 45,1 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 125,2 тис блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 13,4 тис пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск промислової продукції збільшився на 10,4%. Вироблено 47 штвікон, дверей балконних та їх рам з деревини, 175 шт дверей та їх коробок та порогів з деревини, 17,4 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини, 9,6 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих. 

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск продукції становив 63,5%. З початку 2017р. випущено 304,6 тис.т аміаку безводного, 113,4 тис.т сечовини, 173,4 тис.т нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше), 458 т фарб та лаків інших, сикативів готових, 1,3 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 143,6 т засобів для гоління, дезодорантів для тіла та антиперспірантів, засобів для прийняття ванн, засобів парфумних, косметичних та туалетних.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції збільшився на 4,5%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 98,4%.

На підприємствахметалургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової продукції становив 120,8%.

Умашинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяг промислового виробництва збільшився на 19,8%. З початку 2017р.більше вироблено інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; трансформаторів електричних; вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії для товарів і матеріалів; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин); обладнання промислового для перероблення м'яса або птиці.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зменшилось на 5,6%. У січні–листопаді 2017р. вироблено 1569,1 млн.кВт·годин електроенергії, що на 7,0% більше ніж у відповідному періоді 2016р., відпуск теплоенергії зменшився на 17,3%.

        Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 929,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 101,2%.

Зросло будівництво інженерних споруд на 15,8%, зменшилось будівництво будівель на 5,6%, у тому числі житлових – зменшилось на 17,3%, нежитлових – зросло на 6,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 76,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,2% та 8,1% відповідно.

Підприємствами м.Черкаси виконано 65,2% загальнообласного обсягу будівельних робіт.

Транспорт

За січень–листопад 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області збільшився проти січня–листопада 2016р. на 7,8% і становив          9636,8 млн.ткм.

Обсяг перевезених вантажівпідприємствами транспорту області становив  10804,9 тис. т, що на 12,7% більше проти обсягів січня–листопада 2016р.

Залізничним транспортом у січні–листопаді 2017р. відправлено         5967,0 тис.т вантажів, що порівняно із січнем–листопадом 2016р. більше на 1,3% та виконано вантажооборот в обсязі 8526,0 млн.ткм, що більше обсягів січня–листопада 2016р. на 6,1%. Збільшилось відправлення основних видів груп номенклатурних вантажів: будівельних матеріалів – на 23,8%, зерна і продуктів перемолу – на 14,8%, брухту чорних металів – на 8,9%, коксу ­– на 6,2%. Скоротилося відправлення проти січня–листопада2016р. лісових вантажів – на 10,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 36,8%.

Автомобільним транспортомвідправлено 4812,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі  1110,6 млн.ткм, що відповідно на 31,7% та 23,0% більше проти січня–листопада 2016р. Обсяг перевезених вантажів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшився порівняно із відповідним періодом 2016р. в 1,7 раза і становив 2702,6 тис.т.

Загальний обсяг пасажирооборотуу січні–листопаді 2017р. становив                       2494,6 млн.пас.км, що більше обсягів відповідного періоду 2016р. на 6,8%. Збільшення обсягів  пасажирообороту відбулося на всіх видах транспорту, які здійснювали перевезення пасажирів, зокрема, тролейбусному – на 36,7%, на залізничному – на 7,2%, на автомобільному транспорті – на 1,8%.

Послугами пасажирського транспорту  у січні–листопаді 2017р. скористалися 87,7 млн. пасажирів, що більше на 7,5% проти січня–листопада 2016р.

Залізничним транспортом відправлено у січні–листопаді 2017р.        2465,0 тис. пасажирів, що на 7,1% менше обсягів січня–листопада 2016р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні становила    1932,0 тис., що на 2,0% менше обсягів січня–листопада 2016р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами–підприємцями) скористалися 62,0 млн. пасажирів, що на 0,2% більше обсягів січня–листопада 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців зменшились на 4,5% і становили 12,7 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 23,2 млн. пасажирів, або на 36,7% більше обсягів січня–листопада 2016р.

 Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 494,0 млн.дол. США, імпорт – 335,5 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 30,8%, імпорт – на 46,8%. Позитивне сальдо становило         158,5 млн.дол.  (у січні–жовтні    2016р. – 141,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами  із 116 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Білорусі – 13,8%, Китаю – 10,6%, Польщі – 7,3%, Індії – 6,1%, Нідерландів – 5,4%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 176,5 млн.дол., або 35,7% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 27,5%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 31,3%, готові харчові продукти – 23,9%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 22,2%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 15,4%, Китаю – 13,8%, Італії – 11,8%, Німеччини – 10,7%, Польщі – 6,2%, Швеції – 4,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 165,6 млн.дол., або 49,4% від загального обсягу та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 38,3%.

У товарній структурі імпорту переважали: машини, обладнання та механізми; електромеханічне обладнання – 26,0%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 21,9%, мінеральні продукти – 10,7%, продукти рослинного походження – 6,1%.

Споживчі ціни

Індекс  споживчих  цін  (індекс  інфляції)  у  січні–листопаді  2017 р.  по Черкаській області становив 113,3% (у січні–листопаді 2016 р. – 111,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 17,3%. Найбільше (на 53,1% і 44,2%) зросли ціни на сало та фрукти. На 30,8–8,2% стали дорожчими овочі, м’ясо та м’ясопродукти, рис, молоко та молочні продукти, хліб, масло, яйця, маргарин, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 25,9%) подешевшали гречані крупи.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 13% в основному спричинено підвищенням цін (тарифів) наутримання будинків та прибудинкових територій на 39,7%, електроенергію – на 28,1%, тверде паливо – на 37,6%, каналізацію – на 12,5%, опалення – на 11,9%, оренду житла – на 11%, водопостачання – на 9,9% та гарячу воду – на 9,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 9,3%, що викликано подорожчанням амбулаторних послуг на 29,5% та послуг лікарень – на 16,8%.  Крім того, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання стали дорожчими на 6,2%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 14,4% пов’язано переважно з подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 23,7% та палива та мастил – на 17,5%. 

Підвищення цін у сфері зв’язку на 8,6% відбулося за рахунок  подорожчання поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 14% та місцевого телефонного зв’язку – на 6,7%.

Послуги освіти зросли в ціні на 19,3%, зокрема, вищої – на 22,7%, середньої – на 15,7%. Плата за утримання дітей у дошкільних закладах підвищилася на 9,4%. 

    

 

     

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–серпень 2016 року

(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2016р. становила 1237171 особу. Упродовж січня–липня 2016р. чисельність населення зменшилася на 5794 осіб.

Зменшення чисельності населення області на (5827 осіб) відбулося переважно за рахунок природного скорочення, внаслідок перевищення майже вдвічі кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 51 живонароджений.

У січні–серпні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 206,6  тис. домогосподарств (відповідно у січні–серпні 2015р. – 140,5 тис. домогосподарств). Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міській місцевості, становить 56,9%.

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2016р., становила 183,7 тис., що порівняно з відповідним періодом 2015р. більше у 1,6 раза.  Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у міських поселеннях – 114,7 тис. домогосподарств, в сільській місцевості –  69 тис.

У серпні 2016р. 244,5 тис. домогосподарств отримали субсидії, що становить 46,6% від загальної кількості домогосподарств області (у серпні 2015р. отримали субсидії15%  домогосподарств області).

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень–серпень 2016р. склала 125,6 млн.грн, що у 4,6 раза більше порівняно із відповідним періодом 2015р., з неї у міській місцевості – 65,1 млн.грн, сільській – 60,5 млн.грн.

  За січень–серпень 2016р. 19,9 тис. домогосподарств (45% від числа тих, що звернулися за даний період) було призначено субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива(у січні–серпні 2015р.було призначено субсидії 14,8 тис. домогосподарств).

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2016р. становила 33,6 млн.грн (з них у міській  – 6,3 млн.грн  в сільській місцевості – 27,3 млн.грн).

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у серпні 2016р. становив 1759,6 грн.

Загальна сума отриманих субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2016р. становила 29,5 млн.грн, за відповідний період 2015р. – 11,8 млн.грн.

У січні–серпні 2016р. населенням області сплаченоза спожиті житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1097,8 млн.грн, або 141%  нарахованих за даний період сум.

Заборгованість населення області за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець серпня 2016р. становила 87,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 41,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,5 млн.грн. В той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня 2016р. була відсутня.

Крім того, за електроенергію сплачено у серпні 2016р. 42,8 млн.грн. Сума заборгованостіза електроенергію  на кінець серпня становила 31,8 млн.грн.

 Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 16,8 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 78,7% громадян, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області зменшився на       0,1 в.п. порівняно з попереднім місяцем і становив  на кінець серпня 2016р. 2,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,4%, у міських поселеннях – 2,0%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у серпні 2016р. порівняно з липнем 2016р. збільшилась на 30,6% і на кінець місяця становила  1254 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець серпня 2016р. становило 13 осіб (проти 18 осіб на кінець липня 2016р.).Значення показника коливалося від 4 осіб у Черкаському МЦЗ до 390 осіб у Монастирищенському РЦЗ, а на підприємствах  Жашківського та Лисянського районів  взагалі не було вільних робочих місць

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,6%). 

За сприяння державної служби зайнятості у серпні 2016р. було працевлаштовано 1203 особи, або 6,1% від  загальної кількості безробітних.Серед працевлаштованих 53,0% становили жінки, 44,1% – молодь у віці до     35 років. Найбільша частка працевлаштованих серед осіб, які мали статус безробітного,  спостерігалася у  Кам’янському РЦЗ (13,8%), найменша – у  Звенигородському  та Лисянському РЦЗ  (2,3%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж серпня 2016р., становила 21,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1659 грн, що дорівнює 114,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій1далі – підприємства) за січень–серпень 2016р. становила 3962 грн і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 24,9%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств у серпні 2016р. становила 4149 грн, що у 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1450 грн) і складає 90,1% до липня 2016р. та 125,4% до серпня 2015р.

Нарахування за одну оплачену годину у серпні 2016р. становили        30,97 грн, що на 14,9% менше, ніж у попередньому місяці.

Тенденція щодо зменшення розміру нарахованої заробітної плати у серпні є сезонним явищем, що пов’язане зі зменшенням порівняно з липнем обсягів одноразових виплат, таких як матеріальна допомога, виплати на оздоровлення у зв’язку з щорічними відпустками, тощо. Особливо це характерно для бюджетних установ, зокрема освіти.

Зниження рівня заробітної плати у серпні п.р. порівняно з липнем було зафіксовано в більшості видів економічної діяльності – від 0,3% у будівництві до 19,3% в освіті. Водночас найбільше зросла заробітна плата у наукових дослідженнях та розробках (на 22,5%), інформації та телекомунікаціях  (на 9,3%) та  тимчасовому розміщуванні й організації харчування (на 8,9%).

На підприємствах промислових видів діяльності в основному спостерігалося зменшення номінальної заробітної плати, темпи якого коливалися в межах від 1,6% у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів до 34,2% у виробництві харчових продуктів, напоїв. Разом з тим у серпні п.р. найбільше зросла заробітна плата на підприємствах з виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції (на 35,9%) та виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання  (на 16,4%).

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Найбільшою була заробітна плата працівників установ та підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, фінансової та страхової діяльності, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Перевищення заробітної плати відносно середнього рівня по економіці у зазначених видах діяльності становило 1,4–2,5 раза.

Водночас заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, виробництві електричного устатковання, наданні інших видів послуг, у сфері творчості, мистецтва та розваг, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, операціях з нерухомим майном не перевищувала 70% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної платиу серпні 2016р. порівняно з липнем 2016р. становив 90,3%, відносно серпня 2015р. – 117,5%, за січень–серпень проти січня–серпня 2015р. – 109,5%.

Упродовж серпня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в економіці області збільшилась на 1,5%, або на 351,2 тис.грн і на 1 вересня 2016р. становила 24,4 млн.грн.1

Якщо в цілому по економіці обсяг невиплаченої заробітної плати на початок вересня 2016р. становив 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р., то серед видів економічної діяльності він коливався від 0,1% в освіті та інформації і телекомунікаціях до 48,9% на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

На 1 вересня 2016р. основна частка заборгованості припадала на підприємства промисловості (57,5%) та сільського господарства (12,4%), на міста Черкаси і Сміла та Черкаський район припадало відповідно 28,6%, 26,6% та 12,4% загальної суми боргу.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств упродовж  серпня 2016р. збільшилась на 1,6%, або на 68,4 тис.грн і на 1 вересня 2016р. становила 4,3 млн.грн.Серед видів економічної діяльності найбільш значне погашення заборгованості спостерігалося в транспорті та  складському господарстві (на 510,0 тис.грн). Разом з тим відбувся ріст заборгованості в промисловості на 358,9 тис.грн, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – на 312,5 тис.грн.

Упродовж серпня 2016р. кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату зменшилась на 9,9% і на 1 вересня 2016р.  становила 0,8 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 5446 грн, що становить 131,3% середньої заробітної плати за серпень 2016р.

За рахунок коштів Державного бюджету не виплачено 16,0 тис.грн, за рахунок місцевих бюджетів не виплачено 155,4 тис.грн працівникам освіти і     73,0 тис.грн – працівникам сфери творчості,  мистецтва та розваг

Сума заробітної плати, не виплачена працівникам підприємств-банкрутів, упродовж серпня 2016р. збільшилася на 1,7% або на 282,8 тис.грн і на початок вересня 2016р. становила 16,5 млн.грн. Підприємствами промисловості не виплачено 54,9% цієї суми, сільського господарства – 18,3%,складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 13,0%. У територіальній структурі найвагоміша частка боргу припадає на підприємства міст Черкаси, Сміла та Черкаського району (25,6%, 18,2% та 18,3% відповідно).       Борг перед працівниками економічно неактивних підприємств склав 3562,0 тис.грн (3502,0 тис.грн припадає на підприємства м.Сміла, 60,0 тис.грн – м.Черкаси).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Черкаської області, протягом січня–серпня 2016р. обліковано 14083 кримінальні правопорушення.Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67% становили злочини проти власності, 11,4% – злочини проти життя та здоров’я особи,5,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян,3,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 1,5% становили злочини проти правосуддя та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,4% – злочини проти громадської безпеки тазлочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина,  1% – злочини проти громадського порядку та моральності,0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–серпня2016р. скоєно 42 очевидних умисних вбивства і замахів на вбивство,41 умисне тяжке тілесне ушкодження  та 15 зґвалтувань і замахів на зґвалтування. Скоєно  крадіжок - 7112, шахрайств - 1395,  грабежів – 366, розбоїв – 55,кількість випадків хабарництва – 35.

Правоохоронними органами за січень–серпень 2016р. виявлено 10 осіб, які скоїли злочин у складі 1 злочинної групи і злочинної організації, закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою і злочинною організацією.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2016р. становила 9603 особи,із числа яких 3989 – жінки, 743 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 96 – неповнолітні та 35 осіб – діти до 14 років.Найбільша кількість потерпілих (68,5%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 5465 та 1109 особи,серед яких 41,9% – жінки (2757 осіб).У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 312 осіб, з яких 55 осіб (17,6%) – загинуло.Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 175 осіб,із числа яких 8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень,48,6% було вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини становила 1,7 тис., з них жінки – 11,7%, неповнолітні – 2%.   У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 15,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,1% – вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 67,6%, безробітних – 13,4%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)за січень–серпень 2016р. становив 19352,9 млн.грн., що складає 103,7% обсягу січня–серпня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлінаорганізовані та неформальні ринки припадало 33,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльністьіз роздрібної торгівлі,за січень–серпень 2016р. становив         7650,8 млн.грн., що в порівнянних цінах складає 102,3% обсягу січня–серпня 2015р.

Сільське господарство

За обсягом виробництва продукції сільського господарства в середньому на одну особу Черкащина займає третє місце серед областей України. За розрахунковими даними обсяг продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) в усіх категоріях господарств за січень–серпень 2016р. проти січня–серпня 2015р. скоротився на 3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 4%.

Сільськогосподарські товаровиробники всіх кате-горій господарювання станом на 1 вересня п.р. отримали     1,6 млн.т зерна, що 5% менше, ніж на цей період в минулому році. Зменшення  виробництва зерна відбулося за рахунок скорочення площ збирання на 7%, хоча урожайність зросла на 0,8 ц з 1га.

Сільськогосподарськими підприємствами отримано 83% загального обсягу зерна, в т.ч.  пшениці – 86%,  ячменю – 70%.

В усіх категоріях господарств, за розрахунками, з площі 28,1 тис.га отримано   84,6 тис.т ріпаку, або на 25% менше ніж торік, що обумовлене скороченням площі збирання та зниженням урожайності. За рахунок скорочення площ збирання також зменшилось виробництво соняшнику та сої, відповідно, на 10 та 77%, і становить 23,4 та 3,8 тис.т.

У всіх категоріях господарств виробництво картоплі збільшилось на 4%, овочів зменшилось на 2%, що обумовлене відповідною зміною площ збирання.

Черкащина вносить вагомий вклад в виробництво тваринницької продукції України оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 2 місце, молока – 8,  яєць – 11.

У сільськогосподарських  підприємствах збільшилось виробництво м’яса  на 11%, молока – на 1%, а яєць зменшилось на 37%.

Надій молока від однієї корови зріс на 2%, і становить 4277 кг і займає    4 місце серед регіонів України.

Несучість курей-несучок становить 178 шт, що на 10 шт більше ніж в середньому по Україні.

 Обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 5%, що зумовлено зростанням обсягів вирощування великої рогатої худоби на 4%, свиней – на 2% та птиці – на 6%. Відношення обсягів вирощування до обсягів реалізації тварин на забій становило 98% (у січні–серпні 2015р. – 104%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі в січні–серпні 2016р. проти січня–серпня 2015р. зросли на 4 г,  свиней – на 9 г і становили, відповідно, 583 г та 406 г (проти 528 та 493 г по Україні).

Частка господарств населення у загальному виробництві становила 8% м’яса, 44% молока і 53% яєць.

Станом на 1 вересня 2016р. поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 вересня 2015р. скоротилось на 2% і становить 202,9 тис. голів, корів – на 4%  (88,9 тис. голів), свиней  – на 5% (409,9 тис. голів), овець і кіз – на 9% (44,7 тис.голів), птиці всіх видів – на 1% (25,8 млн. голів).

У господарствах населення утримувалося 38% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 47% корів, 44% свиней, 92% овець і кіз, 29% птиці всіх видів.

На 1 вересня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1023,1 тис.т зерна (на 6% менше проти 1 вересня 2015р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 572,4 тис.т зерна, у т.ч. 410,3 тис.т пшениці, 53,6тис.т кукурудзи, 84,3 тис.т ячменю, 1,0 тис.т жита.Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності  450,7 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 21,6 тис.т (на 52% менше проти        1 вересня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 13,3 тис.т, а в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 8,3 тис.т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства, у січні–серпні 2016р. становила 2872,4 грн. за т (проти січня–серпня 2015р. зросли на 27%), з них на пшеницю – 3202,7 грн. за т (на 23% більше), на кукурудзу – 2574,3 грн. за т (на 20% більше), ячмінь – 2880,5 грн. за т (на 13%); на соняшник – 8531,2 грн за т (на 23% більше).

Промисловість

За підсумками січня–серпня 2016р. індекс промислової продукції становив 109,3% (по Україні – 102,0%).

Індекси промислової продукції за основними видамидіяльності 

у січні–серпні 2016 року, %     

 

Серпень 2016р. до  липня

2016р.

Січень–серпень 2016р.

 до

січня–серпня 2015р.

Промисловість 

107,6

109,3

Добувна та переробна промисловість

108,2

109,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

99,4

97,7

Переробна промисловість  

108,3

109,4

у тому числі

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

106,0

102,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

117,6

101,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

103,4

93,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

121,3

130,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

97,3

106,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

94,5

96,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

108,0

126,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

115,2

179,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

103,7

109,7

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг промислової продукції зменшився на 2,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 109,4%.

На підприємствах з виробництвахарчових продуктів, напоїв випуск промислової продук-ції збільшився на 2,5%.

Серед випуску основних видів продукції порівняно з січнем–серпнем 2015р. зросло виробництво олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифі-кованих) у 21 раз, маргарину і жирів харчових подібних – у 2,6 раза, продуктів молоковмісних – у           1,7 раза, вод натуральних міне-ральних негазованих – на 11,9%, риби сушеної і в’яленої – на 11,2%, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого – на 9,3%, круп – на 6,8%, напоїв безалкогольних – на 6,2%, сиру свіжого нефермен-тованого (недозрілого і не витри-маного; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 6,1%, м'яса свиней свіжого чи охолодженого – на 5,3%, молока рідкого обробленого (пастери-зованого, стерилізованого, гомо-генізованого, топленого, пепти-зованого) – на 5,1%, сирів жирних – на 4,5%. Водночас скоротився випуск молока і вершків сухих на 56,3%, риби переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби – на 37,7%, лікерів та інших спиртних напоїв (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів) – на 39,2%, борошна – на 37,6%, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання – на 21,3%, вод натуральних мінеральних газованих – на 18,4%, виробів ковбасних – на 14,1%, масла вершкового – на 13,3%, печива солодкого і вафель – на 12,1%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 6,3%, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 5,4%, м'яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 5,2%.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 101,8%. Збільшився випуск тканин бавовняних у 1,8 раза, пальт та плащів тощо жіночих та дівчачих – у 1,7 раза, жакетів та блейзерів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 27,0%, суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 23,4%, блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 15,0%. Водночас, скоротилось виробництво спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних) жіночих та дівчачих на 66,7%, костюмів та комплектів (крім трикотажних) жіночих та дівчачих – на 39,0%, трикотажу спіднього – на 27,0%, білизни постільної – на 26,6%, взуття – на 10,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва промислової продукції зменшилися на 7,0%. Скоротилось виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених; фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних з деревини; шпону лущеного; паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих; етикеток з паперу чи картону. Збільшився випуск шпону струганого; вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів з деревини; газет, журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих. 

На підприємствах з виробництвахімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції збільшився на 30,2%. Зросло виробництво нітрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) у 1,7 раза, аміаку безводного та сечовини – у 1,5 раза, фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчинів – на 30,8%, засобів мийних та засобів для чищення – на 15,9%, смол амінових інших, смол фенольних та поліуретанів у первинних формах – на 12,4%, фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі – на 6,9%, фарб та лаків, інших, сикативів готових – на 6,3%. Менше випущено парфумів та води туалетної – на 24,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції збільшився на 6,9%. Зросло виробництво препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони чи антибіотики; матеріалів перев'язувальних клейких, кетгуту і матеріалів подібних, аптечок першої допомоги та сумок санітарних; скоротився випуск препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 3,3%. Скоротився випуск скла безпечного (безосколкового); елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного; бутлiв, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних, з пластмас; цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових). Поряд із цим зросло виробництво блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва; сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання);вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів з пластмас; розчинів бетонних, готових для використання; виробів будівельних з пластмас.

На підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання індекс промислової  продукції становив 126,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 179,9%. Збільшився випуск електродвигунів потужністю не більше 37,5Вт, двигунів постійного струму інших, генераторів постійного струму; трансформаторів електричних; пристроїв електромонтажних; обладнання для миття, наповнювання, закупорювання, пакування й обгортання пляшок та інших ємностей; розпушувачів та культиваторів; борін дискових; устатковання для птахівництва, інкубаторів і брудерів; обладнання промислового для цукрового виробництва. Водночас, скоротилось виробництво інструментів для вимірювання електричних величин без записувального пристрою; обладнання промислового для перероблення м’яса або птиці; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин); автомобілів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво за 8 місяців 2016р. зросло на 9,7%. У січні–серпні 2016р. вироблено 1122,4 млн.кВт·годин електроенергії, що на 15,8% більше ніж у січні–серпні 2015р., відпуск теплоенергії збільшився на 20,6%.

У січні–липні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 29643,4 млн.грн.  Частка реалізованої продукції підприємствами переробної промисловості становила 82,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 15,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів та водопостачання, каналізації, поводження з відходами – по 0,8%.

Будівництво

У січні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 450,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. порівняно із січнем–серпнем 2015р. становив 92,0%.

Cкоротилось будівництво будівель на 12,1%, у т.ч. житлових – на 33,8%. Водночас будівництво нежитлових будівель зросло у півтора раза, інженерних споруд – на 2,4%.

За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні–серпні 2016р. становила 79,6% від загального обсягу робіт, решта – з капітального та поточного ремонтів (10,7% та 9,7% відповідно).

Підприємствами м.Черкаси виконано 75,1% загальнообласного обсягу робіт.

Транспорт

У січні–серпні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 6128,8млн.ткм, що на 7,3% менше обсягів січня–серпня 2015р.

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту області становив 6335,6тис. т, що на 7,2% більше обсягів січня–серпня 2015р. 

Залізничним транспортом у січні–серпні 2016р.виконано вантажооборот в обсязі 5522,2 млн.ткм, що на 9,8%менше обсягів відповідного періоду минулого року  та відправлено 3971 тис.т вантажів, що на 3% більше порівняно із січнем–серпнем 2015р.

Автомобільним транспортомвиконано вантажооборот в обсязі            606,6 млн.ткм та відправлено 2364,6 тис.т вантажів,  що відповідно на 23,9% та 16,2% більше проти січня–серпня 2015р. Обсяг перевезених вантажів автотранспортом фізичних осіб–підприємців збільшився порівняно із січнем–серпнем 2015р. на 19,3% і становив 1044,4 тис.т. 

Загальний обсяг пасажирооборотуу січні–серпні 2016р. становив        1768млн.пас.км, що на 1,3% більше обсягів січня–серпня 2015р. 

Послугами пасажирського транспорту  у січні–серпні 2016р. скористалися 60,7 млн. пасажирів, що на 6,8% менше проти січня–серпня 2015р.

Залізничним транспортом відправлено 3905 тис. пасажирів, що на 0,5% більше обсягів січня–серпня 2015р. Кількість пасажирів, відправлених у приміському сполученні, становила 3350 тис. пасажирів, що на 0,8%  менше проти січня–серпня 2015р.

Автомобільним транспортом скористалися 44,7 млн. пасажирів, що на 7,7% менше обсягів січня–серпня 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб–підприємців скоротилися на 11,8% і становили 9,8 млн. пасажирів.

Електротранспортом перевезено 12,1 млн. пасажирів, що на 5,7% менше обсягів січня–серпня 2015р. Обсяги виконаних платних перевезень становили 3,4 млн. осіб, або 27,9% від загальних перевезень.

  Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2016р. експорт товарів становив 240,3 млн.дол. США,    імпорт – 152,1 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2015р. експорт скоротився на 0,9%, імпорт – збільшився на 23,1%. Позитивне сальдо становило                88,2 млн.дол.   (у січні–липні 2015р. – 120,2 млн.дол.).

            Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 110 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до   Білорусі – 11,2%, Єгипту – 7,7%, Польщі – 6,7%, Туреччини – 6,5%, Російської Федерації – 6,3%.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 82,2 млн.дол., або 34,2% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–липнем 2015р. на 4,6%.

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 35,3%, готові харчові продукти – 20,0%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 16,1%, деревина і вироби з деревини – 5,6%.

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини – 13,1%, Російської Федерації – 12,8%, Китаю – 11,1%, Швеції – 8,8%, Польщі – 6,3%.

Імпорт товарівіз країн Європейського Союзу становив 82,9 млн.дол., або 54,5% від загального обсягу та збільшився проти січня–липня 2015р. на 27,5%.

У товарній структурі імпорту переважали: машини, обладнання та механізми; електромеханічне обладнання – 23,2%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 16,2%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 9,2%, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 6,9%.

      Споживчі ціни

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін по Україні у серпні 2016р. становив 99,7%1, по Черкаській області ­– 99,9%. Найнижчим він був у Сумській області – 99,2% та Вінницькій, Полтавській і Херсонській областях – 99,3%, найвищим – у Дніпропетровській та Луганській областях – 100,0%.       

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 11% і 6,1%) подешевшали овочі та продукти переробки зернових. На 0,9–0,1% знизилися ціни на  молоко,  масло,  соняшникову  олію,  рибу  та  продукти  з  риби.  Водночас  на  4,9–0,2% подорожчали яйця, рис, фрукти, сало, сметана, цукор, м’ясо птиці, яловичина, сири, кисломолочна продукція, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, що головним чином пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Одяг і взуття в цілому подешевшали на 3,1%, із них взуття – на 7,5%, одяг – на 0,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 21,4% та каналізацію – на 13,3%.

Меблі та предмети обстановки, побутова техніка стали дорожчими на 1,1%. Разом з тим, ціни на товари для підтримки чистоти знизилися на 3,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 0,2%, що спричинено подорожчанням амбулаторних послуг (на 0,3%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання, а також послуг лікарень (на 0,2%).

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 0,5% в основному через подорожчання туристичних послуг на 2,7%. Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації стали дешевшими на 1,1%.

Діяльність підприємств

У І півріччі 2016 року збитки, понесені великими та середніми підприємствами області (крім банків та підприємств, що займаються сільськогосподарським виробництвом), зменшилися проти січня–червня 2015р. у 4,1 раза і склали 778,1 млн.грн. Прибутково працювали 70,5% підприємств, отримавши 2168,1 млн.грн прибутків, що на 24,4% більше відповідного періоду попереднього року.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області склав 1390 млн.грн прибутків (у І півріччі 2015р. – 1486,1 млн.грн збитків).

Найкращі фінансові результати мали промислові підприємства –      1227,9 млн.грн прибутків,  в основному, за рахунок  виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 415,9  млн.грн та 421,5  млн.грн прибутків відповідно.

Фінансові результати будівництва  були найгіршими – 3,8 млн.грн   збитків.   

 

  Індекси споживчих цін по Україні та Черкаській області

за 2016 рік      

  -Україна до попереднього місяця   ; Україна до грудня попереднього місяця

-січень     100,9                                       100,9

-лютий      99,6                                        100,5

 

-Черкаська обл.  до поперед  місяця ;Черкаська обл. до грудня попер.р.

-січень      100,6                                      99,4

-лютий      99,4                                        100,0

    Без врахування тимчасово окупованої території  Автономної Республіки

Крим , м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

Інформація надана відділом статистики в Монастирищенському районі

 

    ПРО  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОГО      РАЙОНУ  ЗА       2015 РІК

Промисловість

        Серед випуску основних видів продукції у виробництві  харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у   2015р. порівняно з   2014р. на 8,8% більше вироблено виробів ковбасних. 

          Поряд із цим зменшилось виробництво пряників та виробів аналогічних – на 54,4%,   хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 49,9%, виробів здобних (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо) – на 43,3%,  м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 26,1%, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – на 20,2%, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 17,4%.

        У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів збільшився випуск препаратів лікарських, що  містять  пеніцилін та інші антибіотики на 89,1%. Разом з тим,  зменшилось виробництво  препаратів лікарських, що містять  алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони і антибіотики на 32,4%.   

     На підприємствах металургійної промисловості та виробництві готових металевих виробів на 11,5% менше   вироблено котлів парових або котлів парогенеруючих інших; котлів, які працюють на перегрітій воді.

        У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції порівняно з   2014 р.  виробництво  цегли невогнетривкої керамічної будівельної скоротилося на 52,8%.

         У целюлозно – паперовому виробництві та видавничій діяльності на 22,3% менше вироблено газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, тис. прим. 4-шпальт, газет ф. А 2, та на 33,3% - журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, швидкозшивачів, формулярів і бланків, виробів канцелярських інших з паперу та картону.    

       У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск пари та гарячої води порівняно з аналогічним періодом минулого року знизивсяся на 15,5%.

       Станом на 1 січня 2016 року на складах підприємств залишаються нереалізованими: 40062 кг препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять  гормони  і антибіотики, 1104 кг препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші  антибіотики, 382 т кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, 11 штук  котлів парових або котлів парогенеруючих інших; котлів, які працюють на перегрітій воді.

     За  січень – листопад 2015р. промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 424078,5 тис. грн. В тому числі  виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 183854,1 тис. грн., металургійного  виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім  машин і устаткування на 103422,8 тис. грн,  виробництва  основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 89719,0 тис. грн..

      Надано послуг по постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 8039,8 тис. грн., забір, очищення та постачання води – на 1686,7  тис. грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення – 11555,3 грн.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Тваринництво. Виробництво основних видів продукції тваринництва за     2015р. характеризувалося такими показниками:

 

 

2015р.

2015р. в % до 2014р.

М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі) цнт

5975

-5,2

Молоко цнт

23518

           -7,9

        У сільськогосподарських підприємствах в структурі загальних обсягів реалізації  худоби та птиці на забій  75,5% (або 4514 ц) займають свині (у 2014 р. – 71,8%), 24,0% (або 1435 ц) - велика рогата худоба (27,5% - у 2014р.).

        За  2015 р. на 12,0% збільшився обсяг  вирощування худоби в живій вазі  в порівнянні з 2014 роком і  становив 7693,7 ц.

          В структурі вирощування 73,9% становлять свині, 26,0% - велика рогата худоба. Відсоток вирощування до реалізації був у 1,3 р.б.

        Виробництво молока коров'ячого за 2015р. зменшилося на 7,9%, або на 2012 ц проти 2014р. і становило 23518 ц.

     Середній надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) зріс проти 2014 року  на 97 кг, або на 1,9% і в цілому по району становив 5203 кг, а у перерахунку на одну корову, яка була на початок року навпаки  знизився на 11,2% або на 572 кг і становив 4514 кг.

         Станом на 1 січня 2016 р.в цілому по району чисельність поголів’я  основних видів тварин характеризувалося такими показниками:

 

 

            Сільськогосподарські підприємства

 

             2015 р до 2014 р.

    2015р.

       +,-

           у %

Велика рогата худоба

1376

+143

111,6

             у   т.ч. корови

438

-83

84,1

Свині

5317

+991

122,9

Вівці та кози

261

+24

110,1

       Станом на 1 січня 2016р. поголів’явеликої рогатої худоби у  господарствах усіх категорій зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,6%  (або на 143 гол.) і становило 1376 гол., свиней – на 22,9% (5317 гол.), овець та кіз – на 10,1% (261 гол.) Разом з тим  чисельність корів скоротилась на 15,9% (438 гол.).

         В сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності порівняно з 2014р. зменшилось загальне надходження приплоду телят на 6,9%, а  на поросят  на 8,5%.

          В розрахунку на 100 маток, які були на початок року, вихід телят від корів становив 59 гол. (у 2014р - . 64 гол.), поросят від основних свиноматок 1338 гол. (2044 гол. – торік).

           За  2015р. пало великої рогатої худоби 5 голів, свиней – 235 голів. Відсоток  падежу до обороту стада великої рогатої худоби становив 0,2%, свиней – 2,4%.  

        Станом на 1 січня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах  було в наявності кормів усіх видів – 33723 ц.к.од., що на 19,0% менше аналогічного періоду 2014р. У розрахунку на 1 умовну голову припадало 12,7 ц.к.од. усіх видів кормів . 

 

Рослинництво.  У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на підприємствах, які займаються зберіганням та переробкою зернових культур та насіння соняшнику, по району на 1 жовтня 2015 року було в наявності

22697 т зернових культур, що на 3,3% більше проти 1 жовтня 2014 року, у тому числі пшениці – 14040 т (на 1,0%), ячменю – 6254 т (на 27,6%),  кукурудзи – 2103 т (на 30,1 % менше, ніж у минулому році).

        Запаси насіння соняшнику на 1 жовтня 2015 року становили 3302 т, що на 25,6% більше проти відповідного періоду минулого року. 

 

ТРАНСПОРТ

 

       Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних  фізичними особами- підприємцями) у  2015р. доставлено замовникам 31,0 тис.т вантажів, що на 8,0% менше порівняно з  2014роком  та виконано вантажооборот в обсязі 9160,0 тис. т км, що на 11,0% менше  ніж у 2014 р.

       Послугами пасажирського автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами - підприємцями) у  2015р. скористалось 623,0 тис. пасажирів, виконана при цьому пасажирська робота  38443,0 тис. пас. км, що відповідно на 30,4% і  27,4% менше відповідного періоду минулого року.

          

   ПОСЛУГИ

 

          За 2015р. підприємствами та організаціями району, для яких надання послуг є основною діяльністю, реалізовано послуг споживачам на 25677.5тис. грн., що у фактичних цінах на 11.2% менше   рівня відповідного періоду минулого року.

          Обсяг послуг, реалізованих населенню  за 2015р. становив 10629,5 тис. грн., що менше відповідного періоду попереднього року  на 22,9 % (у фактичних цінах). У розрахунку на одного жителя району реалізовано послуг населенню на 292 ,0 грн. 

 

 

 

   ЦІНИ

         Індекс споживчих цін по Україні у грудні  2015р. становив  100,7%,  з початку року - 143,3%;  по Черкаській області – 100,6%,  з початку року – 143,8%.

 

        ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

 

            На1 грудня 2015р.вМонастирищенському районі за розрахунками проживало 36,3тис.осіб, з них 12,6 тис.осіб мешкало у міських поселеннях, а 23,7тис.осіб – у сільській місцевості.

            Населення  району за звітний період зменшилось на  237 особи в основному це відбулося за рахунок природного скорочення. За рахунок міграційного руху населення за січень-серпень   2015  року   спостерігається міграційний   приріст на 6   осіб.

         Природне скорочення населення за січень-листопад   2015 р. зафіксовано  як у сільській так і у міській місцевості і становить 174 особи. Порівняно з  січнем-листопадом   2014р., обсяг  природного    скорочення  зменшився     на   55 осіб. Відповідно інтенсивність природного скорочення зменшилась до  7,1 %о у розрахунку на 1000 осіб проти  7,3  %о за  січень- листопад  2014р.

         За січень листопад   2015р. кількість народжених у районі

зменшилась на 23  особи   проти  січня-листопада   2014року і становить  263 осіб проти  286. Показник  загальної народжуваності у звітному періоді  становив 7,9%о проти 8,5 %о у січні-листопаді  2014року .

        У січні - листопаді 2015р. померлих було на 30  осіб  менше , ніж  у  січні-листопаді     2014 р.. Інтенсивність смертності в цілому по району за звітний період зменшилась  до 15,0 %о проти 15,8%о за січень- листопад  2014 року.  Кількість померлих у сільській  місцевості була майже в 2,2 р.б. ніж  у міських поселеннях.    

         За умов низького рівня народжуваності особливо актуальним є збереження  життя  новонароджених. Протягом  січня-листопада  2015 р.   було  зареєстровано два  випадки  смертності дітей до 1  року.

         За січень - листопад 2015р. на весільний рушник стало 195 пар,що на 17пар менше січня-листопада 2014р. 

        За    січень – листопад   2015 р. населення району характеризувалося міграційним приростом, так як  число  прибулих переважає число вибулих.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

        У січні-грудні 2015 р. підприємствами  Монастирищенського району

освоєно 91182 тис. грн капітальних інвестицій.

 На  кожного мешканця району припало 2491,3 грн. капітальних  інвестицій

 ( без коштів державного бюджету-2491 грн.)

 

    Інформація надана відділом статистики у Монастирищенському районі